Svenska kraftnät kommenterar Mats Nilssons artikel

Svenska kraftnät kommenterar Mats Nilssons artikel

Att kapacitetsbegränsningar kan medföra stora prisskillnader mellan olika elområden har blivit uppenbart denna sommar. Men det kan aldrig motivera att vi ska tillämpa olika driftsäkerhetsprinciper på olika gränsförbindelser, vilket heller inte är tillåtet, skriver Pontus de Maré, Svenska kraftnäts driftchef, i en kommentar till Mats Nilsson.

Svenska kraftnäts uppgift är att lämna så mycket kapacitet som möjligt till elmarknaden utan att äventyra driftsäkerheten. Ombyggnader och underhåll i nätet har ofta stor påverkan på överföringskapaciteten och hur mycket el som kan överföras. Ombyggnader och underhåll utförs företrädesvis under sommarhalvåret när efterfrågan på el är lägre. Förutsättningarna för sommaren 2020 har varit speciella ur kraftsystemperspektiv vilket gett upphov till frågor och funderingar.

Bild: Från Svenska kraftnäts informationssida om arbetet vid 400 kV-stationen Skogssäter, i Trollhättans kommun.

Läs Mats Nilssons artikel.

Angående gränsförbindelsen mellan NO1 och SE3 påbörjade vi redan under hösten 2019 arbetet med att minska det dimensionerade felet i samband med ombyggnaden i Skogssäter. Vi tog flera initiativ, bl.a. att modifiera den produktionsfrånkopplingsautomatik (PFK) som finns på norsk sida för att höja överföringskapaciteten till elmarknaden. Den modifierade automatiken som driftsattes under våren 2020 frånkopplar norska generatorer vid vissa typer av driftstörningar i SE3 för att förebygga överlaster i transmissionsnätet. Detta medger högre överföringskapacitet. När dayahead-kapaciteterna lämnas saknas information om vilka generatorer som kommer att producera och därmed dess påverkan på det dimensionerade felfallets storlek. Den informationen finns när intraday-kapaciteterna lämnas.

Svenska kraftnät utvärderar fortlöpande risknivån utifrån prognoser om vilka generatorer som kommer att producera, omgivningstemperaturer, effektflöden och driftläget i övrigt. När vi lämnat för hög kapacitet används mothandel som avhjälpande åtgärd för att begränsa effektflödet på gränsförbindelsen. Det har varit tillfällen nu i sommar då vi lämnat för hög kapacitet och mothandel behövts tillämpas på aktuell gränsförbindelse. Det är inget vi gör systematiskt eftersom det saknas goda förutsättningar för mothandel i det aktuella området.

Sammanfattningsvis är det inte högre marginal på denna förbindelse än någon annan eller jämfört med tidigare år. Kapacitetsbegränsningar kan medföra stora prisskillnader mellan olika elområden vilket blivit uppenbart denna sommar. Men det kan aldrig motivera att vi ska tillämpa olika driftsäkerhetsprinciper på olika gränsförbindelser (vilket heller inte är tillåtet).

2 Kommentarer
Av Pontus de Maré
driftchef, Svenska kraftnät
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Mats Nilsson skriver:

  Tack Svenska kraftnät för ert svar! Jag har två reflektioner och en förväntning.

  Kombinationen elmarknad och kraftsystem är komplex och mångfacetterad. Att därför påstå att det finns ETT sätt att beräkna ock skapa nödvändiga säkerhetsmarginaler vid till exempel underhållsarbete är att utöva sitt systemoperatörsansvar alldeles för lättvindigt. Regelverket är heller inte så stelbent som ert svar låter antyda.

  Min andra reflektion är att om en bekymrad medborgare från t.ex. Strängnäs skulle anmäla Svenska kraftnäts hantering av gränsförbindelserna under sommaren 2020 till DG COMP (för brott mot konkurrensreglerna/missbruk av marknadsmakt) och fallet gick till domstol, är jag övertygad om att Svenska kraftnät skulle förlora. Jag är så övertygad att om så skedde OCH jag skulle få fel, kommer jag att skänka 10 000 kronor till välgörande ändamål.

  Jag förväntar mig med att Energimarknadsinspektionen behandlar vårt gemensamma spörsmål med den noggrannhet och analytiska expertis som frågan förtjänar. Förhoppningsvis kan då även de kommentera frågan på Second Opinion

  Mvh

  Mats Nilsson

  1. Klas Roudén skriver:

   I motsats till för Nilsson har jag ett mycket stort förtroende för Svk:s kompetens att genomföra optimala o rimliga preventiva driftsäkerhetsuppehållande åtgärder i transmissionsnätet. Nilssons påstående om att det hos Svk bara ”finns ETT sätt att beräkna och skapa nödvändiga säkerhetsmarginaler etc” framgår på intet sätt av Svk:s replik och är rena påhittet av Nilsson. Svk o Stattnet vidtog ju den beskrivna åtgärden med PFK, säkerligen efter analys av ev andra möjliga altertnativ, om sådana fanns. Har Nilsson själv nu i efterhand ett bättre förslag till någon annan åtgärd med större effekt?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet