Norska medier ger annan orsak till höga elpriser

Norska medier ger annan orsak till höga elpriser

Elprisökningen har varit likartad i Norge jämfört med i Sverige, eftersom länderna ingår i samma elmarknad där nästan all el handlas på samma börs: Nord Pool Spot. Ändå är medias beskrivning av orsakerna till elprishöjningar i hög grad olika.

– I Norge finns en samstämmig förklaring i media att prisutvecklingen i huvudsak beror på det ovanligt kalla och torra vädret. Dessutom sätts fokus på överföring av el mellan landsändarna och över landgränserna till grannländer som Sverige, Tyskland och Storbritannien. Både brist på överföringskapacitet och tillgång till överföringskapacitet anges av olika parter som orsaken till prisökningar och prisskillnader.

Det berättar Kristian Marstrand Pladsen som är kommunikationsdirektör på EnergiNorge, den norska branschorganisationen för energiföretag.

– En seglivad myt i de norska medierna är att elpriset skulle gå upp på grund av fler överföringskablar till omvärlden. Men det finns nyanser i rapporteringen, och vår uppfattning att det är bra för Norge med fler kablar, har också kommit fram i nyhetsrapporteringen, säger Kristian Marstrand Pladsen.

Norge har haft elområden i många år – det som införs i Sverige den 1 november i år – men det är först på senare år som det då och då blivit stor prisskillnad mellan områdena, berättar Kristian Marstrand Pladsen. Priset har varit lägst i Sydnorge som har mycket elproduktion i förhållande till efterfrågan. Det är flaskhalsar i överföringsnätet som gjort att prisskillnaderna uppstått.

Vid avläsning på Nord Pool Sports webbplats den 11 maj kl 10 kan man konstatera att det är samma elpris – före skatt – i alla de fem norska elområdena, i de två danska , i det finska och i det till i höst sammanhållna svenska elområdet. Det är ett tecken på att flödet av el mellan områdena fungerar bra och att det inte råder brist någonstans, annars hade det uppstått prisskillnader. Det kan till exempel bero på det varma vädret och att behovet av el för uppvärmning av arbetsplatser och bostäder då är lågt.

– Själva marknadsfunktionen på Nord Pool och den nordiska elmarknaden är inte kritiserad i de norska medierna, det finns i det närmaste en konsensus om att det fungerar bra. Branschen och myndigheterna har varit samstämmiga i försvaret av marknaden, samtidigt som vi har påpekat att man måste ökanätinvesteringarna för att göra marknadens jobb enklare.

Förtroendet återspeglas också i att el-branschens omdöme bland kunderna inte minskat, trots vinterns höga priser, utan faktiskt steg en procentenhet första kvartalet i år.

I Norge är det vanligt att medierna belyser protester mot anläggningen av nya överföringskablar. Det investeras just nu kraftfullt av den norska stamnätsoperatören Statnet.

– Medierna belyser protester mot kraftledningsprojekten av miljöskäl och av estetiska skäl, just nu gäller det ett projekt på en ny ledning i Hardanger.

En annan förklaring i de norska medierna till det höga elpriset i Norge är det faktum att vattenmagasinen står på låga nivåer vilket gör att dyrare kraft måste tas från annat håll.

– En fråga som då ställs i medier är om Norge exporterat för mycket el som man egentligen har behov av själv. Men den myten är alltså på väg att dö ut, för samtidigt har det kommit fram att vi den senaste vintern importerat mer el än någonsin, och att vi därfor behöver flera och inte färre kablar, avslutar Kristian Marstrand Pladsen.

Exempel på norska nyhetsartiklar om elnät:
VG – regeringen om elnät 
Klassekampen – protester mot kraftprojekt
Dagens Näringsliv – mot utlandskablar
Dagens Näringsliv – för utlandskablar

1 Kommentar
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Gunnar Ålfors skriver:

    Trots att många förstår att frihandel är väldigt bra verkar ändå många kritisera utlandshandel. Antingen gäller det att de egna resurserna exporteras alltför billigt eller också att det är för dyrt att importera. Varför är det det så så svårt att förstå vitsen med frihandel, internationella marknader, världsmarknadspris? Hur koppas det även till det hypade ordet solidaritet? Varför bråka när ett lands innevånare får betala lika mycket som de i grannländerna?

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet