Näringsdepartementet: ”Vi vill få till regelförenkling över lag”

Näringsdepartementet: ”Vi vill få till regelförenkling över lag”

Att tillståndsprocesserna kan bli bättre är regeringen väl medveten om. Hannes Carl Borg, sakkunnig hos energiminister Anna-Karin Hatt (C), menar att regeringen arbetar för att processerna ska bli effektivare.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

streck.jpgSecond Opinions övriga artiklar i serien om tillståndsprocesser:

Del 3. Två och ett halvt år för tillstånd att förbättra säkerheten i damm
Del 2. Tillstånd för sex vindkraftverk – processen inne på sjätte året
Del 1. Sex år för tillstånd för värmeverk

Second Opinion har tittat närmare på tre fall där tillståndsprocessen har blivit väldigt lång: ett inom vattenkraft, ett inom vindkraft och ett inom värmekraft. Fallen blottgör att det är många intressen som möts i processerna och att det är en överhängande risk att processerna drar iväg i tid. 

Hannes Carl Borg, sakkunnig hos energiminister Anna-Karin Hatt (C), är medveten om problematiken och anser att processerna skulle kunna bli bättre.
– Vi jobbar och eftersträvar att det ska bli bättre. Det är en process som pågår hela tiden. Alliansregeringen har uttalat flera åtgärder som ska genomföras och som också har genomförts. Till exempel har regeringen stoppat dubbelprövningen för vindkraft och det har bidragit till att vindkraften växer rekordsnabbt nu. Och den här formen av regelförenkling vill vi få till över lag, säger Hannes Carl Borg och fortsätter:
– Det har skett mycket arbete för att främja tillståndsprocesserna, men det är viktigt att det skruvas på rätt sätt och att rättssäkerheten uppfylls. Men även om mycket har gjorts så kan det ta tid innan vi ser resultatet. Det här är processer som tar tid.

Regeringens mål är att energisystemet ska innehålla mer och mer förnybar energi och just nu satsas det hårt på vindkraft. Samtidigt möter expansionen hinder när det väl ska fattas beslut om tillstånd på lokal och regional nivå. Second Opinion har i ett av fallen visat hur Varberg Energi driver en tillståndsprocess för sex vindkraftverk. Processen är inne på sitt sjätte år och det kan avgöras nu i juni.

Hannes Carl Borg vill inte kommentera enskilda fall, men är medveten om konflikten mellan energisystemets utveckling mot mer förnybart och hur tillståndsprocesserna faller ut i praktiken.
– Det är självklart ett problem och en konflikt som vi måste jobba med för att den ska minska. Samtidigt måste man ha respekt för rättssäkerheten och det mandat de lokala och regionala myndigheterna har. Vi kan inte från regeringsnivå gå in och detaljstyra. Men den här konflikten kommer nog aldrig att försvinna, vår uppgift är att göra den så liten som möjlig.

Som exempel på hur regeringen vill jobba med de här frågorna lyfter Carl Hannes Borg fram intressekonflikten mellan försvaret och vindkraftsföretagen.
– Det här är två väldigt viktiga intressen och de ser på frågan ur olika perspektiv. Genom Försvarets Forsknings Institut (FOI) har vi utrett frågan och bland annat tittat på hur man löser problemet i andra länder. Utredningen visar att det ofta handlar om informations- och kunskapsbrist. Och vi tittar nu närmare på hur man kan underlätta samarbetet och kontakten mellan försvarsmakten och vindkraftsprojektörerna. På det här sättet har vi uppmärksammat att problemet finns och tagit initiativ.

När Lunds Energikoncernen inledde tillståndsprocessen för att få bygga Örtofta Kraftvärmeverk gjorde man uppskattningen att processen skulle ta två, max tre år. Det tog sex år innan klartecknet för att sätta spaden i backen gavs. Just att tillståndsprocessen är så oförutsägbar upplevs av energibranschen som ett stort problem.
– Det är så klart ett problem att det finns en sådan osäkerhet och ju mer vi kan belysa problematiken desto mer kan osäkerheten krympa under tiden. Vi är medvetna om det här, säger Hannes Carl Borg.

Elnäten spelar en mycket central roll för att den förnybara utvecklingen ska fortsätta. I Norrland planeras gigantiska vindkraftsprojekt och för att lyckas ta vara på alla den effekten måste stamnätet förstärkas. Hannes Carl Borg menar att Svenska Kraftnäts miljardsatsningar de kommande åren är ett kvitto på att regeringen tar den här frågan på allvar.
– Vi jobbar väldigt aktivt med att skapa förutsättningar för att våra elnät ska klara av omställningen i energisystemet. Det handlar till exempel om att ny förnybar energi ska kunna kopplas till nätet och att få bort tröskeleffekten där den första aktören som kopplar inte ska få bära hela kostnaden, säger han och tycker att EU:s satsning på att bygga samman de olika elmarknaderna är bra:
– Vi vill se den typen av satsningar och vill då se att det främjar utvecklingen av förnybar energi, men vi vill inte tumma på den svenska rättsäkerheten, utan de lagar som gäller här ska följas.


Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet