Nu ska de vita certifikatens framtid avgöras

Nu ska de vita certifikatens framtid avgöras

EU jagar sitt klimatmål och en av vägarna dit är ett direktiv om hur energieffektiviseringarna ska genomföras. I tisdags röstades förslaget igenom i energiutskottet och nu väntar förhandlingar på hög politisk nivå.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Kommissionen har tagit fram ett förslag om hur EU ska lyckas energieffektivisera. Frågan är just nu högaktuell där energiutskottet så sent som i tisdags beslutade sig för att ställa sig bakom bindande nationella mål för att energieffektivisera och minska energikonsumtionen med 20 procent fram till 2020 från 1990. 

– Denna omröstning är ett tydligt tecken på att parlamentet, med en majoritet bland de flesta politiska partier, tar stigande energikostnader och energibrist på allvar, säger Claude Turmes (De Gröna) i utskottets pressmeddelande.
Men förslaget är kontroversiellt och vi kan vänta oss att detaljerna i förslaget kommer att diskuteras flitigt. Inte minst de så kallade vita certifikaten. Det är en metod som innebär att man tvingar energibolagen att spara en viss mängd energi årligen åt sina kunder genom att till exempel byta ut fönster, isolera tak och väggar och dela ut lågenergilampor. 1,5 procent är en rimlig besparingsnivå för energibolagen, anser utskottet.

Den svenska energibranschen ställer sig bakom den svenska politiken för energieffektiviseringar, men är mycket kritisk till idén om de vita certifikaten och menar bland annat att makten över energiförbrukningen inte ska tas ifrån konsumenterna, som redan i dag är välinformerade och har möjligheter att styra sin förbrukning. Branschen är inte ensam i sin kritik. Den generella huvudinvändningen mot vita certifikat är ett ineffektivt sätt att styra mot minskad energianvändning, i alla fall i Sverige. Vita certifikat innebär snedvridningar mellan tänkbara åtgärder för energieffektivisering och är dessutom förknippade med stora administrationskostnader. Det finns också en risk att systemet fördyrar introduktionen av ny teknik eftersom man premierar redan vedertagna åtgärder.

Energimyndigheten har tidigare sagt till Second Opinion:
– Den utredning vi har genomfört visar att vita certifikat inte tillför något till den svenska klimatpolitiken. Tvärtom kan vita certifikat till och med motverka de styrmedel och mål som redan finns, sa Klaus Hammes, som är chef för enheten för policyanalys på Energimyndigheten.
Kritiken kommer även från andra EU-stater och nu inleds en avgörande period med förhandlingar. De olika EU-instanserna har olika syn på frågan, bland annat vill utskottet se bindande nationella energibesparingsmål, vilket inte finns med i kommissionens förslag.

Nästa steg i processen är att Claude Turmes kommer att inleda förhandlingar med rådet. Först när denna är klar kommer parlamentet att rösta. Mot slutet av våren, i början av sommaren kommer rådet att slutligen avgöra frågan.
– Nu får vi invänta trialogen, det vill säga diskussionen mellan kommissionen, parlamentet och rådet. Det man undrar är var rådet står, flera länder är kritiska till vita certifikat, men frågan är hur majoriteten ser ut i rådet, för det blir avgörande för hur utgången blir. Frågan kommer att ligga och balansera under våren, säger Joakim Bogdanoff, Svensk Energis medarbetare i Bryssel.

Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet