Tyskland hindrar elöverföringen från Danmark – påverkar även Sveriges export

Tyskland hindrar elöverföringen från Danmark – påverkar även Sveriges export

Bara en tredjedel av överföringskapaciteten mellan västra Danmark och Tyskland utnyttjas. Förklaringen är att Tyskland inte klarar av att föra över all vindkraftsproducerad el i sitt stamnät och blockerar därför förbindelsen med Danmark.
– Vi är en liten elmarkand och måste kunna exportera för att få lönsamhet i vår vindkraftsproduktion. Det är en förutsättning för att vi ska klara av att ställa om till ett förnybart energisystem, säger Carsten Chachah vid branschorganisationen Dansk energi.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Den nordiska elmarknaden binds samman med övriga Europa på flera ställen. Den största av dem går mellan västra Danmark och norra Tyskland. Kapaciteten är 1800 MW, men den utnyttjas bara till en tredjedel. 

– Tyskland producerar mycket el genom vindkraft i norr som de behöver föra över till södra Tyskland. Problemet är att när det blåser i norra Tyskland blåser det också i västra Danmark, det blir ett stort överskott av el som måste överföras till regioner där efterfrågan finns, helst vill vindkraftsproducenterna få avkastning på kontinenten för där är elpriset högre och avkastningen blir därmed bättre, säger Carsten Chachah, chefskonsult på branschorganisationen Dansk energi.

Men det går inte. Nätet i Tyskland är nämligen inte tillräckligt utbyggt för att klara av att hantera överföringen. Som lösning väljer då Tyskland att begränsa överföringen från Danmark. Man gör det genom att dagen före tilldela Danmark en begränsad exportmöjlighet. Tilldelningen bygger på de prognoser man gör och i statistik från energinet.dk kan man se att vissa timmar utnyttjas ingen kapacitet i förbindelsen överhuvudtaget.

– För tre år sedan byggdes kapaciteten ut med 300 MW till 1800 MW, men de nya 300 MW har i praktiken aldrig använts och situationen blir bara värre och värre. Det är som om man skulle bygga en trefilig motorväg och bara använda en av filerna. Vi är en liten elmarkand och måste kunna exportera för att få lönsamhet i vår vindkraftsproduktion. Det är en förutsättning för att vi ska klara av att ställa om till ett förnybart energisystem, säger Carsten Chachah.

Situationen slår alltså tillbaka på lönsamheten för danska vindkraftsproducenter som måste sälja elen till lägre pris i Danmark eller söka sig till övriga Norden där priset är lägre än på kontinenten. Läget påverkar också investeringsviljan negativt och problemen stannar inte i Danmark.
– Problemet är ett nordiskt problem. Det är inte bara Danmark som förlorar exportmöjligheter, även Sverige och Norge gör det. Möjligheterna att sälja el på högprismarknaderna begränsas och därmed går exportintäkter förlorade. Det påverkar också investeringssignalerna i hela Norden, de blir förvrängda, säger Carsten Chachah och fortsätter:

– Ur ett EU-perspektiv är situationen ett direkt hot mot den fria handeln med el när ett annat land blockerar överföringen på det här sättet. Situationen påminner om den som Danmark hade mot Sverige för några år sedan, men i det här fallet är läget mer komplext, därför att Tyskland har gränsproblem med de flesta av sina grannar på grund av Energiewende och problemen gentemot Danmark och övriga Norden ligger inte högt upp på Tysklands agenda.

Det var då Danmark anmälde Sverige till EU-kommissionen för att flaskhalsarna gentemot Danmark hanterades på ett felaktigt sätt, menade man. Turerna landade i att Sverige delades in i fyra elprisområden.

I en rapport gjord av universitetet i Aachen har man tittat på kostnaderna av överföringsbegränsningarna mellan Danmark och Tyskland genom att analysera kostnaderna och fördelarna med en återsändningslösning som innebär att den tyska systemoperatören betalar nordiska elproducenter att minska produktionen i stället för att begränsa överföringen. Man konstaterar att om ytterligare överföringsförbindelser på 600 MW kunde användas skulle Norden kunna exportera nära 3 TWh till Tyskland.

Universitetet har också studerat hur samhällskostnaden påverkas och man konstaterar faktiskt att det är Sverige som skulle göra den största samhällsekonomiska vinsten om förbindelsen mellan Danmark och Tyskland skulle utnyttjas fullt ut. Handelsbegränsningen kan enligt Carsten Chachah endast lösas genom att Tyskland bygger ut sitt elnät så att överföringen från norr till söder förstärks. Men det handlar om en lång process. Lokala nät i norra Tyskland håller just nu på att byggas och kommer att avhjälpa något, men en första utbyggnad av stamnäten från norra till södra Tyskland kommer att stå klar först om åtta, tio år.

Därför är det nödvändigt att titta på kortsiktiga lösningar, menar Carsten Chachah.
– Vi måste diskutera kortsiktiga lösningar och hitta verktyg som kan avhjälpa situationen. Rapporten från Aachen pekade på en lösning men en annan idé är att utveckla väderprognoserna så att de förbättras. Som det är nu tilldelar Tyskland kapacitet utifrån prognosernas worst case-scenario, det innebär att förändringar i vindförhållandena gör att det i praktiken vid överföringsögonblicket finns kapacitet att tillgå, här finns en del att utveckla, säger Carsten Chachah.

3 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Sivert Göthlin skriver:

  Danmark är ett skrämmande exempel på en katastrofal utveckling. Den stora andelen okontrollerbar vindkraft gör att landet tappat den egna styrningen över såväl leveranssäkerhet som elpris. Man är helt beroende av grannländerna. I stället för att inse detta försöker man finna fel utanför landet vilket artikeln är ett exempel på.
  I Danmark hoppar nu börspriset på el snabbt med mycket höga värden vid vindstilla och stort elbehov. Vid blåst och lägre elbehov får man däremot överskott som måste hanteras genom att inmatning blir en kostnad för producenten. Senaste året har priset varierat mellan ca 200 öre/kWh och -50 öre/kWh. Dock var börspriset långa tider detsamma i Danmark och Sverige med ett medelpris på ca 30 öre/kWh.
  För vanligt folk har Danmark tillsammans med Tyskland nu Europas högsta elpris. I jämförelse med Sverige är priset ungefär 2,5 gånger högre. Som exempel var för mig i Stockholm priset totalt 109 öre/kWh i slutet av förra året medan min gode vän i sin villa på Jylland fick betala 252 öre/kWh.

 2. Carl Erik Magnusson skriver:

  Snart måste vi förhålla oss konstruktivt till målkonflikter som alternativ energi ställer oss inför. Detta gäller i synnerhet vind och sol: De styrs av utbud, inte efterfrågan. Vi diskuterar fel saker: Energi istället för effekt: En viktig egenskap hos el har varit att den har funnits vid rätt tidpunkt, ”just in time”, i önskad mängd på önskat ställe. En konsument kan inte tvingas att köpa en sekunda vara när och där den inte behövs. Å andra sidan: När behovet är stort bör väl varan finnas tillhands.
  Det är lite sovjetstat över elmarknaden.
  Att överföra oönskat elöverskott till termisk energi vore ett utmärkt förhållningssätt. Fjärrvärmenäten har tillräcklig lagringskapacitet och fjärrvärmeproduktionen i övrigt är enkelt styrbar. Dessutom skulle man kunna få betalt i paritet med verkens ordinarie tariff. Som extra bonus skulle elnätens överföringskapacitet må väl av ökad resistiv last; tala om få smarta nät på köpet. Den stora svårigheten är mental: Man accepterar inte exergiförlusten. Lite typiskt för bokstavstro att hålla sig krampaktig till sin egen exeges (bibeltolkning).

 3. Claes Hedenström skriver:

  En snabb åtgärd vore att köra in ”överskottselen” i fjärrvärmesystemet. Ev en känslig åtgärd för exergetiker men fungerar som en lagring av vindkraft i form av sparat bränsle samtidigt som mindre el produceras i kraftvärmeverken. Att hitta en affärsmodell för detta blir en utmaning med alla olika särintressen.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet