”Triumf förvandlad till huvudvärk”

”Triumf förvandlad till huvudvärk”

Energiuppgörelsen syddes ihop av statsrådet Baylan och marknadsfördes som en framgång – men vad gäller vindkraften kom verkligheten snabbt ifatt och förvandlar triumfen till huvudvärk, skriver Jan Hedman och Jonny Fagerström från Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Svensk Vindkraftförening och några vindföretag skriver i SvD att “Ett totalhaveri är nära för vindkraften“. Ett nödrop sänds även ut från branschorganisationen Svensk Vindenergi: “Förtroendekris för elcertifikatsystemet.“ Dagens Industri skriver “Desperat läge för vindkraften.“ Centern kräver att regeringen kallar partierna bakom energiöverenskommelsen till krissamtal.  Vad är det som hänt?

De två organisationerna har varit framgångsrika med att utverka ekonomiskt stöd till medlemsföretagen, vindkraftproducenterna.  Elcertifikaten innebär mångmiljardsubventioner från våra elräkningar till vindkraftbolagen. Systemet  förutsätter en viss önskad utbyggnadstakt. Stödet stryps successivt när det byggts för mycket. Så sker nu.

Utbyggnadsmålet som var satt till 2020 är redan nästan uppnått. Därför har värdet på elcertifikaten – dvs. stödet – rasat sedan i höstas, från en redan låg nivå. Samtidigt är elpriserna låga.

Det är enligt Vindkraftföreningen  “en ekonomisk katastrof där de mindre aktörerna blir tvingade att sälja sina vindkraftverk med stora förluster.“  Samtidigt driver vindbolagen som signerat  SvD-artikeln andra agendor på sina hemsidor – optimismen och framtidstron vet inga gränser. ”Bransch som har framtiden för sig” och ”vindkraften är mycket konkurrenskraftig” kan saxas som exempel.

Budskapen är motsägelsefulla, men bakgrunden är enkel. Man vill dels till allmänheten sprida bilden av hur framgångsrik vindkraften är. Samtidigt vill man från statsmakten återkommande utverka mer subventioner – vilket man lyckats med. Subventionerna från elcertifikatsystemet fortsätter till 2045, det vill säga inte mindre än ytterligare 28 år.

Budskapet från de två organisationerna har varit att ju mer det byggs, desto bättre.  Och det har branschen tagit fasta på – med förödande resultat.

Vem tar på sig ansvaret? Svensk Vindenergi svär sig fri, och menar på sin hemsida (17-02-10) att ansvaret delas mellan regeringen och Energimyndigheten: “Investerare i svensk förnybar el har tappat förtroendet för politikernas och myndigheternas förmåga att sköta dagens elcertifikatsystem.“  Vd för Energiföretagen Sverige varnar å sin sida politiker för att fatta förhastade kortsiktiga beslut,  och påpekar att investeringar i ny elproduktion inte behövs just nu (Second Opinion 17-02-02).

Energiuppgörelsen – hopsydd av statsrådet Baylan – marknadsfördes som en framgång, men vad gäller vindkraften kom verkligheten snabbt ifatt och förvandlade triumfen till huvudvärk. Centern efterlyser nu krissamtal mellan partierna, men Baylan avvisar detta och hänvisar till att företagsrisker är en naturlig del i en marknadsekonomi.

Marknadsekonomi?

Farsen fortsätter. Liberalerna och Sverigedemokraterna analyserade situationen rätt,  klev av Energikommissionen hösten 2016, och står utanför uppgörelsen. Möjligen ler de nu i hemlighet. Tala om gratispoäng……

Jan Hedman , ordförande, Föreningen Svenskt Landakapsskydd – FSL
Jonny Fagerström,  Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL

3 Kommentarer
Av Jonny Fagerström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Einar Fjellman skriver:

  Betr. Andreas Carlgren. Beklagar felet, slarvigt av mig!

  Einar Fjellman

 2. Thorsten Schütte skriver:

  dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (MP) – nej, han är centerpartist!

 3. Einar Fjellman skriver:

  Ansvaret för det fiasko som vindkraftsatsningen visat sig bli ligger helt och hållet på de politiker som 2009 gjorde den överenskommelse som banade väg för utbyggnaden. Överenskommelsen stöddes (i varierande grad) av alla partier men drivande var dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) och dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (MP). Mest kritisk var Carl B. Hamilton, energipolitisk talesperson för Folkpartiet, nu (L).I en debattartikel i DN med rubriken ”Skrota satsningen på mer vindkraft” kallade han förslaget till utbyggnad för ”ett exempel på gammalt planekonomiskt feltänkande som inte hör ihop med en modern miljömedveten marknadsekonomi”

  Hamiltons ord gäller i högsta grad också idag. Om det finns en lärdom att dra av den katastrof som nu hotar hela vindkraftbranschen är det att politikerna skall hålla fingrarna borta från företagande och marknad. Subventionssystemet bör skrotas så snart som möjligt.

  Einar Fjellman (L)

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet