Oskarshamn 1 snart i drift igen

Oskarshamn 1 snart i drift igen

OKG i Oskarshamn hoppas de närmaste veckorna lämna några tuffa år bakom sig att fortsätta vägen mot normal tillgänglighet. Ett första svar om det kommer att bli så ges i oktober då Oskarshamn 1 ska startas igen efter närmare ett års avställning.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Kärnkraftverket OKG i Oskarshamn har inte nått upp till full produktion de senaste åren. 2009 var ett lågproduktionsår och efter det har produktionen tilltagit. Kärnkraftverket har arbetat med olika problem och står nu redo att växla upp ytterligare en nivå, där bland annat en effekthöjning på Oskarshamn 3 ingår. 

– Vi har några tunga år bakom oss, men förhoppningsvis kan vi under hösten börja skörda frukterna av allt arbete som vi har lagt ner och då återstår utmaningen att få allt att fungera optimalt, säger Anders Österberg, kommunikationschef på OKG.

För reaktorn Oskarshamn 3 väntar avgörande veckor nu i oktober. Då ska anläggningens robusthet vid maxeffekten 1 450 MW avgöras i de sista proven. Om de ger positivt resultat kan man sätta punkt för ett åtta år långt moderniseringsarbete med syfte att öka effekten med 20 procent.
– Moderniseringen av reaktorn påbörjades 2004 och 2009 var alla installationer klara. Efter det har provprogrammet dragit ut på tiden på grund av bekymmer med turbinutrustningen. Vi har kunnat köra på 90 procent av kapaciteten, men nu hoppas vi kunna gå upp till 100 procent under oktober och ligga på den nivån till nästa års revision. Nu har vi så få tester kvar så det mesta talar för att det blir så, säger Anders Österberg.

Reaktorn Oskarshamn 2 är halvvägs in i en moderniseringsfas som ska kunna mynna ut i ett eventuellt ägarbeslut om att investera i en effekthöjning 2015. Kärnkraftverket har genomfört två säkerhetsmoderniseringar och nästa år är ett omfattande moderniseringsprogram inplanerat.
– Det är ett gigantiskt projekt där vi ställer av reaktorn i 165 dygn, vi kommer att vara klara i mitten av november och startar den 1 juni. Det kommer att krävas sammanlagt 2 500 personer för att genomföra arbetet. Om ägarna fattar beslut om effekthöjning kommer den att bli 180-200 MW per år och innebär en ökning med 30 procent från dagens nivå, säger Anders Österberg och berättar att man fram till 2013 i förebyggande syfte kör reaktorn med 80 MW i minskad effekt för att undvika att få defekter på turbinen.

Oskarshamn 1 ställdes av i månadsskiftet oktober-november förra året efter ökade vibrationer i turbinutrustningen. Den ordinarie revisionen visade sedan på fler brister som förlängde avställningen. Men nu är man nära återstart och ambitionen är att under oktober återuppta driften igen. Med alla pusselbitar på plats under oktober kommer således Oskarshamn vara tillbaka i produktion på allvar igen.
– Vår ambition är att alla anläggningar är i drift i oktober och producerar på full effekt, undantaget reduktionen på Oskarshamn 2. Vi har jobbat oerhört intensivt för att nå hit, säger Anders Österberg.

FAKTA
Status reaktor för reaktor

Oskarshamn 1
Ställdes av i månadsskiftet oktober/november för en ökande vibrationstrend i den konventionella turbinutrustningen. O1 kunde av flera anledningar inte återstartas innan det var dags för årets revisionsavställning i maj. Under denna utfördes ordinarie provning som visade att tätningsanordningarna mellan de sex 200 mm stigarören och matarvattenfördelarna var skadade. Trolig skadeorsak är en bristfällig konstruktion. Skadorna har inneburit rörelser i konstruktionen som i ett fall medverkat till att en spricka uppstått i den konsol som den aktuella matarvattenfördelaren är fäst i vid matarvattenskärmsväggen. Vid fortsatta inspektioner konstaterades också en dålig svets i en annan konsol på matarvattenskärmsväggen.

Oskarshamn 2
Levererar med något reducerad effekt: cirka 80 MW mindre än normala 661 MW. När en ny konstruktion för några av turbinens rotorblad är framtagen och implementerad kan full effekt återupptas och det kommer att ske 2013. Till dess har en temporär åtgärd vidtagits i syfte att minimera risken för att en liknande defekt skulle kunna uppstå på O2:s turbin som skett vid ett gaskombikraftverk i Storbritannien. Åtgärden är i OKGs fall preventiv, då inspektionerna inte indikerade några skador.

Oskarshamn 3
De närmaste veckorna genomförs de sista provningarna vid den maximala effekten 1 450 MW för att slutgiltigt verifiera anläggningens robusthet vid den nya kapacitet som moderniseringen har gett. Provningarna bedöms kunna vara avklarade i månadsskiftet september/oktober. Därefter är planen att O3 ska producera vid full effekt fram till 2013 års revisionsavställning i maj.

Revisionerna 2013

Oskarshamn 1: 25 dygn med start 1 april.
Oskarshamn 2: Revision och moderniseringsarbete, 165 dygn med start 1 juni.
Oskarshamn 3: 17 dygn med start 5 maj.

OKG:s årliga produktion i GWh
2001: 17 604
2002: 14 001
2003: 14 400
2004: 18 203
2005: 17 278
2006: 16 413
2007: 17 165
2008: 15 735
2009: 8 917
2010: 12 618
2011: 16 168
2012 (t o m 31/8): 7 774

1 Kommentar
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet