Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning

Replik: Marknadsinformation enligt gällande förordning

Svenska kraftnäts driftchef Pontus de Maré kommenterar kritiken från Energi Norge när det gäller informationen om ombyggnaden av stationen Skogssäter. De nordiska systemoperatörerna har ett väl etablerat samarbete för samordning och marknadsinformationen rörande Skogssäter har skett enligt gällande förordning, skriver han.

Svenska kraftnät har fått kritik från Energi Norge i en artikel på Second Opinion den 30 november rörande bristande marknadsinformation.

Korrekt och relevant marknadsinformation är en förutsättning för en fungerande elmarknad. Som systemansvarig myndighet är Svenska kraftnät skyldiga att meddela begränsningar i transmissionsnätet i enlighet med Transparensförordningen (543/2013). Vi delger löpande information om hur anläggningsprojekt och underhåll påverkar handelskapaciteterna via marknadsmeddelanden på den nordiska it-plattformen NUCS (Nordic Unavailability Collection System). Vår uppgift är att alltid tilldela elmarknaden tillgänglig kapacitet i enlighet med gällande driftsäkerhetskriterier och aktuellt driftläge.

Bild: Pontus de Maré, driftchef Svenska kraftnät.

Ombyggnaden i Skogssäter har under 2020 inneburit större marknadspåverkan än initialt planerat. Om detta informerades det omgående om när behovet uppstod. För att minska begränsningarna av handelskapaciteten initierade Svenska kraftnät anpassning av den produktionsfrånkopplingsautomatik (PFK) som finns på norsk sida. I början av sommaren meddelade Svenska kraftnät också om större begränsningar i handelskapaciteten än vanligt. Detta för att säkerställa kraftsystemets stabilitet och driftsäkerhet mot bakgrund av minskad elproduktion i södra och mellersta Sverige. Dessa ändrade förutsättningar påverkade även handelskapaciteten kopplade till ombyggnaden i Skogssäter, dock mindre än tidigare beräknat tack vare de avhjälpande åtgärder som också vidtogs under sommaren. Dessutom beslutade vi om att genomföra en temporär sammankoppling av ställverken i Skogssäter vilket färdigställdes i november 2020. Dessa åtgärder vidtogs för att öka handelskapaciteten under pågående projekt, vilket meddelades genom marknadsmeddelanden. Projektet i Skogssäter är planerat att färdigställas som planerat under hösten 2021.

Samordning av anläggningsprojekt och underhåll över nationsgränserna är en förutsättning för säker elförsörjning och begränsad marknadspåverkan. De nordiska systemoperatörerna har ett väl etablerat samarbete för samordning av avbrottsplanering sedan förbindelser mellan länderna etablerades.

Det ligger i Svenska kraftnäts intresse att skapa så bra förutsättningar som möjligt för elmarknaden. Marknadsinformationen rörande Skogssäter har skett enligt gällande förordning.

 

1 Kommentar
Av Pontus de Maré
driftchef, Svenska kraftnät
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Ingvar Gunnarsson skriver:

    Hej.
    Har ombyggnaden i Skogssäter någon effektpåverkan på dagens höga effektuttag? Särskilt på morgon /kväll?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet