SLUTREPLIK: Det krävs insikt om omställningens komplexitet

SLUTREPLIK: Det krävs insikt om omställningens komplexitet

Branschen är väl införstådd med att vi står i en stor förändring. Det är därför vi fortsätter lägga mycket tid, kraft och resurser på att driva och stödja innovation. Samtidigt inser vi värdet i att bevara och utveckla det som i dag fungerar väl och som också kommer att behövas i framtiden.

Energisystemet står mitt i en stor förändring. Det är insikten om detta och komplexiteten i energiomställningen som gör att vi som bransch agerar som vi gör.

Vi investerar i förnybar kraft, samtidigt som vi förstår betydelsen av vår kärnkraft. Vi finansierar forskning inom lagring, samtidigt som vi förstår behovet av att elnäten måste uppdateras och byggas ut. Vi satsar på lösningar för mikroproduktion, samtidigt som vi förstår att det krävs betydligt mer elproduktion än så. Beskrivningen av energiföretag som agerar med onda avsikter mot omställningen är inte på något sätt rättvisande.

För att den omställning vi befinner oss i ska bli bra inser vi i branschen att alla delkomponenter behövs. Vi vill inte att Sverige ska behöva uppleva den effektbrist som Svenska kraftnät tydligt varnar för som följd av att vi tillför mer väderberoende kraft i systemet. Omställningen till det förnybara systemet handlar om så mycket mer än att sol- och vindkraft med ett Alexanderhugg ersätter annan elproduktion. Det är den komplexiteten vi arbetar med. Vi tar ansvar för att elanvändarna alltid får den el som de vill ha – även under den stora förändringen.

Min poäng är att för att lyckas lösa framtidens utmaningar är en vilja att förstå hur regelverk, marknad och energisystem fungerar som en helhet helt nödvändig. Det är endast så vi kan hitta rätt väg framåt. Diskussionen och beskrivningen av elmarknaden och dess aktörer bör därför vara saklig – annars är inget vunnet.

Pernilla Winnhed
Vd Svensk Energi

Pernilla Winnheds ursprungsartikel kan du läsa här.

Johan Ehrenbergs replik kan du läsa här.

Av Pernilla Winnhed
vd Energiföretagen Sverige
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet