Statkraft och Ljunganfiskarna i gemensamt projekt

Statkraft och Ljunganfiskarna i gemensamt projekt

Statkraft har precis sjösatt ett samarbetsprojekt för att avgöra hur vattnet ska regleras vid Viforsens kraftverk. För att nå dit sätter sig kraftbolaget sida vid sida med bland andra den lokala opinionsgruppen Ljunganfiskarna.
– Det unika i projektet är att vi samarbetar på det här sättet, säger Angela Odelberg, miljösamordnare på Statkraft.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

I slutet av förra sommaren gjorde norska Statkraft en ofrivillig avvikelse mot vattendomen för Viforsens kraftverk i Ljungan väster om Sundsvall. Följderna blev lägre vattenstånd nedströms kraftverket, vilket fick Älvräddarna och Ljunganfiskarna att reagera och både Statkraft och Älvräddarna anmälde händelsen till Länsstyrelsen. Händelsen uppmärksammades även i lokala medier. 

– Problemet som vi ser det är att vi i vattendomen har väldigt specifika värden för vad som gäller uppströms men inte nedströms. Det som gäller är att vi ska återreglera de kortregleringar som vi gör uppströms, men det är inte uttryckt exakt inom vilka nivåer detta gäller, utan bara att en total återreglering ska göras, säger Angela Odelberg, som är miljösamordnare på Statkraft.

Efter att händelsen anmäldes fick Statkraft ett föreläggande från Länsstyrelsen, som innebar att bolaget skulle lösa frågan så att samma situation inte uppstod igen. Men i stället för att göra en snabb bedömning bestämde sig Statkraft för att utreda förhållandena ordentligt. Bolaget togViforsens kraftverk webb.jpg initiativ till ett samarabetsprojekt där alla som har ett intresse i vattnet tillsammans ska bidra i kartläggningen av vattendraget.

Sundsvalls kommun, Hushållningssällskapet och Ljunganfiskarna var bland dem som deltog i projektets första möte i januari där deltagarna varöverens om målet för projektet.
– Alla de som är med har sitt intresse i vattnet och det gäller för oss att förstå att vi påverkar dem: hur möjligheterna för att fiska ser ut, hur förutsättningarna för dem som bor där ser ut och så vidare. Vi ska som verksamhetsutövare ha kunskap om det här och om det vi gör. Min övertygelse är att vi måste samarbeta bättre för att lära oss av varandra, säger Angela Odelberg.

Leo Oras är aktiv sportfiskare och en av talespersonerna för den lokala opinionsgruppen Ljunganfiskarna och han är positiv till projektet.
– Jag tycker det är bra att Statkraft tar till sig av kritiken som de har fått och gör något bra av det i form av det här projektet, all heder åt Statkraft. Jag är väldigt positiv till det här projektet för det är precis det här man ska göra överallt när älvsträckor är särskilt känsliga, säger han.

I projektet har man bestämt sig för att fokusera på den vildlaxstam som finns i Ljungan och titta på konsekvenserna för den. Det finns annan biologisk mångfald som också är viktig och som också kommer att beröras, men man resonerar att det blir enklare att sätta mål och fokusera genom att specifikt utgå från vildlaxstammen.

Både Angela Odelberg
och Leo Oras tycker att förståelsen för varandras förutsättningar redan har ökat.
– Tack vare de möten vi har haft hittills så har jag till exempel fått förstå att Ljungan är svår att reglera, bland annat på grund av att vattenmagasinen är så små och att det är flera kraftbolag inblandade, säger Leo Oras.

Fältundersökningarna inleds under våren och då ska man kartlägga vad som bestämmer laxstammens storlek. Hur bottenstrukturen ser ut, vilka djupområden som finns, vilka andra fiskar som konkurrerar och hur hårt fisketrycket är i Bottenhavet är bara några av de faktorer som man tittar på i kartläggningen.

Angela Odelberg är inte så övertygad om att det måste bli en konflikt mellan Statkrafts krav på elproduktion och projektets resultat.
– Det är det som blir den stora avvägningen, men det beror samtidigt på vad vi kommer fram till. Om vi till exempel kommer fram till att flödet avgör då blir detta en fråga, men det kan ju visa sig att andra saker är flaskhalsen, till exempel lekområden för laxen och då kommer frågan i annat ljus. Vi människor vill gärna hoppa på lösningen på en gång, men i det här projektet ska det göras en ordentlig kartläggning först.

I projektet märks Statkrafts norska rötter. Angela Odelberg berättar att på det sätt man i det här projektet arbetar med frågan har fått inspiration från vårt västra grannland.
– I Norge har de delvis en annan lagstiftning som bygger på att man måste kartlägga vattendraget innan man utför åtgärder, det finns en nationell plan för detta. I och med att man är ålagda med detta så finns det mycket kunskap och erfarenhet inom Statkraft för hur man kan jobba med frågan, säger hon.

Leo Oras tycker att inspirationen från Norge är välkommen.
– Min förhoppning är att Statkraft ska arbeta som de gör i Norge och bli en förebild för andra kraftbolag Sverige, alla borde göra så här. Men som det är nu är initiativet taget av Statkraft själva och frågan om projektet avgörs av dem. Jag skulle vilja se att kraftbolagen blev tvingade att arbeta på samma sätt.

Resultatet av projektet kommer att presenteras vid årsskiftet.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet