Våt höst kan återställa elmarknaden

Våt höst kan återställa elmarknaden

Värmen torkar ut vattenkraften och ökar oron för energibrist. Enligt Energimarknadsinspektionen är försörjningen dock inte hotad, och högt elpris är endast ett tecken på att elmarknaden fungerar.

2018 går till historien som en av de varmaste och torraste somrarna på många år. För Sverige och Norge tillsammans har vattenkraftens magasinsinnehåll nära 20 TWh i underskott jämfört med en genomsnittlig normalsommar.

Enligt Energimarknadsinspektionens marknadsrapport Läget på elmarknaden för vecka 29 16–22 juli minskade fyllnadsgraden i svenska vattenmagasin med nya 0,7 procentenheter. Nederbörden gav endast 53 procent av normalvärdet samtidigt som avdunstningen är hög på grund av det varma vädret.

Inte enbart torkan
Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterar också att spotpriset på el under vecka 29 ökade fjärde veckan i rad, nu med cirka 1 procent jämfört med veckan innan. Det har sammanhang med det varma vädret, men inte enbart.

– När det gäller spotpriserna är det inte bara torkan som gör att priserna den här sommaren ligger högre än i fjol, säger Kaj Forsberg, marknadsanalytiker på Energimarknadsinspektionen.

Förutom det hydrologiska och meteorologiska läget bidrar också prisutvecklingen utomlands till högre svenska elpriser

Högre i Norge
I marknadsrapporten kan man läsa av prisutvecklingen för fysisk elhandel dag för dag i varje enskilt elprisområde i Norden. I de flesta norska områden samt Danmark och Tyskland ökade spotpriset med cirka 2 procent.

Under vecka 29 påverkades också elpriset av priset på utsläppsrätter, som steg med 2,2 procent.

Nu i dagarna är det däremot torkan som skapar de största rubrikerna. Många undrar hur vårens och sommarens torka kommer påverka elmarknaden senare i höst.

Givetvis återspeglas också torkan, värmen och magasinsnivån i de höga spotpriserna, påpekar Kaj Forsberg, och den låga magasinsfyllnadsgraden kan även skönjas i marknadens förväntningar på priserna framåt i tiden.

Mer import?
– När utbudet av vattenkraft minskar i Sverige och Norden kan det ge utrymme för dyrare import eller andra produktionsresurser än de som vanligtvis aktiveras när magasinsbalansen är bättre, säger Kaj Forsberg.

Kaj Forsberg tycker däremot att det är alldeles för tidigt att kalla dagens magasinsfyllnadsgrad ett krisläge. Samtidigt är det inte fel att notera att underskottet på nästan 20 TWh ”absolut är betydande”, menar han.

– Underskottet kommer att ta tid att återhämta, men att vi nu ser en priseffekt av det torra vädret och den svaga magasinsbalansen är ett tecken på att elmarknaden fungerar, säger Kaj Forsberg till Second Opinion.

* * *

Energiföretagen Sveriges lägesbeskrivning av elmarknaden med kommentarer av statistikansvarig Folke Sjöbohm ligger här, publicerad onsdag 25 juli 2018. Aktuellt magasinsläge för vecka 29 hittas här. Branschföreningens rapport Kraftläget uppdateras varje onsdag.

Energimarknadsinspektionens marknadsrapport Läget på elmarknaden publiceras varje tisdag på Ei.se. Rapporten är ett estimat av tillgänglig statistik inhämtad från många olika källor och beskriver prisutvecklingen på den fysiska råkraftsmarknaden med bland annat svenska spotpriser och det nordiska systempriset. Spotpriset sätts på en elbörs i balans mellan utbud (produktion) och efterfrågan, vilket påverkas av många olika faktorer. Rapporten visar rådande kapacitet för olika kraftslag, bland annat vattenkraft och kärnkraft. Den finansiella marknaden beskrivs genom prisutvecklingen för terminer och EPAD-kontrakt (Electricity Price Area Differentials) för långsiktig prissäkring.

Kaj Forsberg har fotograferats av Robin Thunholm på Happify.

Toppbild: Uniper/Apelöga

 

Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet