Politisk osäkerhet fördyrar investeringar

Politisk osäkerhet fördyrar investeringar

När Sandviken Energi ville byta bränsle i värmekraftverket tog myndighetsprövningen fem och ett halvt år.
– Det är orimligt, det borde inte ta mer än ett halvår, säger VD Alfons Kubulenso.

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi.

Diskussionen om en långsiktig energipolitik är aktuell, inte minst med tanke på kärnkraftverk som behöver ersättas och att de mycket stora investeringar som då krävs inte kommer till utan långsiktigt hållbara spelregler. Men även för ett mindre energiföretag är långsiktig politik mycket betydelsefull.
Alfons Kubulenso som är VD för Sandviken Energi exemplifierar:

– För vårt värmekraftverk beslöt vi 2003 att fortsätta satsa på torv som bränsle, eftersom politikerna beslutat att det skulle berättiga till elcertifikat. Det var en signal till oss att torv är ett biobränsle. Men sedan beslöt man att belägga torv med krav på utsläppsrätter, vilket går stick i stäv med det tidigare beslutet. Den här ryckigheten skapar osäkerhet om vad som gäller, säger Alfons Kubulenso.

Det finns enligt Alfons Kubulenso en betydande politisk risk som fördyrar varje investeringskalkyl för elproduktion.

Ett annat område där det just nu råder osäkerhet om vad som gäller framöver är vattenkraften. Även om Sandviken Energi inte har stött på konkreta problem på detta område så finns en oro för att nya krav från länsstyrelserna på vattendomar ska innebära att gamla anläggningar kan komma att ifrågasättas, vilket har skett på andra håll in landet.

Det påverkar investeringsviljan, menar Alfons Kubulenso, osäkerhet om vad som gäller gör att man avvaktar att exempelvis modernisera.

– När myndigheterna prövar ett vattenkraftverk borde de inte bara titta på påverkan på den lokala miljön, utan man måste även titta globalt. Tar man bort vattenkraft så ökar behovet av fossileldad elproduktion. Det verkar inte som om myndigheterna väger in den globala dimensionen.

Som alla energiföretag är Sandviken Energi beroende av tillstånd från myndigheter och domstolar för att modernisera energiproduktionen och ställa om till förnyelsebar produktion. Alfons Kubulenso anser att handläggningstiderna är alldeles för långa.

– När vi skulle byta bränsle i kraftvärmeverket till returträ så tog tillståndsprocessen fem och ett halvt år. Det är orimligt, det borde inte ta mer än ett halvår.

Alfons Kubulenso exemplifierar med att reglerna tvingade Sandviken Energi att beskriva en alternativ lokalisering av verksamheten, när själva förutsättningen var att det fanns en befintlig anläggning där man ville byta till ett bättre bränsle.

– Efter samråd och information till de som bor i närområdet följde en tidskrävande process där handlingarna skickades på flera remissrundor. Som jag ser det var handläggningstiderna på de berörda myndigheterna mycket långa.

Samtidigt har han förståelse för att det måste finnas tid för insyn och eventuella överklaganden.

På det hela taget är Alfons Kubulenso kritisk till förutsättningarna för att utveckla det svenska energisystemet.

– Ett hållbart energisystem kräver mycket stora investeringar i olika energislag och det skulle verkligen underlätta med en bred politisk enighet om spelreglerna som kan hålla i många år.

Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet