Torbjörn Wahlborg om budgetförslaget: ”Höja effektskatten är orimligt”

Torbjörn Wahlborg om budgetförslaget: ”Höja effektskatten är orimligt”

På onsdag ska riksdagen besluta om regeringens budget. Det är en budget som genom förslaget att höja effektskatten slår kraftfullt mot den ekonomiskt pressade kärnkraftsbranschen.
– Det är ett långsökt och orimligt förslag, säger Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg. 

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Regeringen har föreslagit att höja den så kallade effektskatten med 17 procent – från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt och månad. Förslaget ligger i regeringens budget som ska till riksdagen för avgörande på onsdag. Vattenfalls Nordenchef Torbjörn Wahlborg är mycket kritisk till förslaget.


– Kärnkraftsbranschen är
ekonomiskt pressad sedan flera år tillbaka och det som framför allt pressar oss är det låga marknadspriset på el. Framför oss har vi dessutom stora moderniseringsprocesser till följd av höjda säkerhetskrav efter Fukushima, säkerheten kommer alltid först men samtidigt ökar det den ekonomiska pressen ännu mer, säger han och fortsätter:
– Vi har produktionskostnader som ligger i paritet med elpriset. Att mot bakgrund av detta höja effektskatten är både långsökt och orimligt. Det mer rimliga borde vara att ta bort effektskatten eller åtminstone genomföra en sänkning, varje kostnadsökning är oerhört kännbar.

Kan det till och med vara så att effektskatten är droppen som avgör att en anläggning kommer att köras vidare eller inte?
– Vi står inte och faller med höjd effektskatt, men för varje höjning av kostnaderna kommer vi närmare punkten där frågan avgörs.

Torbjörn Wahlborg tycker att det enda rimliga vore att ta bort effektskatten. Det är en skatt som endast betalas av kärnkraftsägare och har inget syfte att bidra till kärnkraftsverksamhet utan är fiskal. Skatten snedfördelar helt enkelt konkurrensen på elmarknaden, menar han.
– Den borde plockas bort så att alla produktionsslag kan konkurrera på lika villkor, säger han.

Hur stor del av era kostnader utgörs av effektskatten?
– Om man ser till våra totala kostnader så handlar det åtminstone om en femtedel. Av våra rörliga kostnader utgör effektskatten hälften.

Men att den skulle plockas bort finns inte på regeringens agenda och Miljöpartiet har uttryckligen sagt att ökade krav på kärnkraften är ett sätt att driva utvecklingen mot att reaktorer kommer att stängas.
– Jag tycker att det är olyckligt att man genom den här punktskatten vill få kärnkraften stängd, när det i grunden handlar om en ekonomiskt hälsosam verksamhet. I en demokrati som Sverige har så klart riksdag och regering möjligheterna att bestämma att det inte ska produceras kärnkraft i landet, men då tycker jag att det borde finns andra sätt än att svälta ut den.

Torbjörn Wahlborg tycker att en splittrad politisk bild i kärnkraftsfrågan inte ger de långsiktiga spelregler som branschen är i stort behov av.
– Hur synen är på kärnkraft beror helt på vem man frågar. Det finns alltifrån Miljöpartiets kärnkraftsfientliga linje och socialdemokrater som vill ha en snabb utfasning till socialdemokrater som anser att kärnkraften är viktig för Sverige. Sedan menar jag inte att vi måste ha kärnkraft som producerar vår el men vi måste ha långsiktiga spelregler, därför välkomnar vi energikommissionen som förhoppningsvis ska leda till detta, säger Torbjörn Wahlborg.

 

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Ove Bornvall skriver:

    Bra artikel av Torbjörn Wahlborg. Instämmer helt i Eva Flyborgs kommentarer. Det är närmast en gåta att Socialdemokraterna faller in i MP´s flumverksamhet. Det faktum att Sverige använt kärnkraft i ca 40 år och att vi sparat på oss högaktivt avfall av en viss volym, motiverar också att fortsätta med kärnkraft. Det s.k högaktiva avfallet innehåller ju ca 100 gånger mer energi än vad vid plockat ut ur bränslet under de fem år bränslet finns i reaktorhärden. Att fortsätta med 4´de generationens kärnkraft innebär också att vi på bästa sätt tar hand om avfallet och dessutom får vi ett energisystem som är långt mycket mer hållbart än dagens förnybara system. Förnybar EL-energi är inte per automatik mer hållbart än icke förnybart. Hela situationen är mer komplex än så. Fjärde generationens kärnkraft kommer att vara både renare och säkrare än dagens kärnkraft, och även renare än dagens vind- och solcellskraft. MP och S hushåller inte med våra naturresurser på ett omdömesfullt sätt. Effektskatten främjar knappast vår framtida miljösituation.
    Vi bör byta både regering och energipolitik.

  2. Eva Flyborg skriver:

    Bra skrivet. Naturligtvis skall effektskatten helt bort. Kärnkraften bär redan idag både sina egna kostnader och betalar satsningarna på förnybart genom extra och orättvisa pålagor. S och MP försöker nu frenetiskt stänga ren, säker och effektiv svensk energiproduktion enbart av flummiga politiska luftslott. Illa för Sverige.
    Vi behöver tvärt om satsa rejält på kärnteknisk forskning som ger oss nästa generation kärnkraft. Byt energipolitik, byt regering!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet