Osakligt i SVT om energiförbrukning

Osakligt i SVT om energiförbrukning

Granskningsnämnden för radio och tv fällde nyligen ett inslag i SVT:s Husdrömmar. Programserien följde olika människor som byggde sina drömhus.

Gustaf Edgren, det var du som anmälde Husdrömmar. Varför det?
– Programmet handlade om så kallade passivhus som ska vara mycket energisnåla, men de gjordes en helt felaktig jämförelse med vanliga småhus. Man fick uppfattningen att ett passivhus gör av med en tiondel så mycket som en normalvilla. Men i själva verket är skillnaderna små, säger Gustaf Edgren som är bostadsexpert på branschorganisationen Trä- och möbelföretagen.

Konceptet ”passivhus” innebär att man bygger efter en standard som bland annat syftar till extremt låg energiåtgång. I inslaget förmedlades uppgiften att ett passivhus gör av med 2 000 kWh per år medan en normalvilla gör av med 25 000 kWh per år.

– Jämförelsen är totalt missvisande. Dels eftersom det bara ingår uppvärmning i siffran för passivhus, medan det även ingår hushållsel i siffran för normalvilla. Dels eftersom medelvärdet för att värma upp en nybyggd normalvilla är drygt 3 000 KWh per år.

Boverket kräver en maxförbrukning på ett hus om 170 kvadratmeter på 9 350 kWh per år. Snittet i branschen för en normalvilla är dock betydligt lägre, närmare 6 500 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning av tappvatten och hälften till uppvärmning av huset, berättar Gustaf Edgren.

– Ett passivhus kanske sparar el för drygt 1 000 kronor per år jämfört med en ny normalvilla, men kostar betydligt mer att bygga. Enligt SP handlar det om flera hundratusen kronor i ökad kostnad för en villa. Man kan ifrågasätta den resursanvändningen.

Gustaf Edgren menar att tv-inslaget är ett exempel på en vanlig missuppfattning. Många tror fortfarande att bara en mindre del av energiåtgången under en byggnads livstid uppstår vid byggnationen.

Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Byggindustrier konstaterade i rapporten ”Klimatpåverkan från byggprocessen” att runt hälften av en byggnads klimatpåverkan sker under byggnationen. Rapporten är kritisk till att reglerna för byggande trots detta fortfarande är fokuserade på uppvärmning och användning av byggnader.

I rapporten konstateras: ”Genom energieffektivisering har energifördelningen förflyttats till en ökad andel i produktionsfasen, men framför allt har fördelningen av en byggnads klimatpåverkan förskjutits uppströms. Den är nu minst lika stor i produktionsfasen, som vid användningen av en byggnad under 50 år. Det är anmärkningsvärt med tanke på hur dagens byggregler är utformade. Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler reglerar i princip bara vad som sker under en byggnads driftsfas, nedströms.”

IVA konstaterar att många av de processer som är förenade med byggnationer drivs med fossila bränslen, medan uppvärmning av byggnader med svensk el och fjärrvärme har låg klimatpåverkan.

Granskningsnämnden fäller alltså inslaget med motiveringen att det borde ha framgått att uppgiften om energiförbrukningen för en normalvilla avsåg genomsnittet i Sverige och inte nyproduktion. På övriga punkter frias inslaget. Och SVT:s ansvarige utgivare Micael Lekberg kommenterar i Aftonbladet: ”Vi kunde ha varit tydligare i jämförelsen som gjordes. ”

Är du nöjd med Granskningsnämndens beslut?
– Absolut, den här typen av missuppfattningar ska inte spridas vidare och påverka den allmänna opinionen och politiska beslut. När Sverige nu ska införa EU:s ”Nära noll-direktiv” så är det viktigt att det inte bygger på missuppfattningar. Att exempelvis införa hårdare krav på isolering av hus kommer ha liten eller ingen effekt på utsläpp av klimatgaser, menar Gustaf Edgren.

4 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Hans Lönn skriver:

  Jag har tacksamt tagit del av Granskningsnämndens yttrande över den oseriösa marknadsföringen av ett passivhus i Växjö! Blev ett strålande exempel på talesättet ”Det bästa är det godas fiende”!

  http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20180820193912&kategori=30&sprak=1

 2. Nils-Erik Nilsson skriver:

  Detta är väl inte unikt. Samma typ av ”missförstånd” verkar också¨ gälla t.ex. elbilar. Även för elproduktionsanläggningar tittar man bara på den omedelbara sekundära energikällan. Man ”glömmer” att sekundära energikällor som el eller vätgas också måste produceras.
  Vill man ha en bild av utsläppen från anläggningar som använder dessa ”energikällor”, måste man också ta med produktionen av dem, liksom tillverkningen av all utrustning som behövs, t.ex. batterierna till bilarna.

 3. Carl Erik Magnusson skriver:

  Bra att någon tar tag i den okunskap som finns i energidebatten
  1. Cost-benefit-sambandet mellan ökad byggkostnad per sparad kWh gör att det inte finns något värde i att bygga lågenergihus jämfört med standardbyggnader om man ser till hela livscykeln. Man måste också tänka på att man ska kunna stå ut i huset också under sommarhetta utan att försämra energikalkylen med AC: Ett kommande problem i ett varmare klimat?
  Det är smartare att få fler bostäder för samma kostnad genom att bygga med en rimlig energistandard än att satsa stora byggkostnader på liten eller ingen total energivinst
  Däremot:
  2. Att förbättra isoleringen i den stora del av bostadsbeståndet som är halvsekelgammalt, exempelvis miljonprogrammet, ger goda miljövinster. Det är dessutom i grunden rejäla byggnader, värda att satsa på.

 4. mats persson skriver:

  Det vore också bra ifall inslag som handlade om vindkraft och solpaneler också kunde granskas och fällas för osaklighet. SVT och SR har sänt flera inslag om och överdrivit nyttan av att dessa intermittenta och i många fall undermåliga energislag.
  Även inslag som rör klimatförändringarna och dess konsekvenser borde fällas oftare. Skrämselprogagnada och osakliga inslag om till exempel oväder, havsnivåhöjningar och glaciärsavmsältning får kritiskt sändas utan att något av inslagen fälls. Mycket märkligt

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet