”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv”

”Regleringen tar inte hänsyn till lokalt perspektiv”

”Mycket av regelverket på elmarknaden – både kring elnätsregleringen och diskussionen om den elhandlarcentriska modellen – är gjort utifrån avancerade teoretiska modeller som gäller på Handelshögskolan och därmed skräddarsytt för att passa de stora koncernerna. Regelverket måste kompletteras för att även tillgodose de många små aktörernas behov”. Det säger Erik von Hofsten, nyutnämnd VD i Lokalkraft Sverige.

Lokalkraft Sverige har i dagsläget 35 medlemsföretag med 450 000 kunder över hela energispektrat och är i tillväxt. Man ser sig som ett komplement till Energiföretagen Sverige med uppgiften att konsekvent föra de mindre aktörernas talan i opinionsbildningen och som remissinstans gentemot departement och myndigheter.

Erik von Hofsten är själv civilekonom och en produkt av Handelshögskolan och har erfarenhet från Vattenfall Norden – så han vet exakt vad det handlar om:

– I de stora koncernerna är det specialisering och stordrift som gäller. Men det lokala perspektivet passar in varken i teori eller gällande lagstiftning. Det måste vi ändra på.

För Erik von Hofsten är det närheten till kunden som borde vara utgångspunkten. Med det lokala perspektivet för ögonen blir samhällsnyttan större:

– Dessa bolag har ofta en bredd och ett engagemang i sin lokala verksamhet. Liksom en kunskap om hur det ser ut på orten. Ett energibolag med ansvar för elnätet, fjärrvärmenätet och kanske va-nätet kan exempelvis samordna sina grävningsjobb för ledningar. Då gräver man upp en gång och gör alla ledningsjobb som behövs för samtliga nyttigheter. Det blir färre avbrott för kunderna, det ger ökad livskvalitet. Och det blir billigare.

Elnätsregleringen och dess tillämpning är sannolikt den viktigaste frågan för Lokalkrafts medlemmar. Intäktsramarna fastställs på förhand i fyraårsperioder. Just nu löper perioden år 2020-2023. Och Energimarknadsinspektionen – som är reglermyndighet – har inlett dialogen inför kommande period, 2024-2027. Här är det stora värden på spel. Erik konstaterar att det regelverket har tagit form utifrån de stora aktörernas verklighet:

– Där finns en omfattande rapporteringsplikt som kräver otroligt många mantimmar för administrationen i bolaget. Alla tar långt ifrån ut hela det medgivna intäktstaket. Och vid utgången av perioden kanske bara 85 till 90 procent har utnyttjats. För att inte begränsa handlingsutrymmet så borde möjligheten till överrullning mellan olika perioder finnas kvar även för de mindre företagen.

– Vårt svenska regelverk för elnätsföretag borde ha två delar – en för de stora aktörerna och en för de mindre som inte fakturerar kunderna upp till intäktstaket. De borde få ett regelverk med mindre omfattande rapportering. Det lär finnas regelverk i Spanien och Tyskland som är intressanta att studera i det här avseendet.

Den elhandlarcentriska modellen som under många år diskuterats är tänkt att underlätta för kunden och att denne bara ska ha en kontakt med energibolaget. Och det skulle vara elhandelsbolaget. Här måste man tänka om, menar Erik von Hofsten:

– Återigen är det närheten till kunden som ska vara utgångspunkten. Globaliseringen är bra på många sätt. Men i de här frågorna måste det lokala perspektivet gälla. Det perspektivet har nätbolaget.

Erik von Hofsten har haft en omväxlande karriär, med kommunikation, opinionsbildning och påverkan som en röd tråd. Han har bland annat varit informationschef för Nova Naturgas (nuvarande Swedegas) och presschef i Vattenfall Norden. Närmast kommer han från Folksamgruppen, där han först var informationschef och sedan kommunikationsdirektör.

Energibranschen fascinerar Erik von Hofsten. I synnerhet som att allt som präglar vår dagliga tillvaro kräver energi. Han ser mycket fram emot och är ödmjuk inför sitt nya uppdrag:

– Åren på Nova Naturgas och Vattenfall lärde mig hur energibranschen fungerar och hur regelverken sätts upp. Men också hur mycket politik det är. Energiområdet är alltid intressant för de styrande.

I sin nya roll kommer Erik von Hofsten driva att Lokalkraft Sverige är en ännu mer aktiv röst i debatten och i utformningen av lagstiftningen och regelverken. Han tycker att det finns en berättelse som väntar på att berättas, om de lokala energibolagens viktiga roll samhället:

– Jag ska verka för att vi blir en referenspunkt i debatten, som ibland får mothugg. Att vår röst tas mer i beaktande.

 

1 Kommentar
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Maryvonne Seybolt skriver:

    Grattis Erik, din insats behövs

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet