Nils Andersson: ”Svensk Vindenergi missar poängen”

Nils Andersson: ”Svensk Vindenergi missar poängen”

Annika Helker Lundström skriver i en replik på mitt inlägg om vindkraft att vindkraften kan femdubblas.

Min poäng var att detta kommer att kosta pengar eftersom vindkraften i dag behöver stöd. Det svenska stödsystemet, elcertifikatsystemet, är konstruerat så att det avvecklar sig självt.

När elpriserna stiger och kostnaden sjunker för att bygga vindkraftverk då sjunker också behovet av stöd. Så småningom kommer behovet av stöd att helt upphöra.

När detta inträffar vet man inte men om man tror på teknikutveckling, som jag gör, finns det ingen anledning att forcera utbyggnaden till 2020.

Helker Lundström hänvisar till Energimyndighetens rapport från sep 2011. I denna rapport visas det tydligt att en forcerad utbyggnad av vindkraft i Sverige kommer att öka kostnaden för elkunderna åtminstone fram till 2022. Därefter får kunderna en lägre kostnad men redan då kommer förhoppningsvis stödsystemet att ha avvecklats. Är inte Svensk Vindenergi teknikoptimist?

Däremot innehåller Energimyndighetens rapport ett intressant alternativ. Vi i Sverige kan upplåta våra mycket goda vindförhållanden till utländska intressenter. Det finns länder i Europa som kommer att få svårt att uppfylla sina förnybarhetsmål på hemmaplan. Låt dessa intressenter bygga och finansiera i Sverige. Då slipper svenska kunder en merkostnad och de utländska intressenterna får lägre kostnader. Detta blir en win-win situation.

Den typen av utbyggnad kan med fördel göras på land till nytta för de utländska intressenter som vill investera. Det är helt onödigt att enbart använda dyra havsbaserade projekt som Energimyndigheten föreslår. Detta borde Svensk Vindenergi arbeta aktivt för.

Svensk Vindenergi har helt rätt i att utbyggnad av vindkraft i Sverige och i övriga Norden kräver utökade utlandsförbindelser för att kunna exportera el till kontinenten. Dessa utökade förbindelser behövs även om vi undviker att forcera utbyggnaden till 2020. Det framgår också av Energimyndighetens rapport.

Sveriges klimatvision är att vi ska ha nollutsläpp av klimatgaser 2050. En forcerad utbyggnad till 30 TWh vindkraft redan till 2020 innebär att inga av dessa vindkraftaggregat finns kvar när klimatvisionen ska uppfyllas 2050. Dagens teknik och ekonomiska livslängd för vindkraft klarar inte 30 år.
Det är därför bättre att bygga ut vindkraft med dagens stödsystem och låta teknikutvecklingen hjälpa till att avveckla stödet utan att skapa extra kostnader för kunderna.

Nils Andersson

4 Kommentarer
Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Gunnar Ålfors skriver:

  Som vanligt är Lennarts inlägg tveksamma och Nisses bra.

 2. Nils Andersson skriver:

  Lennart
  Det finns flera länder i Europa som visat intresse för att köpa projekt i andra länder för att uppfylla sina egna förnubarhetsmål. Det är dom länderna jag avser. Vi har i Sverige mycket goda förutsättningar för att bygga mer vindkraft. Men vi måste vara konkurrenskraftiga. Jag är övertygad om att landbaserad vindkraft i Sverige är konkurrenskraftig gentemot havsbaserad. Jag har givetvis inget emot om det visar sig att havsbaserad vindkraft kan konkurrera. Jag tror på teknikutveckling och den dagen det inte behövs något stödsystem så är frågan löst. Dock vill jag reservera mig för reglerkostnaderna. Vi kan inte bygga hela elförsörjniingen på enbart vindkraft.

 3. Charlotte Bergqvist skriver:

  Jag tycker vi missar en jättepoäng med att bygga ut vindkraften, och inte minst till havs. Det är teknikutveckling och företagande som har tagit Sverige dit Sverige är idag. Det ska inte förminskas hur viktigt det är fortsätta så. Jag anser att elcertifikatsystemet har levererat på många plan dock inte genererat teknikutveckling.

  Därför tycker jag att Sverige på olika sätt ska fortsätta satsa. Inte minst på havsbaserad vindkraft eftersom Sverige har mycket unika förutsättningar för detta. Med vad som kan kallas ”Innanhavsteknik” skulle vi kunna skapa en ny nisch för elproduktion i havet och generera arbetstillfällen, tillväxt, miljöteknikexport och grön el för oss och andra! Läs gärna mer här http://havsvind.se/2011/12/innanhavsteknik-%e2%80%93-havsbaserad-vindkraft-lagre-kostnad-an-nordsjon/

 4. NilsLennart skriver:

  Jag tillhör de som inser att Nils Andersson kan mycket mer i denna fråga än jag och jag har all respekt för hans åsikter.
  Men jag dristar mig till att ha en invändning. Jag kan inte inse varför vi i Sverige skall bygga vindkraft för att ”hjälpa” utlänska intressenter. Så fantastiska vindförhållanden har vi faktiskt inte. De är lika bra om inte bättre i Europa. Om jag förstår det rätt är det idag inga problem att bygga högproduktiv vindkraft (3000 timmars utnyttjningstid) var helst man bygger bara man bygger tillräckligt högt. Jag tror det blri svårt att få oss svenskar att inse att vi skall bära Europas börda när det gäller byggandet av förnybar kraft.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet