Produktion av biogas kan fördubblas

Produktion av biogas kan fördubblas

E.ON har utvärderat flera alternativa lokaliseringar och nu står valet mellan Helsingborg, Landskrona och Malmö. Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona Torkild Strandberg säger till Helsingborgs Dagblad att ett positivt besked vore viktigt för Landskrona. 

– Det här rör sig om en jättelik investering på ett par miljarder som också ger ett antal mycket kvalificerade arbetstillfällen, säger han till HD. 

Enligt tidningen ska E.ON välja lokaliseringsort i slutet av augusti. Därefter sker prövning i mIljödomstolen som kan ta ungefär ett år och som sedan kan överklagas till miljööverdomstolen. och E.ON räknar med att anläggningen ska kunna vara i drift 2015.

Biogas är i huvudsak metangas som bildas genom att organiska material ruttnar, till exempel matavfall eller avloppsvatten, vilket är en förhållandevis långsam process. Gasen kan sedan användas som bränsle i till exempel bilar eller till att producera värme eller el.

Nu utvecklas tekniken och man kan producera biogas i större skala av rester från skogsbruket som stubbar, grenar och trädtoppar. Gasen bildas när råvaran upphettas till 800-900 grader. Det kan låta som förbränning, men genom att det sker med för låg tillsättning av syre så bildas istället gas.

– Mycket av den råvara som vi kommer att använda ligger idag kvar i skogen efter avverkning, säger Krister Ståhl som är projektledare för den nya anläggningen. 

I en sådan anläggning skapas förutom gas även värme som kan användas till fjärrvärme och man kan även producera el. Produktionen av biogas i Sverige är i dagsläget ungefär 1,5 Twh per år, vilket kan jämföras med exempelvis vindkraften som 2010 producerade 3,5 Twh el. Energimyndigheten bedömer att potentialen för biogasproduktion är mycket stor i Sverige.

E.ONs planer är nu att bygga en anläggning som producerar 1,6 Twh gas per år, vilket alltså är mer än hela den nuvarande svenska produktionen. Lokaliseringen styrs bland annat av att ha tillgång till den gasledning som går längs Västsverige, för att kunna distribuera gas till kunderna.

– 1,6 Twh biogas räcker till bränsle för 125.000 bilar som kör normalt mycket, säger Krister Ståhl.

Det finns enligt företaget FordonsGas idag cirka 30.000 gasbilar i Sverige och under 2010 såldes cirka 7.000 nya bilar. En av flaskhalsarna för expansion är tillgången på bränsle, men även beskattningen av gasbilarna har debatterats eftersom det råder osäkerhet om reglerna kommer att försämras eller inte.

Även Göteborgs Energi planerar en ny biogasanläggning, i det fallet med en produktion av 1 Twh per år.

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet