Viktig etisk fråga saknas i kärnkraftsdebatten

Viktig etisk fråga saknas i kärnkraftsdebatten

I debatten får man ibland intrycket av att vi, i den med energi välförsedda delen av världen, mycket väl kan skära i vår välfärd syftandes till att möjliggöra introduktionen av energikällor som visserligen inte är så effektiva men i någon mening ändå är ”gröna”.
I ett globalt perspektiv blir en sådan diskussion rena koketteriet eftersom det i större delen av världen inte finns någon välfärd att skära i. Exempelvis beräknas att 1 miljard människor idag lider brist på färskvatten och om 20 år förutspår FN att hälften av jordens befolkning är i den situationen. Den globala livsmedelsproduktionen är redan idag hårt belastad med ökande matpriser som följd. Vård, skola, omsorg är något som endast en minoritet kan njuta av osv.

Förutsättningen för utvecklandet av dessa samhällsaspekter är god tillgång till energi och det är därför angeläget att forska fram tekniker som storskaligt och med minimal miljöbelastning kan skapa förutsättningar för en global välfärd och därmed skapa människovärdiga levnadsvillkor och ökad global säkerhet.

Under tidigt sextiotal diskuterades nya lösningar på Sveriges energiförsörjning för att stödja den starka industriella tillväxten utan att bli ännu mer beroende av fossila bränslen. Ett alternativ var att bygga ut de kvarvarande norrlandsälvarna. Ett annat alternativ var att utnyttja den då nya kärnkraften som hade intressanta egenskaper.

En sådan egenskap är att man utnyttjar krafter som är flera miljoner gånger större än de som utnyttjas i ”vanliga” energikällor. Resultatet blir att kärnkraften kräver lite bränsle per producerad kilowattimme vilket skapar en motsvarande liten mängd avfall som dessutom stannar kvar där det genereras. Till kärnkraftens fördel hör även att bränslet aldrig har ingått i det biologiska kretsloppet och energiutvinningen innebär därför en relativt liten miljöbelastning.

Satsningen innebar att vi idag kan njuta av orörd vildmark och att Sverige hör till den exklusiva skara länder med den bästa luftkvalitén bland världens rika industriländer. Den globala klimatförändringen och insikten om att mänskligheten står inför monumentala problem vars lösningar till stor del handlar om energiförsörjning har bidragit till att kärnkraft återigen är på tapeten som en rimlig lösning. Men hur rimlig är den? All mänsklig aktivitet innebär ett avvägande mellan för- och nackdelar och kärnkraften är inget undantag.

Vid sidan av förmenta och verkliga problem med dagens generation reaktorer finns det faktum att endast 1 % de naturliga resurserna utnyttjas som bränsle och därmed är kärnkraftens uthållighet ett reellt problem.

Därför har Uppsala universitet, KTH och Chalmers gemensamt startat det s.k. GENIUS-projektet, finansierat av Vetenskapsrådet som tillsammans med projekt i Europa, Ryssland och USA utvecklar ett kraftgenereringssystem som baseras på en blykyld s.k. snabbreaktor med tillhörande avfallsåtervinning. Förutom fördelen att generera lika mycket energi som dagens kärnkraftteknologi, kan man åstadkomma en teknisk lösning där naturresurserna utnyttjas 100 gånger bättre än idag.
Förvaringstiderna för kärnkraftavfallet kan drastiskt minska och det vi idag kallar för avfall kan återvinnas som bränsle.

Vidare erbjuder tekniken den fördelen att härdöverhettning av det slag som inträffade i Fukushima undviks. Det planeras för att en pilotanläggning ska vara igång i Europa runt 2020 och i det arbetet har Sverige en reell möjlighet att återigen positionera svensk teknik, industri och forskning internationellt inom ett område som kan komma att få stor betydelse för framtiden.

I debatten om kärnkraften talas det mycket om etik och det är naturligtvis lätt att skriva under på förhållningssättet att vi, som idag utnyttjar kärnkraft också ska omhänderta avfallet på ett betryggande sätt. Den sällan debatterade andra sidan av den etiska medaljen är om vi har rätt att vingklippa framtida generationers möjligheter att själva avgöra på vilka sätt de ska energiförsörja sin värld.

Har vi rätt att undanhålla framtida generationer möjligheten att utnyttja dagens kärnavfall som bränsle vilket bara för svensk del skulle räcka i bortåt tusen år? Arbetet inom generation IV ser vi som ett viktigt bidrag för att framtida människor ska kunna forma sin värld utan att bakbindas av dagens partipolitiska överväganden.

Ane Håkansson
professor i  tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet

2 Kommentarer
Av
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. coach factory outlet skriver:

  Usually this travel are at the end of the year or in July and August, the hottest season. But the company Somehow, coach outlet store online not only the timing strange, and the location is also baffling. This company does not have contact with the travel agency, but a spontaneous delegation came suburb famous virgin forest ranch.

  Too fresh, so we are excited complained –

  ”The weather is so hot, even go to the beach?!”

  ”Miserable, maybe by mosquitoes into red bean ice …”

  Original forest Oh, and maybe will be eaten by the tiger! ”

  ”Wow, Tiger …”

  Public complaints, only forest winglets like a fool excitement, ”I have heard that there horse ranch! Sprites will no horse?”

  ”Fortunately, ……”

  ”Wow! Sprites decathlon.,” Lin winglets worship looked at her, suddenly upset them, ”You go over there with coach purses outlet what it? Clothes toothbrush sunscreen of sunglasses …… sprites, you said that it takes do not need to bring a torch and tent? ”

  It seems this girl on this trip as an adventure. Shangguan the sprites looking through the eyes, ”can bring your own.”

  ”So, ah …” Lin winglets naively coach outlet hold gills, ”What do you say night you will not lit bonfires to get together with dance?”

  Shangguan sprites rolled his eyes again, she replied: ”to bring the best shield to prevent the indigenous people of poisoned arrows shot.”

  ”Scared! Real or fake?!”

  The face of this ignorant and extremely naive, Shangguan sprites silent, because and fool coach factory outlet his speech really tired …

  ”Heaven, where the scenery just like postcards!”

  Mighty group of people to get off the forest winglets a fuss, coach factory online the next group of people began to twitter barking.

  Shangguan sprites stand in the sun and stretched.

  Beautiful scenery off her anything? Honestly, she was a little distracted.

  Natural causes Qiaomu …… been two days, both the Director of yesterday, sitting in the same room or sitting on with a station wagon, as usual Qiaomu he was not with her say a word. Seems to go through brainwashing, like everything before he coach factory outlet forgotten.

  Shangguan sprites closed could not help but close your eyes, the hint that evening scene in my mind.

  Shangguan sprites, you are not like me?

  Hell.

  He gently her into her arms …

  Hell.

  Shangguan sprites slumped to open my eyes, how is it? Just remember he saw that he turned into a stone, the day … it really is just an illusion?

  ”In thinking?” Behind someone slowly approached.

  ”Ah ……” suddenly real thought in the mind of people in front, her light coach handbags outlet Yaoxia Chun, wavefront flow, ”Joe, director …”

  Qiaomu side of the head, ”I remember you said you want to call me Joe.”

  He smiled slightly, and in the summer sun, his teeth are so white and pretty sudden gentle smile just like blue skies after a rain, bright and clean was speechless.

  Shangguan sprites could not stop the smile of the lips, had to bow their heads to glance at his shirt clothing or jewelry.

  Long while, she looked up and met his mild eyes, ”Hello, Joe.”

  He gently nodded, the side head staring her smile.

  ”Why Early in the morning will be arranged mountain coach outlet canada climbing?!”

  Beside Sophie has been issued complain nasty, she looked back behind a forest winglets, ”Hey, are you okay?”

  ”Okay okay!” With Sufi different, panting forest winglet has a look of excitement, ”really is a virgin forest, trees grow well lush … you said you would not really have a tiger jumped out to?”

  ”Going to die!” Sophie screamed.

  Shangguan sprites somewhat derisively looked at her, ”why with so coach outlet online reluctant to?”

  ”Stay in the hotel because a person is boring,” Sophie Jiaochen.

  ”Then do not complain.” Shangguan sprites gently raised his eyebrows.

  , ”Hey, Shangguan Director reckoned Sophie write Qizui the ……”

  Shangguan sprites not louis vuitton handbags to ignore her.

  Although the group of the delicate office workers in ear constantly grumble, but Shangguan sprites still feel very happy. True – nasty coach outlet store online Doug did not come, only a handful of four scenery is so beautiful …… she was a man ahead of climb on top, from time to time happily go back and look at the foot of the mountain scenery.

  Qiaomu and not on her side, but pleasant as long as she gently turned around, we can see his shadow – regardless of her speed, he has to go hand in hand behind her.

 2. Mattias Mattsson skriver:

  Det man kanske ska fråga sig är varför kärnkraftsmotståndare värderar ”potentielt” skadade/dödade framtida liv på grund av kärnkraften högre än de människor som faktiskt dör i dag av fossilkraft? Eller har de insett att om man fullföljer deras vision så kommer jorden endast kunna stödja en population på ~1 miljard människor…

  Det verkar som om kärnkraftsanhängare inte är de enda som har svårt med det där med etik och moral.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet