Stort batterilager i Falkenberg igång

Stort batterilager i Falkenberg igång

Falkenberg får södra Sveriges största batterilager för elnätsbalans. Ett antal distribuerade moduler ska stödja SE4 med supersnabba balanstjänster – men det är bara toppen den nya batterirevolutionen. Primrocks batterikoncept bygger nytt elsystem nerifrån.

Primrock Powerbank är hjärnan i Falkenbergs nya batteribaserade, skalbara och utlokaliserade modulsystem för balanstjänster i elnätet. Batterierna ska laddas när belastningen i nätet är låg för att sedan ladda ur när effektbehovet är högt.

Bild: Batterier i Falkenberg. Foto: Primrock.

– När det gäller effektbrist är betalningsviljan relativt stor, säger Gustav Bergquist, vd på Primrock. Målet är att bidra till ett mindre ansträngt transmissionsnät i Halland.

Supersnabb på reserven
En av affärsmodellens lägst hängande frukter är Svenska kraftnäts FFR-marknad (Fast Frequency Reserve) för frekvensreglering. FFR är en stödtjänst för ultrasnabb hantering av djupa frekvensförändringar med låg rotationsenergi, när frekvensen plötsligt hamnar ner mot 49,5 Hz. Svenska kraftnäts krav i det här segmentet är att leverantören ska klara aktivering inom 0,7 sekunder. Den ribban kryper Primrocks batterier enkelt under. Enligt en rapport från Power Circle kan batterier komma ner i reaktionstider på 0,1 sekunder.

– Våra anläggningars styrka är att de ligger i vänteläge med små förluster tills de omedelbart kan börja leverera. Vi kan frekvensreglera elnätet på några millisekunder, säger Gustav Bergquist.

Växande marknad
Förutom att vara ”syntetiskt svänghjul” med minimal reaktionstid vid större störningar kan Primrocks batterier också leverera effekt på FCR-marknaden (Frequency Containment Reserves). FCR skapades av Svenska kraftnät för större elkunder med flexibel förbrukning som då kan hitta nya intäktsmöjligheter.

Ny Teknik har bland annat skrivit om Bolidens smältverk Bergsöe som använder ett 480 kW-batteri med stor framgång, både systemtekniskt och affärsmässigt. Som ”heltids balanstjänstleverantör” tar Primrock däremot batterikonceptet upp på en ny nivå.

Kompletterar vattenkraften
I Falkenberg ligger Primrocks totala installerade kapacitet på 5,4 MW, inklusive en redundans på 0,9 MW. I praktiken betyder det att elområdet SE4 får en helt ny spelare på systemnivå – som till exempel kan jämföras med Fortums batteripaket på 5 MW i Forshuvuds vattenkraftverk.

Just stöd för vattenkraften är ett av Primrocks paradargument för fler batterier i SE4 – fast i Falkenbergversionen är poängen att den då kan användas på annat håll istället för att trängas i Svenska kraftnäts ledningar. Det är med det resonemanget batterierna lyfts upp till en högre nivå.

Större än containrar
Primrocks koncept är alltså större än summan av några containermoduler i Falkenberg. Nyckelordet är decentralisering. Konkret består anläggningen av flera självständiga enheter utlokaliserade på olika platser som tillsammans via styrsystemet Primrock Powerbank får en mycket hög tillförlitlighet jämförd med kraftnätets konventionella strukturer.

Förutom bättre balans och större flexibilitet ger distribuerade enheter ett säkrare elnät, något också batterimodulernas sammanlagda överkapacitet (redundansen) bidrar till. Framöver vill just bollandet mellan det lilla och det stora vara lösningen på många av elsystemets kapacitetsproblem, menar Gustav Bergquist.

Kombinationen batterilagring, snart styrning och förmågan till kontanta leveranser kommer att vara ”en ovärderlig resurs” under överskådlig tid, för ju mer intermittent förnybar elproduktion, ju större behov för snabba motåtgärder.

Passar olika nättyper
Batterirevolutionen är därför endast i sin linda även om marknaden nu förväntas snabbt växa med nya aktörer med egna lösningar. Enligt Gustav Bergquist vill det inom överskådlig tid uppstå nya gränssnitt i korsningen mellan behov, tjänster och affärsmodeller. Det kan ge en helt ny ketchupeffekt för batterier i elsystemet.

Genom att sprida en anläggnings enheter till flera platser kan man också komma åt systemfel eller risker som inte är knutna till en enskild punkt i elnäten. Det ligger i hela decentraliseringens koncept att driftstörningar lättare kan begränsas till enskilda moduler, menar Gustav Bergquist.

I nätbranschen är det gammal visdom och en anledning till att man bygger maskade nät. Det nya är att nu även ”maska in” batterier, som då också kan göra radiella nät med långa ledningar mer stabila och mindre sårbara.

Energibolag som delägare
Primrock tar ett helt nytt grepp kring elsystemets behov och utmaningar, menar Maria Bolin Anvill, vd på Utvecklingsklustret Energi AB som startades av de fem energibolagen Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi och Öresundskraft. Sedan dess har Utvecklingsklustret Energi gått in som delägare i Primrock.

– Vi är övertygade om att den här teknologin framöver blir en stor styrka för nätbranschen. Den kan bidra till att vi slipper bygga ut elnätet så mycket som vi annars skulle behöva, säger Maria Bolin Anvill.

– Med batterier i elnätet kan elnätsägare och teknologileverantörer ta helt nya strategiska beslut. Primrocks design befinner sig i en helt annan division än de batterilager vi hittills har sett hos exempelvis fastighetsbolag eller i industrin.

Lokalnäten nästa skans
Primrock äger och drifter sina batterimoduler själv, idag med Svenska kraftnät som enda kund. Målet är att på sikt kunna utvidga affärsområdet till lokalnäten som har ett ökande behov av både balanstjänster och kapacitetsstöd.

– För oss är Primrock idag en elkund men med en spännande potential för utökade tjänster, säger Karin Tångring, elnätschef i Falkenberg Energi.

– Kraven på lokalnäten ökar så det gäller att titta utanför boxen. Nätägare får idag äga batterier för effektleveranser till slutkunder om det till exempel uppstår en flaskhals i systemet. Däremot kan vi inte sälja tjänster till Svenska kraftnät.

Kan rädda SE4
När dammet har lagt sig efter premiären i Falkenberg tänker Primrock expandera till ytterligare orter i södra Sverige. Därefter är det bara fantasin och affärsmodellerna som sätter gränser. Ambitionen är att inom ett par år vara uppe kring 100 MW reglerkapacitet.

– Vid årsskiftet etablerade vi ett kontor i Helsingborg då det behövs lokal närvaro för att kunna utveckla möjligheterna på bästa sätt, så här pratar vi väldigt konkreta planer, säger Gustav Bergquist.

– För närvarande utvärderar vi olika placeringar i samverkan med andra aktörer men först närmare sommaren har vi översikt över vad vi kan komma att erbjuda i södra Sverige.

* * *

 

Bakom balansen: Hur Primrock tänker kring balanstjänster och reglermarknader kan man läsa mer om här. På Youtube finns ett föredrag av Primrock-grundare och styrelseordförande Mattias Ganslandt om konsten att leverera balanstjänster från ett distribuerat batterilagersystem. Från början var Primrock en spinoff från forskningsprojektet Delaktig under ledning av Svenska kraftnät (2019–2020). Sedan dess har företaget växt till att idag vara Sveriges största oberoende leverantör av batteribaserade balanstjänster. Energimyndigheten och Almi har bidragit med ekonomiskt stöd. Primrock har också en anläggning på 0,6 MW i Stockholm.

 

6 Kommentarer
Av Morten Valestrand
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Lars Kamél skriver:

  Batterier kan bara lagra en bråkdel av ett modernt samhälles energibehov.
  Den enda energilagring som fungerar i stor skala, är pumpad vattenkraft. Då uppstår en rad frågor. Exempelvis om vi vill bygga nya pumpkraftverk eller bygga om existerande vattenkraftverk?
  Vilka blir miljökonsekvenserna om vattnet pumpas tillbaka ovanför vattenkraftsdammen i stället för att få flöda vidare nedströms?
  Vilka blir kostnaderna?
  Satsa i stället på ett energislag som fungerar och inte behöver särskilt mycket reglerkraft eller lagring, samt har låga utsläpp och låga dödstal! Alltså kärnkraft!
  Sluta att avveckla fungerande kärnreaktor och bygg i stället nya. Då minimeras behovet av reglerkraft och energilagring. Då minskar behovet av att använda fossila bränslen, både som baskraft och som reglerkraft.

 2. Leif Tollén skriver:

  Att ladda vid låga priser och ladda ur vid höga och samtidigt ha energi för FFR. Hoppas då att man kan rädda nätet med 5MW när O3 med 1400MW snabbstoppas vid höglasttid.

 3. Magnus Brunell skriver:

  ”Batterierna ska laddas när belastningen i nätet är låg för att sedan ladda ur när effektbehovet är högt.”

  Ar det inte som att laga ett benbrott med plåster? Problemet är ju att den storskaliga, pålitliga och planerbara elproduktionen slagits ut och diskriminerats med politiska styrmedel. Vem behövde ”batterilager” på 70-, 80 och 90-talen när vatten- och kärnkraft producerade den el som behövdes och kanske med stöd av oljekraftverk.

  Det är ju den opålitliga vindkraften som skapar nya problem hela tiden.

  1. Ronald Hagbert skriver:

   Definition av ”stort” i detta sammanhang kan man ju fundera på. Effekten anges till 5 MW vilket motsvarar ett litet vattenkraftaggregat eller en halv matarvattenpump i ett kärnkraftverk. Dessutom står det inget om uthålligheten dvs vilket enegiinnehåll man kan lagra upp. Vad kommer tjänsten att kosta?

   1. Magnus Brunell skriver:

    ”Kan rädda SE4
    När dammet har lagt sig efter premiären i Falkenberg tänker Primrock expandera till ytterligare orter i södra Sverige. Därefter är det bara fantasin och affärsmodellerna som sätter gränser. Ambitionen är att inom ett par år vara uppe kring 100 MW reglerkapacitet.”

    100 MW för att rädda elområde SE4? Bara fantasin och affärsmodellerna som sätter gränser? Det låter som en artikel ur DI eller Ny Teknik som helt okritiskt haussar allt som har med batteribilar/fordon och vindkraft att göra.

   2. Lennart Nilsson skriver:

    Väl formulerat Ronald i bara några rader, och även Magnus.
    Detta är ju samma förljugna propaganda som vi möts av i varje nummer av Energiföretagens tidskrift ”Tidningen Energi” (före detta ERA). Jag har av den anledningen nästan helt slutat läsa vår branschtidning.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet