”Spelar Putin och Lukasjenko i händerna”

”Spelar Putin och Lukasjenko i händerna”

Den svenska energipolitiken har försämrat möjligheterna för Polens och de baltiska ländernas strävanden att göra sig energioberoende av Ryssland och Belarus, menar KD:s Camilla Brodin och Mikael Oscarsson.

Sveriges energipolitik är ett svek mot Baltikum och spelar Vladimir Putin och Aleksandr Lukasjenko i händerna. Sedan stängningen av Ringhals 1 och 2 kan Sverige inte klara sin elförsörjning på egen hand under kalla dagar på vintern. Det har blivit uppenbart den senaste tiden. Vi tvingas förlita oss på oljekraftverk och andra länders elproduktion, i de flesta fall fossil sådan. Förutom att vi tvingats till en omfattande import har också elpriserna skenat.

Bild: Vladimir Putin och Aleksandr Lukasjenko. Foto: Wikipedia.

Putin och Lukasjenko jobbar hårt för att länder ska vara beroende av antingen deras elproduktion eller egen elproduktion byggd på rysk gas. Även i Sverige lobbar gasindustrin för att gaskraft ska ses som ett alternativ till kärnkraft.

Idag får EU en fjärdedel av sin el från kärnkraft. Det är mer än något annat energislag men på senare år har ett ökat gasberoende i EU gjort att Ryssland nu är på väg att flytta fram sina positioner.

Ta Litauen som exempel. Tidigare kunde man täcka ungefär 80 procent av sin elproduktion med el från kärnkraftverket i Ignalina. Kraftverket tvingade de stänga 2004 respektive 2009 som ett villkor för EU-inträdet. Kravet var eftersom de var av samma modell som den reaktorn som vid ett misslyckat experiment i Tjernobyl gick överstyr.

Sedan dess har Litauen blivit EU:s mest elimportberoende land där över 60 procent av elen importeras.

Camilla Brodin

Sverige har sedan 2016 möjlighet att exportera el till Litauen men sedan vi stängt två reaktorer i Ringhals så har leveranserna i denna ledning blivit allt mer opålitlig. I helgen har vi istället flera gånger tvingats importera el från Litauen. El som Litauen i sin tur importerat från Ryssland eller Belarus. Även Polen har gått från att kunna lita på svensk import till att ibland tvingats exportera el till Sverige, trots att Polen behöver importera en tiondel av sin el på årsbasis och endast har en fjärdedel så mycket elproduktion per invånare som Sverige.

Både Putin och Lukasjenko har sett den prekära situation som Sveriges energipolitik lämnat Finland, Polen och de baltiska länderna i. Ryssland har därför startat ett moderniseringsprogram i sitt stora kärnkraftverk Sankt Petersburg som ligger några mil från estniska gränsen och där öppnat två helt nya reaktorer.

När Belarus såg att Litauen skulle stå utan bra elförsörjning valde landet att investera i kärnkraft några mil från gränsen till Litauen. Nu är en kärnreaktor i drift och man har startat leveranstesterna av sitt andra med planer på ytterligare två reaktorer.

Mikael Oscarsson

Baltikum har beslutat att koppla om sina elnät och om några år kunna koppla loss sig från ryska och belarusiska elnätet och istället koppla ihop sig med EU via Polen. Detta projekt kan nu vara i fara när länderna av bland annat Sverige tvingas lita på import från rysk och belarusisk el.

De senaste kalla dagarna har nordiska elmarknaden behövt importera el i stort sett varje timme, mestadels från just Ryssland och Belarus.

Norge har valt att satsa på export till andra länder än Sverige och precis tagit en rekordstor kabel i drift mellan Norge och Tyskland med kapacitet motsvarande nästan två kärnkraftsreaktorer. Om några år kommer de ha två likadana kablar till Storbritannien.

Att förbättra den energipolitiska situationen kring Östersjön hamnar alltså på Sverige att tillsammans med Finland, de baltiska staterna och Polen att lösa.

Estland har valt att undersöka möjligheter att bygga små kärnkraftsreaktorer tillsammans med svenska Vattenfall. Ett oerhört spännande projekt som syftar till att stänga oerhört smutsig skifferoljeeldade kraftverk och fungera som en balans mot Rysslands planer i kärnkraftverket nära estniska gränsen. Polen som per invånare bara har en fjärdedel så mycket el som Sverige har valt att satsa på havsbaserad vindkraft i kombination med kärnkraft. Detta för att minska sitt beroende av gas och kol och samtidigt elektrifiera allt fler sektorer för att få ner klimatutsläppen.

Regeringen driver en fullt medveten, dogmatisk politik att minska den planerbara kärnkraften och öka vårt behov av elimport. Åtgärder som ökat både sårbarheten i vår elförsörjning och som har drivit upp elpriserna. För att motverka denna för Sverige såväl skadliga som farliga politik föreslår vi kristdemokrater:

1. Ett villkor för Miljöpartiets deltagande i regeringen 2014 var att Vattenfalls då pågående planering för två nya reaktorer i Ringhals skulle avbrytas. Detta arbete bör snarast återupptas och skyndsamt slutföras.

2. En ny kabel till Gotland på minst 1400 megawatt bör snarast byggas och kompletteras med en vidare länk till antingen Estland eller Lettland för att ytterligare kunna öka energisamarbetet i östersjöområdet. Kabeln är avgörande för elektrifiering av cementindustrin och vidareutveckling av vindkraften på Gotland.

3. Sverige bör stödja Estlands kärnkraftplaner för att på så sätt få viktig kunskap i byggande av små, modulära kärnkraftverk.

4. Sverige bör aktivt stödja Polens planer på att bygga kärnkraftverk och samarbeta kring havsbaserad vindkraft genom att undersöka möjligheterna att ansluta polsk-svenska parker till båda länderna.

5. Sverige bör anta ett planeringsmål för elproduktion på 250 terawattimmar och fördubbla överföringsförmågan i både transmissions- och regionnäten.

 

 

 

1 Kommentar

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Anders Österlund skriver:

    Camilla, låt Sverige ta initiativ till ett ”Team Baltics” där kärnkraft kompetens byggs och delas mellan länderna runt Östersjön pss som Team Canada har gjort detta utifrån Ontario. SMR teknologi och de initiativ som Vattenfall redan deltar i kan vara början men det går att göra mycket mer tex att studera hur vindkraft integreras i en Nordiskt/Baltisk system med nukleär baskraft och vattenbaserad reglerkraft. Både en energi och säkerhetspolitisk insats i vårt närområde.

    Låt sedan R1:an vila i frid, samla ihop Er i oppositionen och ta sikte mot just R5 och R6 som du talar om i din artikel.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet