Dramatik i Svenska kraftnäts kontrollrum

Dramatik i Svenska kraftnäts kontrollrum

På Svenska kraftnäts webbplats illustreras utmaningarna i elsystemet. Vissa dagar är dramatiska.

Sverige, Norge, Danmark må tillsammans med de övriga staterna vara jämbördiga parter på den nordiska elmarknaden. Men när de gäller hur produktionen av el går till kunde skillnaderna inte vara större. Det framgår med förödande tydlighet i Svenska kraftnäts ”Kontrollrummet” på myndighetens webbplats. Kontrollrummet visar hur produktionsmixen och elförbrukningen ser ut i elnätet just nu, och då är det viktigt att ha koll på hela det nordiska systemet samtidigt. I varje stund måste elproduktion och elanvändning följa varandra, annars krävs åtgärder för att upprätthålla balansen. Om inte, hotar systemkollaps.

Idag är Kontrollrummet den klart mest besökta sidan på Svenska kraftnäts webbplats:hanna_lampen_svenska_kraftnat
– Vi insåg att vi skulle kunna använda mycket av den intressanta data vi har och illustrera den på ett användarvänligt sätt. Det blev sidan Kontrollrummet, som vi hoppas bidrar till en förståelse för den samhällsviktiga verksamhet som vi utför dygnet runt i våra kontrollrum, berättar Hanna Lampén, webbansvarig på Svenska kraftnät.

I Kontrollrummet kan man bland annat studera hur produktionen av el varierar mellan vatten, vind, kärnkraft och värmekraft timme för timme. Ländernas karaktär är helt olika:

I Norge handlar elproduktion exempelvis nästan bara om en sak: vattenkraft, dygnet runt årets alla dagar, och för det mesta export öster- och söderut. På morgonkvisten vid åttatiden, när hem och arbetsplatser drar igång nås ”morgontoppen” i förbrukningen. Då går turbinerna i vattenkraften extra mycket, i princip varje vardag året runt.

Elproduktionen en vanlig dag i Norge: 95% vattenkraft.
norge-16-november

Danmark är Norges motpol: elproduktionen från vind svänger kraftfullt fram och tillbaka och kompenseras med värmekraft när det behövs och mycket stora svängningar i import och export. När det blåser mycket är den danska elexporten jämförbar med produktionen i ett stort kärnkraftverk, och när det är vindstilla är importen lika stor.

Dramatiskt dygn i Danmark: vindkraften svänger kraftfullt.danmark-26-oktober

Sverige visar en mera mixad bild. En vanlig dag går produktionen i kärnkraftverken varken upp eller ner. Om en reaktor tas ur drift blir det förstås ett rejält hack i kurvan. Vindkraften kan svänga dramatiskt men får inte en lika stor inverkan på helheten som i Danmark, eftersom dess andel fortfarande är mindre. Och vattenkraften visar ett mönster som liknar de norska.

Sverige: kärnkraften rör sig varken upp eller ner.sverige-9-november

Vattenkraften i både Sverige och Norge varierar starkt, men utifrån ett förutsägbart mönster och likartat varje dag: den ökar på dagarna när priset är högt och det är det särskilt när det är kallt och inte blåser. På nätterna däremot går produktionen ner och både Sverige och Norge kan då ofta importera billig el från exempelvis Danmark. Solelen syns inte alls ännu i diagrammen, den utgör ännu inte ens en procent av produktionen, men är i stark tillväxt.

De flesta dagar är inte så händelserika, men allt oftare speglar diagrammen dramatik. Extremlägena infaller exempelvis när elanvändningen är som störst, i kombination med låg produktion i vindkraften, eller det omvända: när det blåser extremt mycket utan att elen ”behövs”, till exempel på varma helger och nätter. Vid de lägena vill det till att samarbetet länderna emellan fungerar och att export/import kan lösa problematiken. Och att priset tillåts variera kraftfullt uppåt och nedåt för att påverka producenter och användare. Ett säkert sätt att spåra dessa tillfällen är att leta efter extremt låga och extremt höga priser.

Exempelvis på morgonen klockan 8 den 21 januari i år, då kostade en kWh nästan 2 kr på elbörsen (Nord Pool), jämfört med några tioöringar normalt. Den totala förbrukningen inom Norden var rekordhög samtidigt som det blåste minimalt. I Sverige var det kallare än normalt, men inte extremkallt.

En extrem tidpunkt åt andra hållet var den 28 mars i år då det blåste hårt i Danmark samtidigt som användningen var låg eftersom det var annandag påsk. Mitt på dagen var elpriserna negativa i Danmark. Det innebär att det finns för mycket el och att de är ett problem att bli av med den. Producenterna får betala för att mata in elen i nätet.

Utmaning för elsystemet.danmark-28-mars

Vattenkraften i Sverige och Norge gick på sparlåga, men att stänga den helt är dock inte möjligt, bland annat beroende på vattendomar som bolagen är skyldiga att följa. Dessutom kan flaskhalsar i näten, exempelvis begränsningar i överföring från Danmark norrut, påverka.

Utmaningarna för det nordiska elsystemet blir helt klart mer begripliga efter att ha klickat fram och tillbaka i Kontrollrummet, och Hanna Lampén hoppas på kunskapsspridning:
– Förhoppningsvis kan Kontrollrummet bidra till en förståelse för driften och utmaningarna med dagens och framtidens kraftsystem, till exempel hur en förändring av produktionsmixen utmanar systemet, säger hon.

 

FOTO: Hanna Lampén, Svenska kraftnät
Diagram: Från svk.se/kontrollrumet

 

4 Kommentarer
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Roland Nilsson skriver:

  Hej !
  Det vore väl trevligt att få reda på vad varje anläggning producerar,
  mvh
  Roland

 2. karl jansson skriver:

  Kontrollrummet är superbra för elnördar som jag. Går in åtminstone en gång per dag för att kolla elpriset och vem som producerar vad

 3. Mats Wernersson skriver:

  Här inser man tydligt att artikelförfattaren och Mats Persson tydligt överdriver problematiken med vindkraften och vattenkraften..
  Vid stor vindkraftsproduktion kommer priset på el att bli negativt dvs attt man betalarbför att lägga producerad el på nätet så överproduktion är nästa otänkbart..vidare är minlasten på vattenkraft inte så låg att den äventyrar vattendomar om minflöden.. det man missar är de länkar med HVDC som byggs och som sammanlagrar flera länders produktion och konsumtion..
  För Sveriges del saknas den kapaciteten mot norra Europa , den finns men är låg och även gammal..

  För övrigt är sidan bra och instruerande saknar en koppling till nordpoolspot så man kan se urgent markent meddelanden och näsradagspris..

 4. mats persson skriver:

  Bra artikel och ett tips för alla våra poliker är att gå in och läsa här!
  Jag har daglgen under flera år gått in här och tittat på effektbalansen.
  Det man förstår efter ett tag är ju hur oerhört viktig kärnkraften är för den svenska elförsörjningen och för att upprätthålla effektbalansen under årets alla timmar.
  De politiker som vill se en snabb avveckling av kärnkraften har inte susning om vad de pratar om eller vad det innebär för sveriges elförsörjning. Jag är därför övertygad om att ingen miljöpartistisk politiker varit inne och tittat på svenska kraftnäts hemsida. Dessa politiker kan inte heller skilja på effekt eller energi, de vet inte vad svängmassa är och de vet nog inte heller att vindkraftsproduktionen in Sverige kan variera från ca 300 MW till över 3000 MW inom loppet av ett dygn. Denna stora variation sätter redan nu allt större fokus på vattenkraftens reglerförmåga. Den används ju tidigare för att främts parera dygsn variationer och toppeffekter i samband med hög elanvändning.
  Med ökad vindkraft så måste nu dessutom vattenkraften vara med att täcka upp för att vindkraften varierar slumpmässigt. Detta leder i praktiken till att vi minskar vattenkraftens förmåga att reglera timsvisa och dygnsvisa variationer i elanvändningen.
  Jag är övertygad om att vi snart får en debatt kring detta då det visar sig att kraftbolagen behöver torrlägga älvsträckor när de reglerar sina kraftverk allt mer för att täcka upp för vindkraftens nyckfulla produktion.
  Så denna hemsida är en bra kunskapskälla om man vill argumentera för mer kärnkraft och mindre vindkraft! Vindkraften förstör inte bara stora naturområden den riskerar också att öka den miljöpåverkan som vattenkraften redan har.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet