Producenter ges inte förutsättningar att vara långsiktiga

Producenter ges inte förutsättningar att vara långsiktiga

Som dagens elmarknad är utformad lär långsiktiga beslut dröja. Problemen orsakas av att priserna sätts dag för dag utifrån rörliga kostnader hos det dyraste produktionsslaget utan hänsyn till de totala produktionskostnaderna.

Svenska kraftnäts Mikael Odenberg (di 19/5) och Svenskt Näringslivs Maria Sunér Fleming (di 22/5) vill se en långsiktig energipolitik. Tomas Kåberger (di 26/5) beskriver Tysklands elmarknadshaveri som “njutbart” och att hot om böter löser allting. Som dagens elmarknad är utformad lär långsiktiga beslut dröja. 

Det borde bekymra alla – både producenter och konsumenter. Problemen orsakas av att priserna sätts dag för dag utifrån rörliga kostnader hos det dyraste produktionsslaget utan hänsyn till de totala produktionskostnaderna. Gemensamt för förnybara energikällor och kärnkraft är mycket låga rörliga kostnader. När vädret tillåter är vinden, solen och vattnet gratis. Kärnbränslet i reaktorn byts med fasta tidsintervall utan hänsyn till mängden producerad el.

Elbörsen minimerar de rörliga kostnaderna vilket kortsiktigt ger lägsta pris. Samtidigt ges inga förutsättningar för producenter att agera långsiktigt. Det råder också ojämlikheter mellan energislag. Vissa får subventioner och andra höga skatter, trots liknande klimatprestanda. Exempelvis betalar vattenkraft nio öre per kilowattimme i skatt, vindkraft kan få upp till 50 öre i olika subventioner. Kortsiktiga styrmedel gör att det företagsekonomiskt bästa riskerar bli frikopplat från det samhällsekonomiskt kloka.

Energimyndigheten har nyligen föreslagit ändringar i elcertifikatssystemet för att öka mängden förnybar elproduktion. Enligt en analys jag gjort för Svenskt Näringsliv skulle gaskraften, som är det dyraste energislaget bara behövas ett fåtal dagar på året. När gaskraften producerar lite blir det istället kolkraften som styr priset, vilket innebär en prissänkning med 7-10 öre till omkring 25 öre per kilowattimme. Med ett så lågt elpris är inget energislag längre lönsamt – sett till totalkostnad – och såväl investeringar som underhåll kommer att utebli.

Svenska Kraftnät
påpekar att elransonering och i förlängningen elavbrott vissa tider kan bli konsekvenserna om långsiktiga investeringar inte görs. Svenskt Näringsliv föreslår att en energikommission ska skissa på en långsiktig lösning. Jag stödjer idén, men fokus bör ligga på att skapa långsiktiga marknadsförutsättningar och överlämna detaljerna åt elbolagen. Endast när marknaden får rätt prissignaler kommer de investeringar som Odenberg och Sunér Fleming önskar komma till stånd.

Böter lär inte lösa något utan så länge kortsiktigt agerande premieras före långsiktiga investeringar så kommer vi obevekligen röra oss mot en kollaps.

Harald Klomp

Av Harald Klomp
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet