Lennart Söders argumentation håller inte

Lennart Söders argumentation håller inte

Lennart Söders argument håller inte. Snarare är det så att hans två inlägg visar hur ytliga den studie och de simuleringar han gjort faktiskt är.

Om vi i Sverige skall kunna öka investeringsviljan hos vår industri måste vi med uppfyllande av gällande krav bl.a. avseende leveranssäkerhet, elkvalitét (spänningsgodhet), ur ett helhetsperspektiv avseende elsystemets olika delar (generering, transmission och distribution), kunna leverera i det närmaste koldioxidfri elkraft till lägsta möjliga kostnad för alla elkonsumenter. 

För att få en hållbar och säker framtida elkraftsproduktion måste vi även prioritera möjligheten att ta tillvara och använda vattenkraften då den verkligen behövs och inte öka vattenspillet genom ökad integrering av vindkraft i elkraftssystemet. I annat fall blir reglerfunktionen sämre samtidigt som svängningarna i elproduktionen blir större, vilket i sin tur innebär problem då behovet av vattenkraftens regler- och balanskraft ökar.

Söders och KTH:s simuleringsstudie beskriver vattenkraftens förmåga att balansera olika mängder vindkraft placerad enbart i norra Sverige. Genom olika förenklingar och antaganden leder simuleringarna fram till att befintlig vattenkraft skulle kunna anpassas till att balansera 30 TWh vindkraft.

Söder menar också att vindkraftsutbyggnaden kan utgöra en reserv för det svenska kraftsystemet: ”Ju mer vindkraft man har, ju mer reserver finns det”, skriver han. Ja, det stämmer, under förutsättning att det blåser tillräckligt, men det innebär samtidigt att man riskerar att tvingas spilla vatten förbi vattenkraftverken och därmed ersätta vattenkraft med vindkraft, vilket är ett gigantiskt slöseri.

Som framgick av Söders fördjupade inlägg är slutsatsen att man inte får något vattenspill om man har upp till 30 TWh vindkraft i det svenska elsystemet. Men detta är inte i överensstämmelse med Energibranschen, som redan nu har bedömt att vattenkraftens årliga produktionsbortfall pga. av vattenspill kan uppgå till 6 TWh, alltså lika mycket som vindkraften producerade i Sverige år 2011.

Det skall också uppmärksammas, att Söder och hans forskare inte ens brydde sig om att som beslutsstöd göra riskinventeringar och en tillförlitlighetsanalys, liksom de inte heller beaktade några kostnader innan de drog sina slutsatser. Söder raljerar också över att man byggt in ytterligare vindkraft i ett system vars reglerkapacitet redan är utnyttjad. Detta innebär att man tvingats ”sälja bort” produktion till förmån för upp- och nedreglering och att obalanserna därmed ökat. Ett tidigare balanserat system har därför, för varje vindkraftverk man byggt in i systemet, gått mot ökad obalans. Det är priset för Söders slutsatser.

Detta kan i slutänden få katastrofala ekonomiska följder för oss skattebetalare och elkonsumenter. Blir vindkraftens integrering för stor kan det inte uteslutas att det även blir nödvändigt med energilagring vid vindkraftsparker för att kunna skapa tillförlitlighet och för att säkerställa elkvaliteten i elnäten samt att vattenkraften ändå måste byggas ut.

Det kan inte heller uteslutas att det åtminstone i södra landsdelen behöver investeras i ytterligare snabbreglerbar kol- och/eller gaskraft.

När det gäller Lennart Söders spanska exempel vill vi peka på följande: Enligt elproduktionsuppgifter från Svensk Energi för 2011 svarade:

– vattenkraften för 45 %,
– kärnkraften för 40 %,
– kraftvärme/kondenskraften för 11 %,
– vindkraften för 4 %.

Enligt OECD/IEA:s uppgifter för Spanien 2011 svarade:
– kraftvärme/kondenskraften för 51 % (främst kol, gas och olja),
– kärnkraften för 20 %,
– geotermisk-, vind-, och solkraft (2,9 %) för 18 %
– vattenkraften för 11 %

Att Spanien klarat/klarar att balansera en större andel vindkraft än vi gör i Sverige sett över ett helt år beror bl.a. på att Spanien har tillgång till en betydligt större andel snabbreglerbar kondenskraft. Dessutom är förutsättningarna i Spanien betydligt bättre för att få säkra väderleksprognoser över hela året än i Sverige. Finanspolitiska utmaningar har gjort att den nya spanska regeringen agerat för att temporärt sätta stopp för tilldelningen av ”feed-in tariff” (FIT)-kontrakt från januari 2013. Detta väntas ha omedelbara effekter på cirka 4500 MW vindkraftsprojekt och 550 MW solcellsprojekt samt ett antal andra projekt.

Vi uppmanar härmed också Sveriges regering att omedelbart sätta stopp för den oplanerade och kapitalförstörande storskaliga vindkraftsutbyggnaden.

Slutligen besvarade inte Söder vår fråga. Vilka är de viktigaste åtgärder/insatser som erfordras för att kunna öka vindkraftens integrering i vårt elkraftssystem från 10 TWh till 30 TWh oavsett årstid och opåverkad elkvalitét, sårbarhet, tillgänglighet och leveranssäkerhet i hela landet?

Claes-Erik Simonsbacka
Elektromekanisk ingenjör
Fd Teknisk managementrådgivare

Jonny Fagerström
Föreningen Svenskt Landskapsskydd

4 Kommentarer
Av Jonny Fagerström
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Evert Andersson skriver:

  I vår lokala tidning NA är vår kära Annika Helker Lundström intervjuad med anledning av Hanöbukten- och Falkenbergprojekten. Hon säger där att 3800 MW finns tillstånd för och 9000 MW. Det är alltså mer än 30 TWh ny vindkraft. Skulle ge oss mer än 40 TWh, 10 TWh över planerngsmålet och till en kostnad bara med certifikatsavgiften på elräkningarna på 7 miljarder med förra årets snittpris. Men det är förstås nödvändigt att riksdagen tidigarelägger målet, framhåller hon.

  Som någon skrev i spalten här. Att oförtrutet mata med fakta borde väl till slut visa sig även i politiken.

 2. Christina Lysebring skriver:

  Helt galet hur media styr vårt samhälle!
  Efter flera år av försök till att presentera både fakta och motargument till vindkraftsutbyggnaden tror sååå många svenskar fortfarande att vindkraft är en bra och ren energikälla. Varför? För alla oss som på något vis satt oss in i ämnet ens lite mer objektivt än den lättsmälta variant som serveras oss genom makteliten och kapitalet framstår ju vindkraft vara katastrof för detta land på alla plan utom för de få markägare som får ut stora arrende summor på den mark som maskinerna skall stå på.
  Det är förfärligt att förra näringsministerns son hade en högbefattning i en av landets största planerade vindkraftsparker och hon själv har egna ägar intressen i vindkraft samtidigt som hon tillåts vara del i denna mediala kejsarens nya kläder fars… Likså förfärligt att Landsbygdsministern vill ha vindkraft på sin gård värd många hundra tusen årligen samtidigt som han och hans partikamrat fd.miljöministern tillåts vara del i opinionsbildandet som skall rättfärdiga de politiska beslut som fattas… bla. framfördes panik förslag om att slopa kommunernas vetorätt mot vindkraft. Så många med både politiskt och medialt inflytande sitter med fingrarna i syltburken och tillåts utan större objektiv granskning söka berika sig själva och de sina. Allt från kommunal till riksdagsnivå. Vårt land har en tillnärmaste co2 fri elproduktion och vindkraften kan möjligen försämra den siffran med behovet för reglerkraft ( om vi inte skall bygga ut vattenkraften i sista orörda älvarna ).
  Jag vill verkligen berömma alla er som kämpar år ut och år in, ideelt, på er fritid att försöka föra fram argumenten, faktan, påtalar lagtrotset i tillståndsgivningen som bedrivs, bristen marknadskontroller osv osv. Det är Davids kamp mot Goliat. Eller som VD´n för kraftbolaget som skulle bygga här sa när han begrep det skulle krossa mitt landsbyggsföretag och mitt liv.”stäm oss då…” väl medveten om att jag var liten och inte skulle ha en chans mot honom, företaget, etablisseanget eller makten.
  Till sist kommer sanningen alltid att segra och de som faller högt faller hårt. Hur lång tid det skall ta beror på media, de styr, de har makten, som de vill vända opinionen så blir det oftast och det gäller det mesta… och visst blåser det inte samma vindar nu som för två tre år sedan. Tror det blir helt stiltje snart på alla snurriga politiker och tjänstemän som gravt missförstått sina uppdrag att representera folkets vilja och följa gällande lagar och alla dyra fula miljöonyttiga hälsofarliga snurror kommer förmodligen därefter att vara som bortblåsta från den politiska agendan.

 3. Helge Svensson skriver:

  Vindkraftsfolket / Bidragsfiskarna.
  Endast de investerar i en produktion:
  -Som ej går att styra.
  -Som producerar en urusel produkt.
  -Som är olönsam utan bidrag. Bidrag som kan försvinna över en natt.
  -Som producerar något som inte behövs.
  -Som förstör naturen.
  -Som förstör boendemiljön för tusentals människor.
  -Som måste säljas med hjälp av lögner.

 4. Ulf Lindblom skriver:

  För omvärlden är det stora intresset för svensk energiexport vår möjlighet att kontuinuerligt och säkert kunna leverera el. Detta beror på att vår basproduktion, vattenkraft och kärnkraft, i princip är oberoende av vädret. Dessutom är den fossilfri. Allteftersom vindkraften i våra grannländer ökar i omfattning blir behovet av en ”leveransförsäkring” (kallad reglerkraft) allt större. Helst skall denna också vara fossilfri. Men när det inte blåser i norra Europa blåser det som regel inte heller i Sverige. Svensk vindkraft kan aldig ge grannländerna säker reglerkraft utan det är vattenkraften, vår miljövänligaste energikälla, som får stå för detta. När blåser mycket under en längre period, finns inget behov utomlands för svensk el, utan vattenkraftverken tvingas minska produktionen för att ge plats för vindkraften i distributionsnäten. Rent fysiskt innebär detta att vattnet förspills genom att det leds förbi tubinerna i utskoven. Elförbrukningen i Sverige har inte ökat de senaste åren och förväntas minska också framöver. Så visst kan vi sälja en del av vårt elöverskott till grannländerna. Men det är viktigt att komma ihåg, att den svenska vindkraften aldrig har behövts för landets energiförsörjning och och att den inte kan hjälpa våra omvärlden i dess strävan mot en stabil och miljöanpassad elförsörjning. Det handlar bara om att tjäna pengar.
  Ulf Lindblom

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet