REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas

REPLIK: Utfasningen av certifikatsystemet bör tidigareläggas

Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Vi menar tvärtom att utfasningen av det så kallade elcertifikatsystemet bör tidigareläggas.…

Den 21 oktober beslutar riksdagen om mycket kraftiga subventionshöjningar till förnybar energi, främst vindkraft. Vi menar tvärtom att utfasningen av det så kallade elcertifikatsystemet bör tidigareläggas.

Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger argumenterar på Second Opinion 21 september för fortsatt vindkraftutbyggnad, under rubriken Försörjningstrygghet. Enligt Charlotte Unger fasas snart våra äldsta kärnreaktorer ut, vilket gör att “svensk överkapacitet innebär därför ett ansvarstagande gentemot vår basindustri eftersom det säkrar elförsörjningen…“.

Väderberoende elproduktions opålitlighet vänds med denna nydanande logik till argument för ökad utbyggnad. Kreativt – men varför inte istället bygga något pålitligt från början?

Den föreslagna höjningen av subventioner till vindindustrin som nu planeras är remarkabel. Det rör sig om en subventionshöjning med inte mindre än +60 procent, som följer av att den så kallade kvotplikten i elcertifikatsystemet – som styr storleken på subventionen – höjs från 14,4 till 23 procent. Riksdagsbeslut 21 oktober. Vindbranschen vill av förklarliga skäl undvika den uppmärksamheten. Begreppet är ”tekniska justeringar”.

Det låter ju inte så farligt – även om årliga miljardbelopp avses. Åtgärden presenteras som någon form av återgång till normalitet – när bakgrunden i stället är att marknaden kollapsat som en följd av subventionerad utbyggnad långt utöver efterfrågan. Nu skruvas planekonomin upp ett snäpp.

Vi menar att det svensk-norska volymmålet 2020 om 26,4 TWh är satt för högt och bör reduceras, och i konsekvens med detta är vi emot höjningen av kvotplikten. Det är vidare angeläget att subventionshöjningens höga nivå offentligt tydliggörs. Det finns många argument utöver elöverskottet. Närmast hjärtat för oss naturvänner som ser våra berg skövlas ligger naturskyddet.

Vidare är det väl känt att elcertifikatsystemet stimulerar volym men inte teknikutveckling, varför Sveriges utbyggnad uteslutande skett med utländska verk, trots betydande inslag av svenska komponenter (SKF och ABB). Vi hade hoppats att riksdagens ledamöter från våra industribygder skulle vända sig mot regeringens Mp-inspirerade strategi att straffbeskatta ut kärnkraften och privilegiera fram vindkraften. Men så förefaller inte ske.

På ledningsnivå accepterar alla riksdagspartier den föreslagna subventionshöjningen, frånsett Sverigedemokraterna som nu förbereder sig för att ta hem de opinionsprocent som december-partierna avser bjuda på. Det ser alltså – utifrån våra utgångspunkter – inte bra ut inför riksdagsbeslutet. Vi får kavla upp ärmarna, och fortsätta mobilisera opinion för en förtida avveckling av elcertifikatsystemet.

Vi menar att elcertifikaten gjort sitt. Helt andra stödsystem kommer att krävas för framtida havsbaserad vindkraft. Sveriges elproduktion är redan koldioxidneutral. Vi har elöverskott, och snart tillkommer ny finsk kärnkraftsel i Norden. Tidigarelägg utfasningen av systemet, sänk volymmålet för 2020, och förändra inte kvotplikten innan detta utretts och beslutats.

Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

2 Kommentarer
Av Jan Hedman
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer