• Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp

  Tre åtgärder för att minska lastbilarnas utsläpp0

  Med ett avtal från Paris och nytt hopp för klimatet är det nu dags för regering och riksdag att börja åtgärda de områden med störst klimatpåverkan. Ett sådant är tunga fordon vars utsläpp enligt Naturvårdsverket var 15 procent högre förra året än de var för 25 år sedan. Anledningen är ökad trafik men också att allt för få politiska åtgärder har föreslagits för att driva på omställningen.Den tunga trafikens dieselanvändning påverkar klimatet men utsläppen av diesel bidrar också till stora hälsostörande luftföroreningar och till buller. Omkring 40 procent av vägtrafikens utsläpp av kväveoxider och partiklar kommer från tunga fordon och bidrar till stora hälsokostnader i form av astma, allergi och förtida dödsfall.…

  Läs mer...
 • Swedegas vd: ”Logiskt att bygga gaskraftverk vid Barsebäck och Ringhals”

  Swedegas vd: ”Logiskt att bygga gaskraftverk vid Barsebäck och Ringhals”1

  Om gamla kärnkraftsreaktorer inte ersätts med nya, hur kan bortfallet kompenseras? Lars Gustafsson, vd för Swedegas, tror att vi i så fall kommer att få se en lösning som bygger på flera olika komponenter, en av dessa är gaskraftverk.
  – Ska man bygga gaskraftverk så måste man återanvända det som finns, därför är det logiskt att placera gaskraftverk i anslutning till Barsebäck och Ringhals, för där är elinfrastrukturen redan på plats, säger han.…

  Läs mer...
 • Energigas Sveriges vd: Flytande naturgas bra för Europa – och Sverige

  Energigas Sveriges vd: Flytande naturgas bra för Europa – och Sverige2

  EU:s egna gasresurser minskar och det gäller att hitta nya lösningar för att mätta gasbehovet. En lösning är att importera mer flytande gas – en väg som också Sverige bör gå, tycker Energigas Sveriges vd Anders Mathiasson.
  – Det här är viktigt för att få igång den svenska biogasmarknaden och i nästa steg byta ut naturgasen, säger han.…

  Läs mer...
 • USA:s skiffergas ger billigare kol i Europa

  USA:s skiffergas ger billigare kol i Europa0

  Skiffergasutvecklingen i USA har påverkat den amerikanska energimarknaden påtagligt, men också Europa berörs.
  – Lite tillspetsat kan man säga att baksidan av skiffergasens framgångar i USA är en ny guldålder för kol i Europa, säger Markus Wråke, enhetshef på International Energy Agency.…

  Läs mer...