Skatt på bioolja leder till mer fossilolja

Skatt på bioolja leder till mer fossilolja

Vid årsskiftet införs energi- och koldioxidskatt på vissa biooljor i värmeproduktionen. Energibranschen är mycket kritisk till skatten som de menar kommer att leda till ökad användning av fossila bränslen och därmed hämma omställningen till fossilfri värmeproduktion. Det går på tvärs mot den klimatpolitiska inriktningen.

Biooljor står för cirka två procent av uppvärmningen från fjärrvärme och kraftvärme i Sverige och är skattebefriad. Det beror på att bioolja kostar mer att producera jämfört med fossila alternativ. I regeringens budgetproposition föreslog man att biooljeskatten ska införas från årsskiftet – något som riksdagen väntas besluta om i slutet av november. Det innebär att de – idag skattebefriade grödebaserade biooljorna för uppvärmning som till exempel RME– får full energi- och koldioxidskatt.

Bild: Raps kan blil bioolja. Foto: Wikipedia.

– Biooljeskatten går stick i stäv mot de klimatpolitiska målen och det är mycket beklagligt att åtskilliga fjärrvärmeföretag nu tvingas återgå till att använda fossil olja under nästa år av kostnadsskäl, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Erik Thornström

Energiföretagen Sverige ifrågasätter om regeringen verkligen prövat alla möjligheter att undvika införandet av biooljeskatten eftersom frågan formellt inte har prövats av EU-kommissionen. De anser att det är märkligt att EU-kommissionen har kunnat förlänga skattebefrielsen för biodrivmedel under nästa år, men inte för biooljor för uppvärmning. Anledningen till att skattebefrielsen för biodrivmedel kunde förlängas var att man under nästa år ska göra en översyn av nuvarande statsstödsriktlinjer för energi och miljö.

– När det handlar om motsvarande oljor för uppvärmningsändamål görs däremot en diametralt annorlunda bedömning av tillämpningen av samma punkt i statsstödsreglerna. Det ju mycket inkonsekvent och drabbar nu många fjärrvärmebolag, säger Erik Thornström.

Att biooljor får samma energi- och koldioxidskatt som för fossila bränslen innebär att de blir väsentligt dyrare att köpa än fossil olja. Det i sin tur påverkar många energibolag som har valt att göra mångmiljonsatsningar på att bli fossilfria. Ett av dessa bolag är Mälarenergi, som har konverterat en oljepanna till en biooljepanna på 70 MW, med nya cisterner och ny brännarstyrning. Pannan, som är en spetsanläggning, har precis tagits i drift.

– Vi budgeterade anläggningen för biooljor och nu ändras förutsättningar rejält. För oss innebär den nya energi- och koldioxidskatten en extra årlig kostnad på 7,5 miljoner kronor. Detta hämmar omställningen till fossilfritt och jag förstår inte vad regeringen vill åstadkomma med denna skatt, säger Magnus Eriksson, vice vd och affärsområdeschef på Mälarenergi.

– Vi får ta denna extra kostnad, men för andra bolag som ännu inte har konverterat är det nog mer tveksamt om man väljer att satsningar på biooljor. Det är oerhört olyckligt, när vi som bransch vill göra miljöriktiga satsningar, menar Magnus Eriksson.

Magnus Eriksson

Anledningen till att Mälarenergi gjorde denna investering är det både finns ett ägardirektiv och önskemål från kunderna att enbart använda förnybara och återvunna bränslen, vilket bolaget kommer att göra från och med nästa år. Mälarenergi har gjort en rad stora investeringar och att konvertera från fossil olja till biooljor i spetspannorna är det sista steget för att nå dessa målsättningar. Att det nu blir skatt på biooljorna kan även påverka elproduktionen menar Magnus Eriksson.

– På flera platser i landet är det kapacitetsbrist på el och den lokala elproduktionen blir därmed extra viktig. Kalla dagar kan vi välja att låta vår spetspanna producera värme och därmed låta mer el produceras från kraftvärmeverket, men med höga energiskatter på bioolja kommer vi sannolikt inte att starta den pannan utan istället prioritera värmen från kraftvärmeverket och därmed producera mindre el. Detta är ytterligare en dålig konsekvens av denna skatt, säger Magnus Eriksson.

Lidköping Energi påverkas också av den kommande skatten. De konverterade under förra eldningssäsongen sin spetsanläggning från fossilolja till bioolja.

– Nästa gång vi beställer olja till anläggningen kommer vi att köpa fossil olja, eftersom skatten innebär drastiskt ökade kostnader för oss om vi skulle fortsätta med bioolja. Vi följer därmed direktiven att inte använda grödbaserat till uppvärmning. Det känns givetvis riktigt tråkigt och fel, säger Christian Olausson, produktionschef på Lidköping Energi.

Christian Olausson

Bolaget valde att satsa på biooljor för att det var bra för miljön och det var också en viktig del i deras ständiga strävan att göra mindre klimatavtryck.

– Det har krävts arbete och pengar att göra denna konvertering. Vi försöker motivera alla att göra bra miljöval och jobba mot det, men vad ger regeringen för signaler när det nu visar att förnybara val inte är rätt, säger Christian Olausson.

Erik Thornström menar att det nu är tydligt att biooljeskatten både försenar och fördyrar utfasningen av de sista fossila bränslena i fjärrvärmen som fjärrvärmebranschens åtagit sig i färdplanen för en fossilbränslefri uppvärmning som tagits fram inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

– Skatten har också en bristfällig utformning då den är högre än biooljans faktiska energiinnehåll, vilket ytterligare motverkar användningen av biooljor, säger Erik Thornström och fortsätter:

–  Det är därför mycket angeläget att regeringen nu verkar gentemot EU-kommissionen för att få en fortsatt skattebefrielse för samtliga hållbara biobränslen oavsett användningsområde inför nästa års översyner av EU:s statsstödsregler, förnybart- och energiskattedirektiv.

 

 

 

 

1 Kommentar
Av Ann-Sofie Borglund
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Göran Fredriksson skriver:

    När de flesta har anpassat sig till politikens styrmedel tas de bort. Så har det varit inom energiområdet alltsedan den s.k oljekrisen för ett halvsekel sedan. Varför är detta svårt att förstå?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet