”Viktigt med realistiska förutsättningar i diskussionen om elsystemet”

”Viktigt med realistiska förutsättningar i diskussionen om elsystemet”

Förståelse för elsystemets komplexitet är helt avgörande för energidebatten. Det menar Ekonomifakta och civilingenjören Harald Klomp, som tillsammans har utvecklat en så kallad elsimulator.
– Med elsimulatorn hoppas vi att det blir lättare att föra en mer produktiv diskussion kring elsystemets utformning, säger Harald Klomp.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Hur ska framtidens energisystem se ut? Vilken produktionsmix kommer vi att ha i Sverige om 30 år? Det är en komplex frågeställning där alla kraftslag ingår i ett system vars syfte är att tillgodose samhället med exakt så mycket el som det behöver vid angivet ögonblick – det är avancerat.  

Det här har Näringslivets Ekonomifakta tagit fasta på och tillsammans med civilingenjören Harald Klomp, som ligger bakom sajten elstatistik.se, har de tagit fram en elsimulator för att lättare se vad olika val får för konsekvenser för elsystemet och miljön.
– Vi hoppas att elsimulatorn skall vara till nytta för alla som vill lära sig mer om elsystemet, oavsett vilka preferenser för olika kraftslag man har. Det är upp till varje användare att själv bestämma mixen. Syftet är inte att berätta vad som är bra eller dåligt utan bara att visa konsekvenserna svart på vitt. Om förespråkare för helt olika tekniska lösningar använder elsimulatorn för att argumentera för just sina val, då har vi lyckats, säger Fredrik Carlgren på Ekonomifakta.

Elsimulatorn är interaktiv så tanken är att du själv skapar en produktionsmix för att nå målet att leverera el varje sekund – såväl under toppar som dalar av effektbehov. Bakgrunden till idén med Elsimulatorn är att initiativtagarna menar att energidebatten i brist på lättillgänglig fakta i stället kan bli känslomässig.
– Det är viktigt att diskussionen utgår från realistiska förutsättningar, som både tar hänsyn till vilken teknik som finns tillgänglig och vilka behov vi har. När det är brist på verktyg som hjälper oss att se konsekvenserna av olika val kan känslomässiga argument i stället ta över och då kör diskussionen lätt fast, säger Harald Klomp.

Vad tycker ni att många som debatterar elsystemet i dag inte förstår?
– Att det är svårt att bygga ett elsystem som ska fungera varje sekund hela året om och man får inte missa en sekund i leveranserna för då blir det elavbrott, samtidigt som skillnaderna mellan det lägsta effektbehovet under sommaren på kanske 10 GW och effekttopparna på vintern mellan 25 och 28 GW är väldigt stora – vad det här innebär för elsystemet är svårt att som lekman få en bra känsla för, säger Harald Klomp och Fredrik Carlgren fyller i:

– En insikt som elsimulatorn ger är att det inte finns några oproblematiska lösningar, ingen produktionsmix saknar helt miljökonsekvenser eller negativa aspekter.

Tycker ni att olika aktörer beskriver de faktiska förutsättningarna på olika sätt?
– Jag tycker i alla fall att flera har väldigt olika förståelse för helheten. Vi har i simulatorn utgått från Svenska Kraftnäts rapport om den svenska kraftbalansen de senaste åren. Vi har tagit på oss deras glasögon som ansvariga för att elen levereras varje sekund, säger Harald Klomp och avslutar:
– Kostnader för olika val ger effekter på elpriset. Denna aspekt finns inte med i dag men kan kanske bli en vidareutveckling i framtiden. Elsimulatorn hoppas vi blir både ett roligt och lärorikt sätt att öka förståelsen hur olika val i elsystemet kan se ut.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet