REPLIK: Elkoncernerna försöker skydda sina affärer

REPLIK: Elkoncernerna försöker skydda sina affärer

Det var med förvåning jag läste Pernilla Winnheds krönika om min okunskap kring elmarknaden. Det är alltid avslöjande när makthavare anklagar andra för att vara okunniga, då de har en åsikt som är utmanande.

Jag tänker inte svara med att Winnhed saknar kunskap om grundläggande politiska och ekonomiska samband, jag tror nog de finns, men i ett försök att försvara en energibransch som står inför enorma utmaningar och har obegripligt svårt att förstå vad det är som händer, använder hon nedsättande omdömen istället för att försöka diskutera sakfrågan.

Vad är det då som är så hotfullt i mitt lilla svar på en läsares fråga i ETC. Det jag skriver är ju självklarheter. Vattenfall behöver ett högre elpris för att kunna fortsätta driva Forsmark. Det finns inga garantier att det kommer ske, men man måste ju försöka. Att stänga Ringhals och Oskarshamn kommer – så länge vi har en marknad baserad på aktiva produktionsanläggningar – innebära ett högre elpris på sikt.

Att inte låtsas om det här blir lika naivt som när energiföretagen på allvar försökte påstå att avstängda (för översyn) kärnkraftverk mitt i vintern inte hade någon grund i de extrema överpriser som konsumenterna fick betala en vinter. Det går att låtsas som om konsumenterna har sig själva att skylla på en fri marknad. Men folk är inte dumma, man ser sambanden när de drabbar plånboken.

På samma sätt, när elhandelsbolagen får det allt svårare så kommer givetvis koncerner som både äger produktion, elhandel och elnät att försöka skydda hela elaffären. Dagens höjningar på elnätet gynnar alla elnätsbolag men att de dessutom stärker de som också har problem med elhandels lägre vinster är väl inget att förneka. Trots kraftiga prissänkningar på nordpool kan en elkund i Sverige knappt märka en positiv förändring i den egna plånboken.

Visst kan vi låtsas som att det är en slump, men är det inte ärligare att erkänna det alla kunder kan se. Elkoncernerna försöker skydda sina affärer och de enda som kan säkra vinsterna är kunder som betalar mer. (Eller också gör man som Fortum och säljer ut till ett mycket högt pris).

Men det som förvånar mer med Winnheds inlägg är att det är en debatt mot påståenden som inte finns i det lilla läsarsvaret. Jag har aldrig skrivit att enskilda energiföretag kan påverka priset. Jag skriver att de behöver höjda priser. Jag skriver heller inte att svenska energiföretag försökt medvetet pressa priser för att slå ut förnybart, (jag skriver om de stora Europeiska företagen, inte Sverige) jag råkar veta att baktanken fanns, (låga priser bromsar självklart ny elproduktion) men det har inte fungerat.

Istället diskuterar jag Europas politik som ett problem. När förnybart kommer in i elmixen borde politiken samtidigt begränsa fossil produktion. Då skapas inte den överproduktionskris som branschen står inför idag. Att Winnberg tror att de låga priserna inte beror på överproduktion är kanske en effekt av ett tänkande med gamla affärsmodeller som inte längre fungerar. När sol och vind kommer in reagerar de stora konventionella anläggningarna med att fortsätta som förr.

Oförmågan att förstå ett elsystem som alltmer kommer bygga på kraftproduktion med nära noll i marginalkostnad, gör att man ser förnybart som ett irriterande hot, inte som en möjlighet att faktiskt stänga av den förstörande produktionen. Energibranschen står inför en jätteutmaning där man idag har helt fel fokus. Istället för att skydda elnätet genom att skapa samarbete med kunderna, istället för att storsatsa på förnybart och småskaligt, har man toksatsat på kol och gas och bevarad kärnkraft.

Affärsmodellen är fortfarande att stora jättar ska leverera till passiva konsumenter. Det kommer inte att ske. En ny ekonomi med ”nära noll i marginalkostnad” kommer ta över och affärsmodellerna måste anpassas efter den teknikrevolutionen, inte försöka bromsa den. Att den nya batterirevolutionen inte skapar en varningsklocka hos elnätsföretagen tycker jag exempelvis är absurt. Vad tror ni händer med höjda elnätspriser när lagring blir billigare? Varför inte istället samarbeta och skapa gemensam lagring som en affärsnytta?

Jag måste dock tacka Winnhed för de vänliga orden kring mitt arbete med egen el. Jag är medveten om att jag med några tusen vänner gjort mer för solcellernas spridning i Sverige än samtliga elbolag tillsammans. Att vi kunnat göra det beror på att vi är djupt okunniga om begrepp som kortsiktig vinst, men rätt kunniga i de förändringar som sker tekniskt och den kraft som finns i att miljoner människor får mer egenmakt över också energiproduktionen.

Jag tror Svensk Energi har mer att lära av dessa krafter än vi har att lära av förnumstiga föreläsningar om hur ”marknaden fungerar”.

Johan Ehrenberg

Pernilla Winnheds ursprungsartikel kan du läsa här.

Pernilla Winnheds slutreplik kan du läsa här.

Av JohanEhrenberg
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet