Snabba politiska kast passar illa i energifrågan

Snabba politiska kast passar illa i energifrågan

I helgen var det kallt i Sverige, kanske den kallaste denna i övrigt relativt varma vinter. Termometern stannade på -15 i Göteborg i lördags men jag vet att det var nedåt -40 på vissa ställen i norr. De som trotsade kylan ute på stan var behärskade och ganska så få. Sådana dagar är det skönt att veta att vi i Sverige trots allt har en stabil elproduktion och att värmen inomhus inte plötsligt försvinner pga att gasen stryps ifrån Ryssland eller att vindkraftverken står stilla. Sveriges elförsörjning under den kalla vintern sköts till ca hälften var av vattenkraften och kärnkraften, en i det närmaste helt fossilfri elproduktion som övriga världen avundas oss. När kärnkraften väl är färdiga med sitt uppgraderingsarbete kan vi räkna med att den återigen kommer att vara i världsklass när det gäller effektivitet och producerad el.

Sverige är en industrination, en basindustrination. Många av våra jobb, speciellt utanför storstäderna, är beroende av att det är möjligt att förädla skog, bryta malm, processa stål och producera kemikalier. Kombinationen av rika ¬naturtillgångar och el till stabila priser är fundamentet för Sveriges välstånd. Bakgrunden till denna gynnsamma situation är kloka politiker som verkat i samförstånd. Utbyggnaden av den storskaliga svenska vattenkraften skedde runt mitten av förra seklet med brett politiskt stöd. Likaså fanns det starkt stöd i båda politiska blocken när besluten om investeringar i svensk kärnkraft fattades. Få frågor passar så illa för snabba politiska kast som energifrågan. Det senaste beslutet i Tyskland att snabb-avveckla all kärnkraft bör leda till eftertanke. Hur mycket tänker landet tillåta sig att öka beroendet av rysk gas? Hur mycket ska de ¬inhemska kolgruvorna och utsläppen av växthusgaser expandera? Hur påverkas industrin av högre elpriser? För vår egen del ställs frågan: Hur mycket våra elpriser riskerar att öka när produktionen i Tyskland minskar?

Om tio till femton år börjar av åldersskäl stora delar av den svenska kärnkraften att stängas.
Om vi vill skapa förutsättningar för vår elintensiva basindustri att fortsätta utvecklas och konkurrera på den internationella marknaden, behövs hållbara spelregler för utbyggnaden av ny elproduktion. Allianspartiernas historiska energiöverenskommelse har lagt grunden för en sådan långsiktighet. Tankeförbudslagen är borttagen och vi har gjort det möjligt för det nödvändiga generationsskiftet av svensk kärnkraft. Vi tillåter tio nya reaktorer för att ersätta de gamla.

Trots det finns det en tvekan att fatta beslut om ny energiproduktion, eftersom det politiska landskapet kan ändras över en natt. Denna osäkerhet är inte bra för Sverige. Förmodligen kan den lösas med en ny klok överenskommelse över parti- och blockgränserna. Socialdemokraterna, med den nyvalda partiordföranden Stefan Löfvén, har nu en ledare som förstår kärnkraftens viktiga roll. Som tidigare facklig ledare för ett av de största och viktigaste industrifacken, IF Metall, så har han genom åren både i ord och handling visat förståelse för industrins villkor. En stabil och trygg elförsörjning med kärnkraft som en basresurs är en sådan grundförutsättning.

Jag hoppas därför att det nu kan vara möjligt att bjuda in Socialdemokraterna till samtal om energin och framtiden. Att undersöka om det finns sådana förutsättningar är väl det minsta vi kan göra. Och kunde vi arbeta fram en sådan blocköverskridande energiöverenskommelse skulle vi trygga både jobb och välfärd i Sverige för många decennier framåt. Det måste vara värt mycket – för alla.

Eva Flyborg (FP)
Riksdagsledamot
Närings- och energipolitisk talesman

7 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Carl-Åke Utterström skriver:

  Jag hänvisar till REO nr 39.

  http://www.reo.dk/images/files/pdf/kortnyt-39-juli-2015-1.pdf

  Sol och vind kan aldrig ersätta kärnkraft.

  I Danmark bröts två vindkraftverk sönder med bara ett par dagars mellanrum. Först bröts vingarna itu. På grund av obalansen bröts generatorhuset loss från tornet varefter tornet bröts av. Sylvassa glasfiberbitar slungades 500 meter från verket. Få en sådan i bakhuvudet är dödande.

  Varför ställer man inte motsvarande säkerhetskrav även på vindkraft som man gör på kärnkraft. Kärnkraften har dödat 41 personer under sina 50 år medan vindkraften worldwide dödade under ett enda år 166 personer. Var är säkerheten där.

  Enligt Svenska Kraftnät är effektverkningsgraden endast 6 procent. Ett 3 MWs verk avger 3 MW vid 12 m/s men endast 110 kW vid 4 m/s.

  Dvs intjäningen är endast 110 kr/timma och då föreslår man avisning med helikopter under 1.5 timmar. Vindkraft verkar därmed som en ren hobbyverksamhet utan realistisk förankring.

  4 m/s är en rätt normal vind i Mälardalen

 2. Carl-Åke Utterström skriver:

  Jag håller helt med dig.

  REO nr 39 i Danmark visar att sol och vind aldrig kan ersätta kärnkraften. Nu har man nyligen startat generation IVs kärnkraftverk i Ryssland.

  Gränsvärdet i Fukushima är 20 milliSievert och verklig strålning ligger på en årsdos av 120 milliSievert. Detta kan ställas mot den naturliga bakgrundsstrålningen i Indien på 200 milliSievert. Inom en 3-mils radie är antalet genetiska skador färre än utanför området. En astronaut utsätts för en stråldos på 350 milliSievert vilket ökar cancerrisken med tre procent medan en rökare har en ökad lungcancerrisk på 1 500 procent. Smogen i Peking och Delhi motsvarar att var och en skulle röka 20 cigaretter om dagen.

  Vi måste komma bort från en obefogad rädsla för strålning. Det är ett naturligt fenomen i allt levande.

  Kolkraft ökar ännu mera den radioaktiva strålningen.

 3. Curt Widlund skriver:

  Eätt val av energiproduktion är viktigare än de politiska kasten.
  Vindkraften är den helt dominerande energin som kan förstöra naturen som vi inte har upplevt efter senaste istiden för 10 000 år sedan.
  Människan påverkas av infra- och hörbart- ljud från tortyrtornen som inte på något sätt rättfärdigar sin plats som energiliferant. En ineffektivitet på 96% diskvallifiserar vindkraften. CO2 belastningen är den näst sämsta lösningen gör att minska co2 utsläppen endast fosilkraft är sämre. Vi behöver inte vindkraften!
  Människor, djur och natur lider av vindkraften. Vittnesmål från Ontario får visa på problemen som vi inte vill få här i Sverige. Även många familjer i Sverige och Världen är drabbade.
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

  Läkartidningen skriver:
  Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk
  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk—en-halsorisk/

 4. Curt Widlund skriver:

  Bra att det är några i Riksdagen som begriper problemen med vindkraften. Tysklands problem vill vi inte kopiera.

  En länk från Kanada där Nina Schmith och några grannar beskriver sitt helvete med vindkraftindustrier i omgivningen.

  Jag skickar en länk från läkartidningen också. Artikel från Läkartidningen stämmer väl överens med andra läkarutlåtanden.”Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk”

  http://www.lakartidningen.se/…/Infraljud-fran-vindkraftver…/

  The harmful effects of wind turbines. Extract from DownWind, a Sun News documentary.

  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88&feature=share

  Den här filmen går man inte oberörd förbi. Liknande tragiska vittnesmål hittar man där vindkraften dragr fram.

  Vindkraftens påverkan i Danmark:“All my female employees are complaining of irregular menstruations, and several have permanent headaches.”(Boye Jensen, nursery owner, Denmark)

  http://www.windturbinesyndrome.com/…/wind-turbine-infrasou…/

  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment New York, 10 December 1984By Hans Danelius Former Justice of the Supreme Court of Sweden

  http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html

  Akustiska vapen:

  http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=6608

  IPCC working group III recommends nearly quadrupling nuclear energy.
  Rod Adams · April 19, 2014

  http://atomicinsights.com/ipcc-working-group-iii-recommend…/

  IPCC working group III recommends nearly quadrupling nuclear energy – Atomic Insights
  IPCC working group III has produced a summary for policy makers as part of the fifth assessment report. Increase nuclear energy by four fold.
  ATOMICINSIGHTS.COM

  Vi behöver inte bryta nytt uran till nästa generation kärnkraft då nuvarande utbrända kärnbränsle kan upparbetas och användas där ca 95 % av energin är kvar. Vårt lager på CLAB i Oskarshamn räcker till våra nya kärnreaktorer gen lV i 600 år.
  Därefter en slutförvaring på 500 år istället för 100 000 år.

  Hetvattnet efter turbinen kan matas till fjärrvärmenätet och säljas till industrin för ytterligare minskning av CO2 belastningen i Sverige.

 5. Curt Widlund skriver:

  En gemensam energimarknad innebär att tillräcklig kapacitet byggs ut mellan länder. EU kräver att inga ”anordningar” får sättas upp som begränsar överföringar mellan länder. EU meddelar att energipriserna inom EU skall ”harmoniseras”
  Hansaenergi bridge kommer att vara klar 2025 mellan Sverige och kontinenten. Sverige är en av förlorarna i ett sådant gemensamt nät då våra energipriser är ca 30% av de Tyska priserna. Vi skall fortsätta med två stabila energiben som tidigare. Ersätta de gamla gen ll reaktorerna med gen lV. Använda utbränt kärnbränsle till gen lVs reaktorer som räcker till alla 10 reaktorerna i 500 år.
  Slutförvaret efter gen lV blir ca 500 – 1000 år istället för 100 000 år.
  Ingen brytning av uran.

 6. Curt Widlund skriver:

  Tack för ditt inlägg i TV debatten om energi.

  IPPC börjar inse att småskaliga lösningar inte är någon framtid så man föreslår oljekraft med CCS (CO2 lagring), vattenkraft och kärnkraft. Kärnkraft och CCS ( lagring av CO2) ger möjlighet till framställning av många kolväteföreningar som drivmedel till fordon och flyg utan CO2 belastning.

  Vindkraften avger 3 gånger mer CO2 än kärnkraften. Ekonomiska produktionstiden för vindkraft begränsas av förslitning till ca 12-15 år då verkningsgraden minskat med 15%.

  IPPC Scaling Up
  The issue of scaling up particular technologies is an issue, and some analyses conclude that only very large facilities such as nuclear power, large scale hydro or large coal plants with carbon capture and storage can meet the needs for growing energy demand. But let us explore this issue in further detail.
  Consider for a moment the following example. A 1000 MW large power facility takes approximately 10 years to complete. If all goes well and it could operate at full power in the 11th year following its completion, it would produce 8.8 TWh of electricity.

  Som gratis biprodukt till högtrycksånga för turbinen erhålls hetvatten efter turbinen som levereras till industrier och fjärrvärmenätet. Idag spolar vi ut hetvattnet i havet som ger vissa nackdelar.

  Stora fördelen är att människor kan behålla sin hälsa utan att bli störda av vindkraften. Djur får större habitat. Fåglar och fladdermöss blir skonade överlever och störs inte. Naturen återgår när vindkraften rivits och fundament tagits bort. Återplantering borgar för fortsatt skogsbruk med CO2 upptag. Tråkigt att så enormt stora ekonomiska värden är bortkastade där skattebetalare och elkonsumenter varit med och betalat.
  Jag hoppas att man lär sig att vid nästa runda tänker efter före.

  https://www.ipcc.ch/pdf/supporting-material/proc-renewables-lubeck.pdf
  se sid 7.

  Eftersom nuvarande kärnkraft i Sverige endast kan nyttja 0,7% av energin finns det mer än 95% energi kvar i uranstavarna som efter användning förvaras i ett mellanlager på CLAB i Oskarshamn. Nästa generation kärnkraft lV kan nyttja mer än 90% av kvarvarande energi som förvaras på CLAB. Inget nytt bränsle behöver brytas. Det bränsle som ligger hos CLAB räcker i 500 år till de 10 nya reaktorer gen lV som riksdagen gett klartecken till.

  När en reaktor av gen lV gjort slut på bränslet behövs en förvaring på 500-1000 år istället för 100 000 år.

  Genom termokemi kan vätgas framställas som tillsammans med CO2 från CCS bildar metanol, etanol, disel och flygbränsle där bränslet är CO2 neutralt.
  Vätgas kan direkt användas till bränsleceller för eldrift.

  Havsflottan går ofta på tjockolja med stora utsläpp av sot, CO2 och tungmetaller som kan förbättras genom att använda Toriumkraft för framställning av el och hetvatten och avsaltning av havsvatten till fartyget. Eldrift ger tyst och vibrationsfri gång med överlägsen manöverbarhet.

 7. Lars Johansson skriver:

  Bra artikel. Håller helt med om att snabba politiska kast inte passar i energifrågan.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet