330 miljarder investerat på tio år

330 miljarder investerat på tio år

Energibranschens roll som investerare i Sverige är stor, och kan komma att öka när exempelvis bostadsinvesteringarna viker.

Framförallt minskade investeringar i näringslivet är orsaken till vikande svensk BNP-utveckling under andra kvartalet 2019, rapporterade SCB nyligen. Störst påverkan hade maskininvesteringarna och bostadsinvesteringarna som stod för en stor del av investeringsnedgången, skriver SCB. Några specifika siffror för energibranschen publicerar inte SCB, men från den förra kvartalsrapporteringen finns bearbetade siffror från Energiföretagen Sverige.

Från dem kan man konstatera att energibranschens roll som ekonomisk motor i den svenska ekonomin består. Investeringarna i energisektorn är ungefär lika stora som hälften av investeringarna i hela den svenska industrin i övrigt. Energiinvesteringarna har legat stadigt mellan 30 och 35 miljarder kronor årligen sedan 2012. I rullande tioårsvärden passerar energiinvesteringarna i år nivån 330 miljarder kronor.

SCB-materialet gör ingen särredovisning över vilka energiområden som satsningarna avser. Dock är det välkänt att det gäller främst fortsatt utbyggnad av vindkraften samt investeringar på elnätssidan. För drygt tio år sedan bedömde dåvarande Svensk Energi att branschen under kommande tio år skulle investera ungefär 300 miljarder kr – 100 miljarder vardera på vindkraft, elnätssidan samt övrig kraftproduktion. Då var fortfarande en stor utmaning på elnätssidan att vädersäkra elnäten efter stormarna Gudrun (år 2005) och Per (ÅR 2007).

Idag och framgent kommer mycket stora satsningar att behöva göras på elnätssidan. Både för att klara senare års dramatiskt ökade behov av kapacitet – läget är som bekant akut i storstadsområdena. Digitaliseringen, fortsatt elektrifiering av transportsektorn och industrin är tunga skäl för fortsatt ökat elbehov.

Den fortsatta omställningen av energisystemet och visionen av en fossilfri svensk elproduktion till år 2040 borgar för att energisektorns roll som tung investerare – och därmed viktig ekonomisk motor för Sverige – kommer att bestå. SCB/Energiföretagen redovisar för 2019 en prognos som innebär ökade investeringar i energisektorn jämfört med förra året. Hur den nya elnätregleringen som träder i kraft 2020 påverkar investeringarna återstår att se. Några företag har meddelat minskade investeringar.

 

1 Kommentar
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Bengt Hellman skriver:

    Energiöverenskommelsen innehåller målet om 100% förnybar elproduktion år 2040. Den svenska elproduktionen är redan fossilfri.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet