Mål för resurshushållning saknas

Mål för resurshushållning saknas

Det saknas politiska ambitioner och beslut som speglar det faktum att hushållning med resurser är den viktigaste åtgärden i omställningen till en hållbar energianvändning.

Onsdagen den 13 mars 2013 invigdes Filbornaverket i Helsingborg, en modern anläggning för avfallsförbränning som omvandlar restavfall från nordvästra Skåne till fjärrvärme och el. Helsingborg har därmed ett av landets främsta energisystem när det gäller resurseffektivitet. Hela 80 procent av fjärrvärmen utgörs av återvunnen energi. Det är spillvärme från industrin och energin i restavfallet som tas tillvara, energi som annars skulle gå till spillo. 

Det gör att en bostad i Helsingborg med fjärrvärme förbrukar ett minimum av jungfruliga och ändliga naturresurser. Det har bidragit till att göra Sverige bäst i världen på att återvinna energi där närmare fyra miljoner svenskar får sin uppvärmning via fjärrvärme. Dessvärre ser vi hur denna utveckling hotas. Det saknas politiska ambitioner och beslut som speglar det faktum att hushållning med resurser är den viktigaste åtgärden i omställningen till en hållbar energianvändning.

Boverkets byggregler för nyproduktion fokuserar enbart på mängden köpt energi till fastigheten. Detta utan hänsyn till hur energin producerats eller hur energieffektiv själva byggnaden är. Husen byggs därför med enklare isolering och elbaserad uppvärmning. Det ökar elanvändningen och därmed förbrukning av ändliga resurser. Alternativet, att bygga välisolerade byggnader som värms med återvunnen energi, straffas ut. I stället för resurshushållning så blir effekten att resursslöseriet ökar.

Klimatsamverkan Skåne är ett initiativ av bland annat Region Skåne där ambitionen är att göra regionen 100 procent fossilbränslefri till år 2020. Ett bra initiativ – som kunde blivit ännu bättre om man också satt mål för en minskad användning av ändliga resurser. I nordvästra Skåne är invånarna mycket duktiga på källsortering. Efter sorteringen återstår ett restavfall som endast duger till förbränning – och här uppstår en konflikt. Restavfallet innehåller en mindre mängd bränsle med fossilt ursprung, nämligen plast som av olika skäl inte går att sortera ut.

Med Region Skånes synsätt skulle el och fjärrvärme från restavfall inte tillåtas eftersom energin till delar har fossilt ursprung. Då återstår endast möjligheten att lägga avfallet på deponi – och istället använda annan energi som ökar förbrukningen av ändliga resurser.

Klimatet måste räddas, samtidigt som vi inte förbrukar mer resurser än vad som kan återskapas på det jordklot vi fått till låns från kommande generationer. Att inte återvinna energi som annars går till spillo är ett oansvarigt slöseri där både miljön och samhällsekonomin förlorar. Det vore välkommet om insiktsfulla beslutsfattare kunde bidra med klokare byggregler och miljömål där krav ställs på långsiktig resurshushållning.

Anders Östlund, vd och koncernchef, Öresundskraft
Peter Knutsson, styrelseordförande, Öresundskraft
Tomas Nordström, vice ordförande, Öresundskraft

Av Öresundskraft
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet