Prioritera laddinfrastruktur, elnät och spelregler

Prioritera laddinfrastruktur, elnät och spelregler

Energiministern Anders Ygeman har många viktiga utmaningar framför sig. Second Opinion bad några initierade personer att ge honom råd om vad som bör prioriteras. Först ut är Johanna Lakso, sedan en dryg månad vd för elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle. Hon fokuserar på framtidens elsystem.

Energisverige är inne i en stor transformering där själva begreppet vidgas, ny teknik införs och samhällets klimat- och miljömål ska uppnås. Aktörer som tidigare räknats till fordonsbranschen omdefinierar sig nu i och med elektrifieringen till energiaktörer. Samtidigt ger digitalisering och ny teknik helt nya förutsättningar för energibranschen att leverera tjänster till sina kunder.

Elektrifieringen är också ett viktigt verktyg för att möta klimatutmaningen. I de färdplaner som Sveriges branscher presenterat är det framförallt energieffektivisering, el och bioenergi som ska ersätta den fossila energi som idag används. Idag har hela sjuttio procent av Sveriges utsläpp sitt ursprung i fossil energi. Klimatforskarnas analys av situationen vi står inför är brutal. Globalt behöver utsläppen halveras till 2030, och ännu har den globala utsläppskurvan inte börjat vika av nedåt.

Genom elektrifiering av transporter och industri i kombination med en global utbyggnad av förnybar energi skapas goda möjligheter för hållbar utveckling i världen. Men omställningen kommer inte helt av sig själv utan kräver att regelverk och policys utformas för att möjliggöra, och inte hindra, denna utveckling. En ryckig politik kan helt slå undan förutsättningarna för en hållbar marknadsutveckling.

Det är därför viktigt att den nya energi- och digitaliseringsministern prioriterar följande tre frågor kopplade till elektrifieringen för att möjliggöra en hållbar samhällsutveckling:

– Satsa på laddinfrastruktur både hemma och längs vägar. Det behövs fortsatta satsningar på laddinfrastruktur för att fler ska ta steget från bensin och diesel till eldrivna fordon. I vår nya elbilsprognos ser vi att priserna sjunker och att vi till 2030 skulle kunna ha 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige. Men för en konsument är inte bara priset viktigt. Att kunna ladda bilen hemma och att känna sig trygg med att komma fram är två andra viktiga faktorer.

– Adressera elnätens utmaningar med ny teknik och förbättrade regelverk. Vi ser nu att allt fler städer och regioner har utmaningar med att ansluta nya kunder, verksamheter och bostadsområden på grund av kapacitetsbrist i elnäten. Nya tekniska lösningar har potential att stötta elnäten men regelverken behöver utvecklas för att uppmuntra detta. Samtidigt behöver tillståndsprocesserna snabbas upp för att ge tillgång till både den förnybara el och det elnät som elektrifieringen av Sverige kräver.

– Tydliggör elmarknadens spelregler för nya aktörer och tekniker. I flera år har osäkerheter kring vem som får äga ett energilager och hur en aggregators ansvar på elmarknaden ser ut hämmat den tekniska utvecklingen. Det är hög tid att tydliggöra elmarknadens spelregler, och att göra det på ett sätt som ger utrymme för nya tekniska energitjänster och lösningar som både kan effektivisera energianvändningen och lösa effektutmaningar.

Med detta på plats finns goda förutsättningar för en accelererande teknisk utveckling inom energibranschen. En utveckling som möjliggör nya svenska företag, industrier och innovationer samtidigt som uppsatta klimat- och miljömål nås. Här har politiken ett stort ansvar och det är här som den nya ministern borde ha sitt fokus för att möjliggöra elektrifieringen av Sverige.

2 Kommentarer
Av Johanna Lakso
vd Power Circle
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Mikael Karlsson skriver:

    Tänk också på driftsäkerheten då ny infrastruktur byggs. Att plötsligt alla laddstolpar slutar fungera på grund av störning på nätet eller i en central server är inte acceptabelt.

    All infrastruktur måste på sikt göras mindre känslig för störningar i stora centraliserade system. Olika former av lokala reservlösningar borde därför byggas in redan från början.

  2. Lennart Lindberg skriver:

    Skall staten sköta påfyllninsställena för energi? Det gör de mig veterligen inte i dag, det får fossilbolagen göra. Alltså laddstrukturen skall betalas av den som säljer vara, elsäljarna. Allt annat är osund konkurrens!

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet