Replik: När stora samhällsvärden står på spel gäller det att dra rätt slutsatser

Replik: När stora samhällsvärden står på spel gäller det att dra rätt slutsatser

Frågan om att bryta fjärrvärmemonopolet har diskuterats under lång tid. Flera utredningar har genomförts utan att frågan har analyserats på djupet. Därför var det mycket bra att regeringen tillsatte den så kallade TPA-utredningen med den speciella uppgiften att analysera och förslå hur en fjärrvärme i konkurrens kan realiseras.

Det är ett faktum att fjärrvärmen i Sverige drabbats av en förtroendekris. Den absolut viktigaste orsaken till krisen är att fjärrvärmebolagen har monopol inom sina områden. Som kund eller konsument är du i underläge i en förhandlingssituation. Det gäller även de industrier som har restvärme från sina processer. Ytterst bestämmer fjärrvärmebolagen om den utsläppsfria restvärmen ska tillåtas i ett fjärrvärmenät eller inte och allt för ofta har man nekat industrier tillträde trots att det vore vettigt för kunder, klimat och miljö. Fjärrvärmelagen från 2008 har inte ändrat på detta faktum.

Vi håller med om att utredningen Fjärrvärme i konkurrens inte fick några större rubriker när den presenterads i april. Betänkandet var värt större uppmärksamhet speciellt som det rör en marknad som omsätter cirka 35 miljarder kronor årligen. Det kan däremot inte bero på utredningen som sådan, även Ulrika Jardfelt anser denna vara gedigen som hon skriver, eftersom den mycket ingående belyser och analyserar hur denna uppvärmningsform ska kunna utvecklas och återfå förtroendet hos kunderna. Det är fullt naturligt att alla frågor i en så omfattande reform som att slopa ett av de sista monopolen inte besvaras i en utredning. Detaljer måste hanteras av myndigheter och erfarenheter tas till vara från andra områden som öppnats upp för många aktörer.

Ulrika Jardfelt menar att fjärrvärmebranschens största utmaning ligger i konkurrensen med andra uppvärmningsalternativ. Man måste då ställa sig frågan varför fastighetsägare lämnar fjärrvärmen och gör stora investeringar i till exempel bergvärme. Om fjärrvärmen fungerade som andra marknader skulle förhandlingslösningar sökas som fick kunderna att stanna kvar. Men med monopolet i ryggen har branschen inte varit lyhörd utan pressat upp priserna till nivåer som kunder anser oacceptabla.

Det gäller alltså att dra rätt slutsatser när man bedömer förslagen i utredningen Fjärrvärme i konkurrens. Stora samhällsvärden måste säkras och det görs inte genom att bevara ett otidsenligt monopol. Industrigruppen Återvunnen Energi vill att fjärrvärmen utvecklas parallellt med att vi tar till vara all den restvärme från industrin som finns. Det borde vara ett gemensamt samhällsintresse och lösningen finns i utredningens grundförslag med ett generellt tredjepartstillträde, som säkras i en ny fjärrvärmelag, till fjärrvärmenäten utan undantag.

Anders Ydstedt
talesman Industrigruppen Återvunnen Energi

Av
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet