”Olycklig obalans i stödsystemen”

”Olycklig obalans i stödsystemen”

”Politikerna på nationell nivå säger sig vara positiva till fjärrvärmen och dess miljöroll.  Men vi ser inget av detta i praktisk handling – snarare tvärtom”. Det säger Anders Strange, sedan fem år vd i Karlshamn Energi. Subventionssystemen missgynnar fjärrvärmen och det gör även Boverkets byggregler för köpt och använd energi. Han hoppas att en kommande ny regering tar itu med detta.

För kommunägda Karlshamn Energi är fjärrvärmeverksamheten den viktigaste affären ekonomiskt sett. Karlshamn tillhör fjärrvärmekommunerna som har låga priser. Anders Strange tycker att bolaget har en mycket positiv situation på värmesidan med sitt mångåriga partnerskap med SÖDRA Cells massabruk i Mörrum. Restvärme därifrån – dessutom med helt suveräna miljövärden eftersom det är biobränslen – svarar för drygt 90 procent av värmebehovet. Vid behov kan ytterligare 4-5 procent av värmebehovet tas från AAK-koncernen– som tillverkar vegetabiliska oljor.

SÖDRA har miljardinvesterat i bland annat en ny indunstning. Det innebär att Karlshamn Energi ska kunna ta emot ännu mer värme framgent, säger Anders Strange:

– Sträckan mellan Södra Cell och Karlshamn är cirka 6 kilometer. För att klara större leveranser har vi förstärkt vårt ledningsnät med totalt två kilometer. Helt enkelt för att bygga bort flaskhalsar. Då kan SÖDRA leverera hela värmeeffekten som behövs ned till -10 grader. Tidigare var det till ett par minusgrader.

– I dagsläget är 98,5 procent förnybart av fjärrvärmeleveranserna. Det är när industrierna har avställt för revision som vi behöver köra de egna reservpannorna. Vi jobbar aktivt på att inom kort nå 100 procents förnybarhet genom övergång till biooljor i våra egna anläggningar.

– Utöver fjärrvärmens utomordentliga miljövärden ser vi fjärrvärmen som en del i lösningen av effektproblematiken. Vid effekttopparna med stort värmebehov behöver vi avlasta elsystemet. Men som dagens regelverk ser ut, missgynnas fjärrvärmen gentemot förnyelsebar elproduktion. Det finns stödsystem för förnyelsebar elproduktion både genom elcertifikat till vind och sol samt skattelättnader för sol. För förnyelsebar fjärrvärme finns inget stödsystem och därmed blir konkurrensen skev.

Anders Strange efterlyser ett första tecken på att riksdagen vill gynna fjärrvärmen:

– I dagsläget är det problematiskt när vi har ytterligare kapacitet att leverera. Men det delvis konstlade låga elpriset gör det svårare att sälja in till nya villaområden. Det råder en olycklig obalans mellan stödsystemen.

Anders Strange uppskattar det mångåriga samarbetet med SÖDRA Cell som är en win-win-affär för bägge parter. Värmeleveranserna uppgår till 170 GWh.

Karlshamn Energi arbetar även med att utveckla smart styrning av fjärrvärmenätet för att kunna styra undan effekttoppar och minska körning i reservanläggningar, säger Anders:

– Under flera år har vi utvecklat styrsystem för att automatiskt hantera uppkomna problem. Dessutom styr vi bort tillfälliga effekttoppar genom att styra ned effekten hos kunder. Detta gör vi tack vare installerad NODA-utrustning i ett 90-tal fastigheter som står för ungefär 35 procent av totala försäljningsvolymen.  Därmed kan vi momentant styra ned cirka 10 procent av effekten utan att kunderna märker något.

På elnätssidan har bolaget 8.000 kunder. Bolaget arbetar med en tioårsplan fram till år 2027 för att förnya och förbättra elnätet. Strange igen:

– Det är en omfattande utbytesplan, en del kablar är från 1950- och 60-talen. Då ser vi till att modernisera elnätsstationer och gör dem smarta och fjärrövervakade. Vi satsar på större kablar och förstärker – bland annat för att klara elbilsladdning både i villor och flerfamiljshus. Vi ska även klara tillväxten av solceller. Alla kablar får minst fördubblad kapacitet.

Även på elnätssidan håller Karlshamn Energi låga priser och har hittills haft god marginal upp till det intäktstak som Energimarknadsinspektionen fastställer för en fyraårsperiod åt gången:

– Nu aviseras en väsentlig skärpning av intäktsramarna för perioden 2020-2023 och då ser vi att vi på sikt kommer att hamna i taket.

 

2 Kommentarer
Av Kalle Karlsson
Skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Matthijs Klomp skriver:

    Håller med. Boverket borde mäta utsläpp av CO2/kvm istället för köpt energi/kvm.

  2. Johan Montelius skriver:

    Kanske hög tid att råda bot på obalansen i stödsystemen genom att ta bort samtliga och då även energiskatten. Att ständigt ge ökade subventioner till än den ena än den andra skapar inte förutsägbara förutsättningar för någon.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet