Sverige ligger lågt på energiforskning

Sverige ligger lågt på energiforskning

Magnus Olofsson, vd för Elforsk, välkomnar regeringens besked om energiforskningen, men konstaterar att Sverige fortfarande satsar jämförelsevis lite.

Under morgonens ekosändningar i radion meddelade It- och energiminister Anna-Karin Hatt att medlen till energiforskning i stort sett ligger kvar på nivån 1,3 miljarder kronor de närmaste åren. Beskedet är positivt eftersom en sänkning var planerad. Men Sverige ligger ändå lågt i förhållande till våra närmaste grannländer. Det har Energimyndigheten visat i sin rapport till regeringen tidigare i år – Forskning och innovation för ett hållbart energisystem. 

Där framgår att Sverige under år 2009 bara låg på ungefär hälften av de nordiska grannländernas stöd till forskning, utveckling och demonstration på energiområdet räknat per capita.

Investeringarna i energi är mycket höga. Svensk Energi konstaterade nyligen att energibranschens investeringar motsvarar 40 procent av den svenska industrins hela investeringsprogram. Och EU storsatsar på energiforskning i det kommande forskningsprogrammet Horisont 2020. Energiforskningen är ett viktigt medel för att nå målen om klimat- och resurseffektivitet. Men energiområdet ger också stora exportintäkter genom de innovativa lösningar som tas fram.

Här är det viktigt att värna och utveckla det effektiva samarbetet mellan samhälle, näringsliv och akademi. Statens medel förstärks genom samfinansiering av forskningsprogram tillsammans med energiföretagen och den tillverkande exportindustrin. Gemensam forskningsfinansiering ökar träffsäkerheten i användningen av pengarna. Inom Elforsk finns 800 platser i organ som programstyrelser och programråd där representanter från samhälle, näringsliv och akademi bidrar till att styra medlen dit de gör mest nytta. Det är ett effektivt samarbete som bör utvecklas.

1 Kommentar
Av Magnus Olofsson
tekn dr i elektriska energisystem
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. coach factory outlet skriver:

  Usually this travel are at the end of the year or in July and August, the hottest season. But the company Somehow, coach outlet store online not only the timing strange, and the location is also baffling. This company does not have contact with the travel agency, but a spontaneous delegation came suburb famous virgin forest ranch.

  Too fresh, so we are excited complained –

  ”The weather is so hot, even go to the beach?!”

  ”Miserable, maybe by mosquitoes into red bean ice …”

  Original forest Oh, and maybe will be eaten by the tiger! ”

  ”Wow, Tiger …”

  Public complaints, only forest winglets like a fool excitement, ”I have heard that there horse ranch! Sprites will no horse?”

  ”Fortunately, ……”

  ”Wow! Sprites decathlon.,” Lin winglets worship looked at her, suddenly upset them, ”You go over there with coach purses outlet what it? Clothes toothbrush sunscreen of sunglasses …… sprites, you said that it takes do not need to bring a torch and tent? ”

  It seems this girl on this trip as an adventure. Shangguan the sprites looking through the eyes, ”can bring your own.”

  ”So, ah …” Lin winglets naively coach outlet hold gills, ”What do you say night you will not lit bonfires to get together with dance?”

  Shangguan sprites rolled his eyes again, she replied: ”to bring the best shield to prevent the indigenous people of poisoned arrows shot.”

  ”Scared! Real or fake?!”

  The face of this ignorant and extremely naive, Shangguan sprites silent, because and fool coach factory outlet his speech really tired …

  ”Heaven, where the scenery just like postcards!”

  Mighty group of people to get off the forest winglets a fuss, coach factory online the next group of people began to twitter barking.

  Shangguan sprites stand in the sun and stretched.

  Beautiful scenery off her anything? Honestly, she was a little distracted.

  Natural causes Qiaomu …… been two days, both the Director of yesterday, sitting in the same room or sitting on with a station wagon, as usual Qiaomu he was not with her say a word. Seems to go through brainwashing, like everything before he coach factory outlet forgotten.

  Shangguan sprites closed could not help but close your eyes, the hint that evening scene in my mind.

  Shangguan sprites, you are not like me?

  Hell.

  He gently her into her arms …

  Hell.

  Shangguan sprites slumped to open my eyes, how is it? Just remember he saw that he turned into a stone, the day … it really is just an illusion?

  ”In thinking?” Behind someone slowly approached.

  ”Ah ……” suddenly real thought in the mind of people in front, her light coach handbags outlet Yaoxia Chun, wavefront flow, ”Joe, director …”

  Qiaomu side of the head, ”I remember you said you want to call me Joe.”

  He smiled slightly, and in the summer sun, his teeth are so white and pretty sudden gentle smile just like blue skies after a rain, bright and clean was speechless.

  Shangguan sprites could not stop the smile of the lips, had to bow their heads to glance at his shirt clothing or jewelry.

  Long while, she looked up and met his mild eyes, ”Hello, Joe.”

  He gently nodded, the side head staring her smile.

  ”Why Early in the morning will be arranged mountain coach outlet canada climbing?!”

  Beside Sophie has been issued complain nasty, she looked back behind a forest winglets, ”Hey, are you okay?”

  ”Okay okay!” With Sufi different, panting forest winglet has a look of excitement, ”really is a virgin forest, trees grow well lush … you said you would not really have a tiger jumped out to?”

  ”Going to die!” Sophie screamed.

  Shangguan sprites somewhat derisively looked at her, ”why with so coach outlet online reluctant to?”

  ”Stay in the hotel because a person is boring,” Sophie Jiaochen.

  ”Then do not complain.” Shangguan sprites gently raised his eyebrows.

  , ”Hey, Shangguan Director reckoned Sophie write Qizui the ……”

  Shangguan sprites not louis vuitton handbags to ignore her.

  Although the group of the delicate office workers in ear constantly grumble, but Shangguan sprites still feel very happy. True – nasty coach outlet store online Doug did not come, only a handful of four scenery is so beautiful …… she was a man ahead of climb on top, from time to time happily go back and look at the foot of the mountain scenery.

  Qiaomu and not on her side, but pleasant as long as she gently turned around, we can see his shadow – regardless of her speed, he has to go hand in hand behind her.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet