Magnus Hall: Viktigt att ge marknaden en långsiktig inriktning i god tid

Magnus Hall: Viktigt att ge marknaden en långsiktig inriktning i god tid

Vattenfalls vd Magnus Hall ser positivt på en energikommission och understryker att det är viktigt att kommissionen ger marknaden en långsiktig inriktning i god tid för att undvika en forcerad omställning på kort tid som blir kostsam.

Daniel Löfstedt på uppdrag av Svensk Energi

Vattenfalls vd Magnus Hall anser att energikommissionen måste ha ett brett perspektiv och på frågan varför det är viktigt att en energikommission kommer på plats, svarar han.

– Vi är positiva till energikommissionen och hoppas på att det blir en bred energiöverenskommelse där man kommer överens om långsiktiga spelregler. Det är av stor vikt att en kommission inte fastnar i för eller emot olika energislag utan först gör en analys där man tittar på behoven över lång tid.

Varför håller inte dagens energipolitiska läge måttet för att ni som energibolag ska kunna verka på ett effektivt sätt?

– I takt med att dagens kärnkraft fasas ut så kommer vi att få en större utmaning när det gäller effektsituationen i Sverige framöver. Det kan komma att ställa nya krav på marknadsdesignen. Hur får vi investeringar att ske på en marknad, där priset kommer vara mycket lågt under den större delen av tiden, men väldigt högt under några timmar  per år när det uppstår till exempel en bristsituation? Kan dagens marknadslösningar hantera denna utmaning?

Vilka frågor är särskilt viktiga att kommissionen behandlar?

– Jag anser att en energikommission bör studera flera frågor och ge svar på dessa med tidsperspektiven 2030, 2040 och 2050 i åtanke. Särskilt viktiga frågor att belysa är vilken efterfrågan finns och vilka krav behöver uppfyllas över lång tid, till exempel miljömässiga, tekniska, marknadsmässiga och  leveranssäkerhet? Vilken typ av energiproduktion behövs, hur mycket planerbar, reglerbar respektive väderberoende kraft behövs? Vad kan teknikutvecklingen bidra med?

Vilka är energikommissionens knäckfrågor, tror du?

– Risken är förstås stor att diskussionen begränsas till att handla om kärnkraft. Det vore synd, eftersom det är så många andra problem som vi måste lösa, till exempel överföringskapacitet och hur elnätet anpassas till mer förnybart.

Rent formmässigt, hur vill du se att kommissionen utformas? 
– Naturligtvis är det upp till våra politiker att utforma förutsättningarna för energikommissionen. Men vi ser positivt på det som är sagt hittills om en bred parlamentarisk sammansättning. Vi ser förstås också gärna att vi som energibolag får möjlighet att lämna information som kan bidra till en saklig diskussion och analys. Samtidigt är det viktigt att kommissionen ger marknaden en långsiktig inriktning i god tid för att undvika en forcerad omställning på kort tid som blir kostsam för alla inblandade, producent som kund. Men än så länge finns det gott om tid.

Ser du några fallgropar där kommissionen kan hamna fel och att dess resultat inte bidrar till att utveckla energipolitiken åt det håll som krävs?

– Det skulle väl vara om politiska positioner hamnar i fokus och omöjliggör en politisk överenskommelse som håller över mandatperioder.

2 Kommentarer
Av Daniel Löfstedt
Second Opinions skribent
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Thomas Jakobsson skriver:

  Det är bra märkligt, att en person med lång erfarenhet från energikrävande basindustri öht. tar orden ’förnybar energi’ i munnen!

 2. Olof Hellström skriver:

  Kärnkraften i världen är tillbaka efter ett ganska
  olyckligt avbrott pga den fruktansvärda tsunami-
  katastrofen i Japan parad med den politiskt
  olyckliga utvecklingen i Tyskland.
  I USA är kraftbolaget TVA sysselsatt med att
  idriftta det första nya kärnkraftverket på 20 år
  och det kommer att följas i den takt som behövs
  eller åtminstone 20 % av USA:s elenergibehov.
  Det internationella arbetet inom Generation IV
  Nuclear Forum drivs framåt med de 6 utvalda
  prototyperna och kommer att skapa förutsättningar för att lösa världens framtida
  energibehov. Därmed kommer också behovet av
  långlivad förvaring av använt kärnbränsle att
  radikalt minska och upphöra att vara ett politiskt
  problem.
  Vårt kortsiktiga behov av elenergi får inte tillgodoses med fortsatt utbyggnad av subventionerad vindkraft utan i så fall med prima
  kraft baserad på gas.
  Norge måste övertygas om att koldioxid inte
  är en förorening och som nu hindrar dem från
  att bygga gaskraft till nytta för Nordel

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet