Planerbar kraft i fokus i DN-intervju

Planerbar kraft i fokus i DN-intervju

I en DN-intervju ges bilden att det inte kommer behövas någon utbyggd planerbar, väderoberoende kraft i elsystemet. Svenska kraftnät har upprepade gånger varnat för en sådan utveckling.

Bild: Räcker vattenmagasinen för att balansera kraftsystemet?

Dagens Nyheter intervjuar idag miljöpartiets språkrör Per Bolund, och elsystemets funktion berörs. Per Bolund får frågan apropå nedläggning av kärnkraft: ”Behöver inte elsystemet även stabila och planerbara kraftslag?”, och han svarar:

Än så länge har det ju löst sig väldigt bra med vattenkraften. När det blåser mycket sparar man vatten i magasinen, som man sedan kan använda när det blåser lite. Energimyndigheten har gjort en studie som visar att det ett elsystem som är 100 procent förnybart inte är omöjligt på något sätt, utan tvärtom.

Svenska kraftnät har upprepade gånger varnat för att om elsystemet inte tillförs mer planerbar elproduktion samtidigt som en ökad andel väderberoende produktion fasas in så kan det leda till stora problem för elsystemet.

Utifrån ett helhetsperspektiv för kraftsystemet, där exempelvis även behoven för att upprätthålla systemstabiliteten beaktas, blir flexibel elanvändning, lagring och lagring i kombination med oplanerbar elproduktion inte tillräckligt för att klara omställningen av kraftsystemet. Ett tillskott av planerbar elproduktion kommer också att behövas. Utbyggnad av den planerbara elproduktionen är också en förutsättning för att elektrifieringsplanerna inom olika industrisektorer ska kunna bli verklighet. För att säkerställa att den planerade omfattande industriförbrukningen kommer att kunna bidra med flexibilitet i kraftsystemet avser Svenska kraftnät inleda en dialog med berörda parter.”, skriver Svenska kraftnät i sin senaste Systemutvecklingsplan för  2022 – 2031.

Den studie från Energimyndigheten som Per Bolund hänvisar till är publicerad 2019 och utgår ifrån att Sveriges elbehov år 2040 kommer att vara 160 TWh, jämfört med dagens 140 TWh. Den bedömningen får anses vara helt passerad idag. Idag menar de flesta expertbedömare att Sverige kommer att behöva betydligt mer el år 2040, kanske över 300 TWh. I regeringens elektrifieringsstrategi sägs:

”Stora omställningsplaner för industrins klimatomställning och en snabb utveckling av eldrivna transporter, framför allt vägtransporter, kan enligt myndigheternas bedömningar och långsiktiga scenarier med hög elektrifiering leda till ett fördubblat elenergibehov till 2045.”

Att inte tillföra elsystemet mer planerbar kraft i ett sådant scenario är inte realistiskt.

***

Second Opinion kommer då och då att undersöka om uppgifter som förekommer i energidebatten stämmer.

 

Av Redaktionen
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet