TEMASIDA OM ELMARKNADEN

TEMASIDA OM ELMARKNADEN

Ett rekordlågt elpris som inte lockar till investeringar ställer frågan på sin spets: Hur ska framtidens elmarknad utformas så att tillräcklig effekt och energi garanteras?

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Elmarknaden står inför en rad utmaningar. Hur ska marknaden vara utformad för att investeringar i den produktion som är nödvändig för ett fungerande system komma till?

Här på vår temasida om elmarknaden har vi samlat de artiklar som vi i år har publicerat och som på något sätt handlar om elmarknaden. Det är alltifrån breda penseldrag till att beskriva någon smalare aspekt av marknaden.
Investeringsklimatet uselt i hela Europa
Simon-Erik Ollus, chefsekonom för Fortum, beskriver varför investeringsklimatet är så dåligt och vad Norden bör satsa på för att inte hamna i samma dåliga läge som övriga Europa.

Politiker måste stå upp för marknadens funktion
Svensk Energis vice vd Bosse Andersson om att politiker måste stå upp för marknadens funktion när priserna stiger.

Då vänder elpriserna uppåt
Energihandelsbolaget Modity spår elprisets utveckling. Det kommer dröja flera år innan det vänder uppåt.

Kundflexibiliteten i praktiken
Många sätter sin tilltro till kundflexibliteten som en central faktor på framtidens elmarknad. Professor Runar Brännlund visar att drivkrafterna att vara flexibel i dag är mycket små.

Kapacitetsmeknismens motiv
Mats Nilsson, adjungerad professor i nationalekonomi, redogör för vilka motiv som det finns bakom att införa kapacitetsmekanismer elmarknaden.

Uteblivna investeringar elmarknadens främsta utmaning
Som nytillträdd vd för Svensk Energi var Pernilla Winnhed tydlig med att peka ut investeringsklimatet som en utmaning – till och med den främsta.

Den havsbaserade vindkraftens möjligheter
Berit Tennbakk på THEMA skriver vad ett stöd till havsbaserad vindkraft får för effekter. Hon möts av replik.

Tysklands agerande mot Danmark får följder
Carsten Chachah på Dansk energi redogör för hur Tysklands blockerar överföringen från Danmark vilket gör att de danska producenterna inte får avsättning för sin produktion. Det påverkaräven Sveriges exportmöjligheter.


Elcertifikatsystemet har gjort sitt

Elcertifikatsystemets upphovsman, Nils Andersson, menar att systemet har gjort sitt. Dags att hitta en ny modell.

Svårt att få kunder att agera på lågt elpris
Jenny Larsson, dåvarande vd för Gotland Energi, om hur bolagets projket kring kundflexibiltet bland annat visar att elkunder inte använder mer el bara för att priset är lågt.


Avregleringen – så var argumenten

Jane Cederqvist var statssekreterare åt energiminstern Jörgen Andersson (S) när avregleringen, även kallad omregleringen, genomfördes. Ökad konkurrens och lägre elpriser var målet.

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Nils Ronquist skriver:

    Antar att när vi talar om el-marknaden så menar vi Nord Pool dvs Norge, Finland, Danmark och Sverige. De baltiska länderna kommer också med i den gemenskapen Estland är med Litauen kommer med när kabeln som håller på att dras från Sverige till Litauen. Idag exporterar Sverige el- energi. Ungefär exporteras 20 TWh per år. När Mp med Lisa Nordin i spetsen får råda skall vi få vår framtida el- försörjning med vattenkraft och vind i huvudsak. Vi kommer att bli ett importberoende land av energi! Subventioner för vindkraften kommer omkring 2030 att vara lika mycket som ett kärnkraftverk skulle kosta klappat och klart! Lägger vi så till centerns (M Olofsson) förberedelser för avveckling av kärnkraften köpet av Nuon 95 miljarder så har vi genast ett kärnkraft de lux till! Nu gäller det att med förnuft diskutera vår energipolitik inte Mp:s ljusgröna idéer utan någon som helst realism!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet