Lena Ek: bättre energibevakning i norska, tyska och brittiska medier

Lena Ek: bättre energibevakning i norska, tyska och brittiska medier

Lena Ek är i Uppsala och talar till den svenska energibranschen och utstrålar själv hög energi. Hennes tal sveper över en rad olika aspekter på energifrågorna och hon sprider mängder med fakta och åsikter på kort tid.

Hon talar om den extrema omställning som Europa står inför när det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Hon pekar på att handeln med utsläppsrätter måste styras upp och omfattas av börsliknande regler. Hon vill förbättra konsumenternas möjligheter att påverka sina energikostnader genom bättre tjänster. Och hon är skeptisk till att lagring av koldioxid i marken någonsin kommer att bli ekonomiskt försvarbart.

– Växtzonerna förskjuts just nu en meter i timmen norrut, det finns ingen tid att förlora, säger hon och konkretiserar utmaningen.

Lena Ek efterfrågar mer fokus på energisparåtgärder.

– Bankerna borde inte bara fråga efter hur hög inkomst man har när man söker bostadslån utan även vilka energikostnader bostaden har. Det skulle sätta fart på energisparandet.

Efteråt blir hon ansatt av frågvisa åhörare och hon visar sig besitta detaljkunskaper om än det ena, än det andra, exempelvis tjänster för övervakning av energiförbrukning, den småskaliga vattenkraftens villkor och kommunala energibolags bekymmer med verksamhet utanför den egna kommungränsen.

Lena Ek är en storkonsument av svenska tidningar och läser regelbundet sex stycken, men hon är kritisk till energibevakningen.

Vad beror det på att svenska medier är dåliga på energifrågorna?
– Kärnkraftomröstningen 1980 förlamade den svenska energidebatten och det märker vi fortfarande av.

Hon drar en parallell mellan medier och politik och menar att energipolitiken efter kärnkraftsomröstningen har blivit låst och debatten tungfotad och introvert. Det är allt för få journalister som specialiserar sig på energifrågor, menar Lena Ek. Det viktigaste inom energiområdet händer i Bryssel och där har de svenska redaktionerna dragit tillbaka sin bevakning. Svenska medier har sitt fokus på Rosenbad.

– Ett exempel är bevakningen av det internationella atomenergiorganet IAEA där de svenska medierna kapitulerat.

Lena Ek menar att exempelvis de norska, tyska och brittiska medierna har en betydligt bättre energibevakning.

Hon ger även den svenska energibranschen kritik på samma tema och menar att när hon träffar den handlar diskussionen ofta om att man vill lyfta fram att Sverige har de bästa lösningarna och att Sverige behöver undantag från de europeiska överenskommelserna. Det är annorlunda när Lena Ek träffar företrädare för den norska branschen som oftast har som utgångspunkt att de vill bidra med olika saker till det gemensamma europeiska projektet.

Lena Ek trycker på att klimatutmaningen tas på största allvar av EU och hon tror att de tidplaner för olika åtgärder som finns kommer att behöva kortas ner för att klara av klimatmålet om maximalt två graders varmare klimat. Den som vill vara med och bidra och påverka i det arbetet bör öka tempot och närvaron.

1 Kommentar
Av Mats Olin
Ansvarig utgivare Second Opinion
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Gunnar Ålfors skriver:

    Inte bara journalister utan de flesta andra också har inte fattat att energimarknaden inte bara är avreglerad utan även är mycket större än Sverige. Massor med kraftfulla elledningar med öppen handel korsar gränserna. Elbörser samverkar.
    Journalisterna verkar enbart intressera sig för för klagan eller påstådda skandaler.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet