Svensk avfallsimport från Norge negativt för miljön

Svensk avfallsimport från Norge negativt för miljön

Torbjørn Leidal och Odd Terje Døvik på den norska organsiationen ”Rammevilkår 2016” ifrågasätter miljönyttan med avfallsimport från Norge till Sverige.

Import av norskt avfall till Sverige är bra för miljön! Det uttalade forskaren Johan Sundberg vid konsultföretaget Profu på Second Opinion. Norska avfallsförbränningsanläggningar är förvånande och chockade över att han nu talar mot vad han och Profu sedan år 2010 har uttalat i rapporter och föredrag om avfallsimporten till Sverige.

Norska avfallsförbränningsanläggningar i miljö- och klimatprojektet Rammevilkår 2016 har sedan 2010 köpt rapporter från Johan Sundberg och Profu där han säger det motsatta. Sundbergs huvudbudskap har tidigare varit att man sparar klimat och miljön för ca 600 kg CO2 per ton avfall som behandlas i våra skandinaviska energiåtervinningsanläggningar framför deponi i Europa.

Rapporten
, som är från 2011, har varit bakgrund för flera andra rapporter svenska och norska förbränningsanläggningar har köpt från Profu när man har argumenterat och förklarat varför det är klimat- och miljöriktigt att importera avfall från länder som deponerar.

Som bekant avvecklade Norge sin avfallsdeponering år 2009. Samtidigt bygger Norge upp nationell kapacitet på förbränning med fjärrvärme i Norge. I denna byggnadsperiod är den norska marknaden starkt utsatt för konkurrens från svenska anläggningar, som i dag har en överkapacitet motsvarande norsk kapacitet. I tillägg till handicap som höga kapitalkostnader, 30-40 procent högre lönekostnader och lägre betalning från värme ser vi tyvärr också att materialåtervinningen i Norge sjunker. Från 44 % år 2008, ett år innan deponiförbudet, till 37 % år 2014. Det är billigare att bränna avfall i Sverige än att sortera, material- och energiåtervinna i Norge.

2011 beställde Avfall Norge en annan rapport från Profu. Den visar att till trots alla utmaningar man har i Norge med att bygga upp en material- och energiåtervinningsmarknad, så är det mera klimat- och miljövänligt att behandla norskt avfall i Norge än att behandla norskt avfall i Sverige. Den skillnaden har ökat i norsk favör när fjärrvärmenäten har utvecklas.

Norska avfallsförbränningsanläggningar har uppvaktat norska myndigheter med problemen. I december 2015 beslutade norska Stortinget att man skulle få en stortingsmelding. Flertalet, inklusive regeringspartner Fremskrittspartiet, var inte nöjda med regeringens och Miljödirektoratets rapport om att det var klimat- och miljövänligt att köra 40 000 långtradare till Sverige med norskt avfall varje år.

Johan Sundberg uttalar att avfallet går på returtrafik, som annars skulle kört tomma till Sverige. Vi kan upplysa om att avfallstrafiken är orsaken till att ständigt mera gods nu går på långtradare mellan Sverige och Norge. Tidningen Aftenposten skrev dagen innan Sundbergs uttalande att containertrafiken på tog i Norge har sjunkit med 17 % sedan 2008.

Om inte vi hade 40 000 långtradare till Sverige med avfall varje år, skulle vi få mera materialåtervinning i Norge. Större del av godstrafiken i Norge skulle gå på järnväg förda vi ville få reducerat cabotage. Norge kunde öka sin fjärrvärmeandel och 800 000 ton avfall kunde importeras till svenska ugnar från länder där deponi är alternativ. Då ensamt sparas 460 000 ton CO2.

Summan av detta gör att konklusionen om att det är positivt att importera avfall från Norge till Sverige blir fel. Vi förhåller oss till Sundbergs rapporter och inte hans mediala utspel. Vi hoppas svenska myndigheter gör samma sak. Avfallet är norskt, men ugnarna finns i Sverige.

Odd Terje Døvik, Adm dir Returkraft AS

Torbjørn Leidal, Prosjektleder, Rammevilkår 2016

2 Kommentarer
Av Torbjörn Leidal
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Torbjørn Leidal skriver:

  Hej Isak, om hushållsavfallet inte exporteras till Sverige, vill det bli sorterat, material- och energibehandlat i Norge. Vi har bygd kapacitet till vårat hushållsavfall. Om vi får behandla mera av vårat hushållsavfall, blir det mera lönsamt att återvinna, då det sker till norska priser. Energiåtervinning till svenska priser går olönsamt att materialåtervinna i Norge. Då kan norska anläggningar också få konkurrenskraft att konkurrera om näringsavfall och likt Sverige (exporterar inte hushållsavfall grundat kostnadssystem på transport) samt likt Danmark (exportförbud på hushållsavfall) och Finland som ställer krav til besparing på export. Orsaken till att vi tar upp detta i Sverige, är att Avfall Sverige och Svensk Fjärrvärme har sagt att import från Norge är klimat positivt. Det är det inte. Sverige kan göra en stor miljötjänst om man importerar avfall från deponiländer i stället. Det vill ge CO2 besparelse på 600 kg per ton – enligt Profus rapporter. Och då får norska bolag bärkraft att utvidga kapacitet slik att Norge kan behandla mera av eget avfall. Vi är ledsne för att det har blivit en slik debatt, men om svenska anläggningar importerade från länder som deponerade, slik flera svenska anläggningar uttalade för par år sedan, hade aldrig denna debatt blivit av. Se också våran hemsida http://www.nærhetsprinsippet.no – bästa hälsningar Torbjörn Leidal

 2. Isak skriver:

  Bra att fler reagerar på Profus påståenden. Dock är resonemangen i denna artikel även de tvivelaktiga.

  Torbjørn och Odd hävdar att om importen till Sverige minskar så ökar materialåtervinningen i Norge, men även förbränningen.

  Vad menar Torbjørn och Odd egentligen skulle hända med det avfall som slängs i den brännbara fraktionen i Norge om den inte exporterades till Sverige? Skulle den materialåtervinnas eller förbrännas?

  Lite stöd för detta påstående behövs om inte Torbjørn och Odds resonemang ska sågas vid fotknölarna på samma sätt som Profus.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet