Replik: Svensk Vindenergi har fel

Replik: Svensk Vindenergi har fel

Det är utomordentligt synd om vindkraften och dess producenter. I vart fall om man får tro Charlotte Unger, vd i Svensk Vindenergi. En tröst i sammanhanget är dock att hennes inlägg på Second Opinion den 4 majinte bara innehöll vissa fel. Det innehöll faktiskt nästan bara fel.

Sålunda strider Svenska kraftnäts avgifter givetvis inte mot regeringens instruktioner till verket. Stamnätstariffen ska enligt ellagen finansiera drift, förvaltning och utveckling av stamnätet på ett objektivt, icke-diskriminerande och kostnadsriktigt sätt. Den är inte ett verktyg för att gynna vissa kraftslag före andra. 

Det är kostnadsriktigt att elproducenterna, inklusive vindkraften, är med och finansierar stamnätets kostnader. Detta understryks av det förhållandet att en stor del av stamnätsutbyggnaden föranleds just av behovet av att omhänderta ökad elproduktion (läs vindkraft). Ändå betalar producenterna faktiskt bara en tredjedel av den totala stamnätstariffen, medan vi kunder får stå för övriga två tredjedelar. Den gällande EU-gränsen för genomsnittliga avgifter mot producenter är 1,2 euro/MWh. Vår tariff gentemot producentsidan uppgår till 0,73 euro/MWh.

Det är också både rimligt och kostnadsriktigt att tariffstrukturen återspeglar den samhällsekonomiska merkostnaden för att bygga ny produktion i norr, med därav följande behov av nya överföringsförbindelser söderut.

Jag inser att dagens låga elpriser gör investeringskalkylerna väsentligt svårare för vindkraftsexploatörerna men om det är något kraftslag som projekteras idag så är det just vindkraft. Det beror på att ingen ny elproduktion kan byggas utan subventioner och omfattande subventioner är just vad vindkraften får genom elcertifikatsystemet. Till följd av detta har utbyggnaden också gått snabbt de senaste åren.

Men mycket vill ha mer. Nu räcker det inte med elcertifikaten, utan nu kräver man även ett stöd via Svenska kraftnäts avgiftssättning. Min tro är att Charlotte Unger gör sina egna intressen en otjänst om hon utmålar dolda subventioner som ett villkor för vindkraftens fortsatta utveckling.

Mikael Odenberg
Generaldirektör Svenska kraftnät

10 Kommentarer
Av Mikael Odenberg
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Klas Roudén skriver:

  Bra Mikael! Fortsättning följer när kostnaden för ökad reglerkraft kommer fram…

 2. Eric von Porat skriver:

  två reaktorer ska av ekonomiska skäl tas ur drift medan Vattenfall samtidigt planerar närmare 200 vindkraftverk i södra Östersjön och Hanöbukten. Här kastar man miljarder i sjön utan vidare. Vad är detta för ekonomiskt ansvar?

 3. Evert Andersson skriver:

  Underbart med obestridliga fakta i den här frågan. Mera sånt!

 4. Rune Eidensten skriver:

  Skönt att se ett professionellt svar på ytterligare en vindkraftsförespråkares desinformation.

 5. Lars Cornell skriver:

  Bra Odelberg, du är klarsynt. Vindkraften bär ej sin andel av förlusterna i kraftnätet.

  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

 6. Urban Sandberg skriver:

  Det står allt klarare att vindkraften och utbyggnad av densamma bäst karakteriseras som ett fiasko. Ett skattepengaslösande fiasko. När vaknar politiker, övriga inblandade beslutsfattare och journalistkåren och ser det uppenbara? Stoppa vindvansinnet nu!

 7. Lennart Gustafsson skriver:

  Vindkraft betalar 1/3 av stamnätsavgiften och kunderna resten. Rätt uppfattat? I så fall är det väl en subvention om något. Nya kraftnät är mest föranledda av vindkraft så full avgift ska gälla!
  Vindkraft är ju så billig säger lobbyn. Lägg sedan på kostnad för att reservkraft behöver byggas för den ojämna leveransen vindkraft. Vattenkraft klarar bara en del. Lägg även på kostnad för naturförstörelse som av staten värderas till 0 kr. Vindkraft är idag en riktig förlustaffär och blir våldsamt större med EU kabelnät då fria marknaden höjer vårt pris på el till tysk nivå som är 3 ggr dagens elpris. Ett år har vi varit med i EU gemensam elmarknad.

 8. Sven Ekholm skriver:

  När jag läser detta uppfattar jag det som att producenterna i övrigt inom EU betalar 1,2 € per MWh medan de svenska producenterna endast betalar 0,73 för stamnätet. Är det alltså så att Sverige, som är ett rätt stort land, har lägre kostnader för stamnätet än övriga EU? Om så inte är fallet, är då detta ytterligare en subvention för vindkraften, eftersom den medför större krav på nätet än andra energikällor?

 9. dan bakkman skriver:

  Bra Mikael

 10. Jonny Fagerström skriver:

  Delar helt uppfattningen Mikael!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet