”Regeringen borde satt ner foten om taxonomin”

”Regeringen borde satt ner foten om taxonomin”

Centerpartiets nya EU-parlamentariker Emma Wiesner säger i en intervju med Second Opinion det inte kommer att finnas vare sig miljömässiga eller ekonomiska incitament att ha kärnkraften kvar, men att den kommer att kommer att behövas i en övergångsfas. Kärnkraften är en viktig lösning för många kolberoende länder som vill fasa ut sin fossila energi, menar hon.

Emma Wiesner blir Sveriges yngsta EU-parlamentariker med sina 28 år, när hon nu tar över efter Centerpartiets Fredrik Federley i Bryssel. Det första Emma Wiesner vill ta itu med är EU:s taxionomi. Det var i slutet av november förra året som EU-kommissionen presenterade taxonomiförordningen för en hållbar finanssektor med fokus på klimatet.  I nuvarande förslag uppfyller endast 13 procent av den svenska elproduktionen hållbarhetskriterierna:

– Det skulle i praktiken betyda att varken svensk vattenkraft eller svensk bioenergi skulle ses som förnybara. Det är ju oacceptabelt! Jag tycker att det är bra att den svenska regeringen har vaknat, men de borde ha satt ner foten tidigare. Jag kommer att lägga in en objection, alltså en invändning, till parlamentet så fort jag kan. Förslaget om en hållbarhetsklassificering tycker jag i och för sig är bra, men det behöver omarbetas för att bli verkningsfullt.

Foto: Centerpartiet.

Energiingenjör
Emma Wiesner är utbildad energiingenjör och kommer senast från ett jobb på Northvolt. Nu flyttar hon in i en lägenheten ett stenkast från Europaparlamentet i Bryssel. Intresset för politiken har funnits med sen de tidiga tonåren:

– Redan när jag var 13 började jag intressera mig för klimat och miljö och hur jag kunde vara med och påverka. Jag gick med i Centerpartiet  2006. Jag har varit engagerad i CUF, Centerstudenter, Centerkvinnorna och drivit Centerpartiets miljöpolitiska nätverk.

Emma Wiesner tror att kombinationen av teknisk energikompetens och ett stort samhällsengagemang, både i yrkesliv och privat, gör att hon kan tillföra något nytt i Europaparlamentet:

– Jag är ingenjör, jag är ung och jag är kvinna. Av de 705 ledamöterna i Europaparlamentet finns det väldigt få kvinnliga ingenjörer! Jag tror att många inser att det behövs en ny generation av politiker i EU nu!

Game changer
Emma Wiesner ser en stor potential i batterier:

– Batterier kommer vara en avgörande teknik inte minst i transportsektorn, men även för energisystemet. Redan idag ser vi ju en situation i Sverige med ett stort överskott av el, men där vi paradoxalt nog samtidigt också har effektbrist och elunderskott under de dagar på året där vi konsumerar mycket el, dvs den här tiden på året. Får vi till systemtjänsterna och ökar betalningsförmågan för att lagra el kan den här situationen undvikas och då blir energilager avgörande för att öka andelen förnybar el och samtidigt se till att vi har effekt året om. Kombinationen med förnybar el och batterilager är en ”game changer” för energisystemet. Ett sätt att underlätta detta på EU-nivå är bland annat att se över systemet för ursprungsmärkningen på el . EU jobbar just nu med ett nytt lagförslag för att säkerställa att batterierna också produceras hållbart.

Utsläppshandeln
Nästa puck som Emma Wiesner vill ta itu med, är Europas utsläppshandel:

– Jag vill ha ett världsomfattande koldioxidpris. Arbetet behöver ske stegvis.  Jag vill att fler sektorer räknas in, som till exempel flyget och på sikt bör alla transporter inkluderas. Jag tycker också att det skulle vara en stor fördel om EUs system för utsläppsrätter skulle kunna koppas ihop med liknande system globalt som till exempel Kalifornien och Japan.

Kärnkraften
Kärnkraften vara eller inte vara är för många en viktig fråga i energidebatten. Emma Wiesner står bakom Centerpartiets linje:

– Sveriges energisystem ska vara 100 % förnybart till år 2040. Det viktigaste för mig är att vi fasar ut de fossila energikällorna. Varje land ska själv få bestämma vilka energikällor som de vill använda i sitt energisystem och det ska vara upp till energimarknaden att välja. Skattebetalarna ska inte betala för en utfasning, det kommer inte behövas för vi ser redan nu att kärnkraften har svårt att klara sina investeringskostnader. Det kommer inte finnas vare sig miljömässiga eller ekonomiska incitament att ha kärnkraften kvar, men den kommer att kommer att behövas i en övergångsfas. Kärnkraften är en viktig lösning för många kolberoende länder som vill fasa ut sin fossila energi. Det ska inte finnas några statliga subventioner till energikällor, kärnkraften ska inte få statligt stöd för att bygga ny verk men det är viktigt att värna om de reaktorer vi har idag.

Nya vindar i Bryssel
Det finns många frågor som är viktiga för den svenska energibranschen som nu diskuteras inom EU, berättar Emma Wiesner:

– För det första har vi direktivet om förnybar energi, här är den svenska skogen berörd. Svensk skog kan spela en avgörande roll för att byta ut material och produkter till ett mer hållbart alternativ. Ska vi fasa ut fossila råvaror kommer vi att behöva produkter från skogen, och en naturlig positivt följd av det är att vi också får ut mer bioenergi. Många i Europa delar dock inte den svenska bilden av att det kan göras hållbart och det är därför viktigt att försvara bioenergin.

Ursprungsgarantier
– Systemet med ursprungsgarantier, som också ingår i direktivet,  tycker jag inte heller fungerar tillräckligt bra, det måste till en utveckling av systemet så att svenska industrier som vill köpa förnybara energi kan lita på att ursprungsgarantierna gäller i realtid. I dagsläget kan ett företag som köper ursprungsgarantier för 100% förnyelsebart, inte lita på att det verkligen innebär 100% förnybar el. Det beror på att garantierna enbart ser till den årliga nettoförbrukningen och inte den faktiska energileveransen, man mäter bara årsvis energileverans och inte effekt. Ett företag som förbrukar el på hösten kan köpa garantier för förnybar el som producerades på våren – det är ett gammaldags synsätt på energi.

Kapacitetsbristen
En av de viktigaste frågorna är hur vi ska lösa kapacitetsbristen. Sverige har verkligen inte lagt manken till för att hitta en lösning, menar Emma Wiesner:

– Vi behöver jobba för att Europas elnät ska kopplas ihop, vi skulle kunna få en mycket bättre funktionalitet då och bli av med en massa fossil energi. Sverige skulle kunna bli hela Europas gröna batteri och börja exportera förnybar energi. Men då krävs investeringar i elnäten både inom och utanför Sveriges gränser och där är vi ännu inte idag. Vi behöver se kraftfulla investeringar i elnäten där elen behövs. Elnätet sträcker sig mellan Europas länder och det finns därför stora fördelar med att investera gemensamt.

Det är viktigt att Sverige kan fortsätta att exportera och ta betalt för fossilfri el de dagar då vi har överskott av produktion, och att vi kan ta hjälp av våra grannländer när vi har elunderskott, menar Emma Wiesner:

–  När elnätet inte dåligt utbyggt finns inte den möjligheten, vilket bland annat försämrat marknadsvillkoren för svensk fossilfri produktion, såsom kärnkraften, trots att den skulle kunna ersätta fossil produktion i våra grannländer. Vi behöver ligga på om utbyggnadsfrågan i EU!

Centerpartiet presenterade nyligen ett förslag om att stärka Svenska kraftnäts roll genom att  låta myndigheten ansvara för den långsiktiga leveranssäkerheten också.

– Jag tycker att det är ett bra förslag, vi ska inte hamna i situationer med kapacitetsbrist ideligen. Om kapacitetsfrågan blir löst tror jag också att vi kommer att få se fler investeringar i energilager och förnybar energi som till exempel i vindkraft till havs.

Driver grön förändring
Sverige har en chans att vara ledande och driva grön förändring i Europa genom EU-samarbetet, säger Emma Wiesner.

–  Sverige har kommit lång vad det gäller energiomställningen och framförallt vad det gäller grön teknik. Vi har flera framgångsrika företag som gör ett otroligt bra jobb som till exempel projekten för fossilfritt stål, Stockholm Exergi och deras projekt för koldioxidavskiljning och Nortvolths utveckling av batterier, en utveckling som har skett på rekordtid. Vi har stora möjligheter att exportera både teknik och kunnande.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, menar Emma. EU bör göra mycket mer för att leda klimat- och energisamarbetet:

– Jag vill driva en liberal miljöpolitik som verkligen gör en skillnad för klimatet. Jag kommer göra allt för att driva Sveriges frågor här i Bryssel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kommentar
Av Marie Kofod-Hansen
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Harry Frank skriver:

  Mycket insiktsfullt skrivit av Emma Wiesner men tyvärr kommer partiboken in:
  ”Kärnkraften vara eller inte vara är för många en viktig fråga i energidebatten. Emma Wiesner står bakom Centerpartiets linje”
  Vidare så finns en blandning av ordval som förnybar,fossilfri och utsläpp utan att definiera vad som menas.
  Här vad en ingenjör ser i orden:
  Förnybart: Vind/Sol/Vatten/Bio
  Fossilfritt: Vind/Sol/Vatten/Bio/Kärnkraft
  Utsläppsfritt: Vind/Sol/Vatten/Kärnkraft
  Atmosfären ser ingen skillnad på varifrån kolatomerna kommer ifrån när det gäller utsläppen. Biobränslet är inte utsläppsfri. Kämpa om vattenkraften men biobränslet blir mer än en uppförsbacke.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet