Flexibilitet ger kapacitet i Stockholm

Flexibilitet ger kapacitet i Stockholm

Handel med flexibla effektresurser i två regionnät samtidigt ska ge hela Stockholmsregionen bättre elnätskapacitet. Vattenfall Eldistribution och Ellevio blir först i Sverige med handel på flexibilitetsmarknaden NODES. Avtalen spänner mellan tillgänglighet och fria bud.

Den kommande vintern ska nätkapaciteten i Stockholmsregionen säkras med hjälp av lokalt upphandlad effektflexibilitet som köps in via den oberoende norska marknadsplatsen NODES. Elanvändare säljer kapacitet genom att minska sin elförbrukning medan elproducenter kan starta ny produktion.

Foto: Mikael Stenberg, Unsplash

Initiativet kommer från sthlmflex, ett gemensamt FoU-projekt mellan Ellevio, Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät. Med sthlmflex kan svenska elnätskunder för första gången konkurrera genom att prissätta sina egna tillgängliga resurser och styrbara flexibilitet i elnätet. Syftet är att under kommande vinter kapa de högsta effekttopparna på vardagar.

Regionnät delar flexibilitet
Det som gör sthlmflex till ett extra speciellt projekt är att flexhandeln upprättas inom ett område med två regionnätsägare, som dessutom befinner sig i Sveriges mest elintensiva region.

Genom att använda en gemensam marknadsplats och därigenom slippa bilaterala avtal med enskilda leverantörer får nätägarna istället möjlighet att utbyta flexibilitetsresurser direkt mellan varandra. Det har inte tidigare prövats i Sverige, enligt Svenska kraftnät.

– Med en gemensam flexibilitetsmarknad får Stockholmsregionen en mer effektiv användning av flexresurser och elnät, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.

Marknadsplats ger fördelar
– En marknadsplats för hela Stockholmsregionen gör att flexibilitetsresurserna inte blir instängda i sitt eget nätområde, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare på Ellevio. Därmed blir de samlade resurserna större och kan användas mer flexibelt.

– Ena dagen kan de användas som resurs i Vattenfalls elnät och nästa dag i vårt, säger Bengt Johansson. Sthlmflex är också nyttigt på andra sätt, menar han, till exempel genom att en marknadsplats bidrar till att kommande dygns prognoser till Svenska kraftnäts elnät kan användas mer effektivt.

I dagsläget uppskattar Vattenfall att regionen kommer att behöva kapacitet på cirka 200 MW fram tills att matningen av Stockholmsregionen har förstärkts. Marknadsplatsen ska inte förväxlas med elhandel, påpekar Yvonne Ruwaida. Flexresurserna bidrar med olika mycket nätnytta per MW flex och leveranserna måste prekvalificeras.

Handel med fria bud
De två elnätsföretagen kommer att inhandla effektflexibilitet genom fria bud (även kallad ShortFlex). Ellevio äger och driver elnätet i Stockholm stad medan Vattenfall Eldistribution äger och driver regionnätet utanför huvudstaden, i nätområdena Stockholm Norr och Stockholm Söder.

I skrivande stund har de fått in 15 intresseanmälningar, där cirka hälften är aggregatorer och resten är kunder. Efter prekvalificering kan leverantörerna ingå på flexibilitetsmarknaden senare i vinter.

Fria bud läggs kontinuerligt men framförallt på morgonen dagen före användning. Det är viktigt att buden består av konkret elanvändning som dras ner och inte är ”teoretiska abonnemang” som inte används fullt ut

Även avtalad tillgänglighet
Vattenfall Eldistribution lanserar också ett tillgänglighetsavtal (LongFlex). Det är ett upphandlingsliknande avtal där leverantörerna konkurrerar med pris per tillgänglig MW inom angivet tidsintervall, i antingen norra eller södra Stockholmsregionen.

Leverantörer som ingår ett tillgänglighetsavtal lovar samtidigt att genom avrop leverera ett antal timmar per dag till ett fast pris per MWh. Tillgänglighetsavtal kommer att avropas på samma marknad som fria bud.

”Man kan delta med 0,5 MWh en eller flera av de aktuella timmarna. I denna pilot finns ett fast pris på 560 kr/MWh,” skriver Vattenfall Eldistribution i ett pressmeddelande.

Kompletterande avtal
Sofia Eng, projektledare på NODES, säger att ”tillgänglighetsavtal och marknaden för fria bud kompletterar varandra, och det är väldigt positivt att Vattenfall Eldistribution har båda. Det ska bli spännande att se hur samspelet mellan tillgänglighetsavtal och marknaden med fria bud utvecklas”.

Den norska marknadsplatsen NODES bildades 2018 av Agder Energi och elmarknadsbörsen Nord Pool. I Norge har DSO:er under längre tid har haft tillgång till lokal flexhandel genom avbrytbara tariffer och redan 2009 lanserades den första systemplattformen för handel med större kunders kapacitet.

Efterhand byggde NODES föregångare upp en ledande teknologi för flexibilitetshandel tillsammans med Microsoft. Idag är NODES en ledande aktör på flexibilitetsmarknader i fler än tio europeiska länder. Med sthlmflex blir NODES den första flexibilitetsmarknaden av sitt slag i Sverige.

Flexhandel en läroprocess
Efter vintern kommer sthlmflex att utvärderas, exempelvis vad gäller marknadsutformningen, prekvalificering och validering av avropade resurser. Enligt både Bengt Johansson och Yvonne Ruwaida visar sthlmflex att det framöver blir en hel del lärande både på flexibilitetmarknaden och för flexleverantörer, elnätsföretag och energibranschen generellt.

Vattenfall Eldistributions ambition är att under pilotförsöket köpa tillgänglighetsavtal på 10 MW i norra Stockholmsregionen och 30 MW i södra. Även Ellevio kommer att överväga tillgänglighetsavtal vid ett senare tillfälle.

– En viktig del är att lära för framtiden. Dels för att anpassa oss efter nya regleringar och dels för oss som företag på resan från ett statiskt till ett dynamiskt synsätt, säger Bengt Johansson.

 

* * *

Intresseanmälan: Den som vill vara med i sthlmflex kvalificerar sig genom NODES. Intresseanmälan ska inlämnas senast 16:e oktober 2020. Marknadsansvarig i NODES, Hallstein Hagen, har uttalat att nätverksföretag kan ”spara miljoner, kanske miljarder, i investeringar” om de kan köpa flexibilitet från lokala elkunder på en flexibilitetsmarknad. Han pratade dock inte specifikt om Sverige. Sthlmflex på NODES ska ej förväxla med flexibilitetsmarknaden CoordiNet som finns i Uppsala, Skåne och på Gotland och är en del av ett EU-projekt.

 

Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet