Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

Vattenkraften hotar landsbygdsutveckling

Riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) skriver på Second Opinion att länsstyrelsen genom sitt tillsynsarbete agerar mot en utveckling av både småskalig vattenkraft och arbetstillfällen på landsbygden. Sportfiskarna vill hävda det motsatta – vattenkraften hotar landsbygdsutveckling.

Den småskaliga vattenkraften bidrar minimalt med elproduktion till samhället och är orsaken till att många fiskbestånd har decimerats kraftigt eller i vissa fall försvunnit för gott. Fisken kan inte längre nå sina tidigare lekområden, och skulle de ha turen att vandra förbi ett vandringshinder genom en fiskpassage är risken stor att de skadas eller dör i turbinerna på väg ut mot havet. Dessutom skapar den reglering som ofta sker till förmån för vattenkraften stora problem för fisken. 

Vattenverksamhetsutredningen syftar bland annat till att anpassa svensk rätt kopplat till vattenverksamheter efter EU-rätt och att likrikta reglerna för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. En viktig skillnad mellan miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet idag är att den tidigare har tidsbegränsade tillstånd medan den förra har oändliga tillstånd. Det betyder att hundraåriga vattenverksamheter inte följer de miljökrav vi annars har idag.

Enligt Vattenverksamhetsutredningen saknar cirka 3 800 dammar och kraftverk tillstånd enligt äldre vattenlagar eller miljöbalken. Dessa verksamheter saknar i regel krav på miljöanpassning såsom fiskvägar och minimitappningar och har i juridisk mening inget giltigt tillstånd. Det är länsstyrelsens uppgift att förelägga dessa verksamheter att söka tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Västra Götaland gör därmed sitt jobb, och ska ha en stor eloge för att man inte viker sig trots hårt motstånd från branschen. Tvärtom borde många andra länsstyrelser ta lärdom av hur Länsstyrelsen i Västra Götaland agerar.

Frågan är vad Qarlsson menar med att småskalig vattenkraft skapar arbetstillfällen på landsbygden. De flesta små kraftverk styrs automatiskt, många gånger genom en mobiltelefon. Däremot hindrar den småskaliga vattenkraften en viktig näring på frammarsch – sportfisketurismen. Sportfisketurism genererar inkomster till landsbygden. Turismens bidrag till sysselsättning och ekonomi växer i betydelse jämfört med flera andra sektorer i näringslivet. Antalet sysselsatta inom turism har ökat 32 procent 2000-2013.

Det enda raka är att vattenkraften också ska införlivas i miljöbalken – och på köpet kan vi få en levande landsbygd.

Anders Karlsson
Generalsekreterare Sportfiskarna

2 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Ingvar Andersson skriver:

  Jag protesterar mot Anders Karlssons påstående att den småskaliga vattenkraft produktionen är minimal.
  Ett litet vatten kraftverk som producerar 1miljoner kWh energi på ett år kan försörja drygt 300 eldrivna personbilar 1 500mil/år, räkna om det till bensin drivna bilar som drar 0,6 liter/mil, detta ger en reducering av bensin förbränningen på 270 000 liter/år!
  Tänk vad många koldioxid fria fiskeresor det blir till våra outbyggda älvar!
  Reduktionen av försurande nedfall (koldioxid) blir drygt 600 000 kg!, försurningar i sjöar och hav är en anledning till fisk reduktionen, utöver överfiske och vattenturbiner.

  Turbinen

 2. Göran Rönning skriver:

  Jag har specialgranskat Centerpartiets retorik de senaste 8 åren, och jämfört den med deras praktiska handlande. Resultatet är skrämmande, Centerpartiet säger en sak, men gör tvärt om i praktisk handling, denna tvärtompolitik kallas hyckleri.
  Efter att ha granskat ett mycket stort antal uttalanden från Centerpartister under 8 år, börjar man ju smått undra om dessa politiker helt enkelt är dumma.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet