”Låt oss göra oss kvitt oljeberoendet”

”Låt oss göra oss kvitt oljeberoendet”

Sverige spenderar varje år omkring 125 miljarder kronor på import av olja. Sveriges riskdag behöver sätta som mål att vi åtminstone inom fem års tid bli fria från detta gissel för gott, skriver Fredrik Andrén-Sandberg.

OPEC, organisationen som sammansluter majoriteten av världens största olje-exporterande länder meddelade i veckan att de inte kommer öka produktionen av olja för att täcka upp ett potentiellt framtida bortfall av ryska volymer – vilket förväntas leda till ytterligare rusande priser för oljeprodukter.

Bild: Oljetanker på väg till Sverige. Foto: Wikipedia.

EUs ledare verkar förvånade över detta, men varför skulle de vara det? Priset på olja är notoriskt volatilt och direkt manipulerbart av de stora producenterna, det har bara sedan december ökat med ca 60%. Även om stor del av uppgången har varit driven av rysk oro, har OPEC nog inget direkt emot detta, och är inte heller kända för blöta hjärtan i sina policybeslut.

Sverige spenderar varje år omkring svindlande 125 miljarder kronor på import av olja. Detta är fyra gånger mer pengar än finansieringen av hela den Svenska Polismyndigheten, och ungefär 60% mer än den årliga kostnaden för hela Sveriges försvar. Med dagens högra priser på Olja, kommer notan dessutom sannolikt bli betydligt högre än detta under 2022 och framåt.

Då ca 40% av EUs import av olja kommer från Ryssland, kan man dessutom argumentera den obehagliga sanningen att Sverige under 2022 kommer ge ungefär lika mycket pengar till det svenska försvaret som till den ryska staten i form av oljeintäkter – som Ryssland förstås kan bruka för att expandera sin egen militärmakt. Detta är vansinne!

Rent fysiskt importerar vi inte någon större mängd olja från Ryssland, men det spelar inte tyvärr någon större roll om vi rent fysiskt importerar norsk eller brittisk olja, istället för olja från en diktatur. Detta eftersom olja är en globalt prissatt råvara, där det norska priset på olja är total sammanflätad med det Ryska, Saudiska, och alla andra exportörers pris på olja. Vår skattesats på vår bensin och diesel blir av mindre betydelse, när det grundläggande priset ändå sätts i Moskva eller Riyad.

Pengarna vi slösar på import av olja skulle med fördel kunnat användas för att istället bli kvitt oljan. Importnotan under enbart 2.5 år hade räckt till miljöbilspremien för att ställa om hela Sveriges fordonsflotta, och under ett decennium hade vi kunna betala den fulla kostnaden för splitter nya elbilar för alla nuvarande Svenska bilägare också .

Sveriges mål måste vara att bli oberoende av olja. Även om oljepriserna på kort sikt kan stabiliseras med hjälp exempelvis amerikansk skifferolja, är det väldigt lite som pekar på att olja i framtiden skulle bli billigare då efterfrågan ökar och utbudet obönhörligt minskar i snabb takt.

Varje dag förbrukar vi globalt samma mängd olja, som det tagit jordens geologiska processer ungefär 5’000 år att tillverka – med andra ord förbrukar vi oljan nästan 2 miljoner gånger snabbare än den återskapas i jordskorpan. Det finns ingen rimlighet i detta, kan förstås inte fortgå i längden.

Att nämna växthusgas samt global uppvärmning problematiken känns nästan överflödigt. Vi behöver bli kvitt oljan, och turligt nog finns redan flera goda alternativ. Vi kan tillverka vår egen vätgas och därmed elektrobränslen av svenskproducerad fossilfri el, som man kan använda direkt istället för bensin eller diesel i vanliga förbränningsmotorer. Vi kan tillverka biobränsle av restprodukter från svenska sågverk, vi kan både tillverka och ladda återvinningsbara batterier med de naturresurser vi har i den svenska jordskorpan. Varför låter vi inte de 125 miljarder kronorna årligen gå till detta istället?

Oavsett politiskt färg måste det ligga i det Sveriges absoluta intresse att göra oss kvitt oljeberoendet från utlandet. Detta är inte en höger- eller vänsterfråga – detta är en svensk fråga. Sveriges riskdag behöver sätta som mål att åtminstone inom fem års tid bli fri detta gissel för gott. Detta är görbart inom tidsramen och ekonomiskt sunt för Sverige.

Låt oss skapa en framtid där vi inte längre subventionerar militaristiska diktaturer med mer pengar än vad vi lägger på vårt svenska försvar. Låt oss satsa på att bli det första oljeoberoende landet här och nu. För om inte nu, när? Om inte vi, vem? Den som är beroende av olja, är aldrig fri – låt oss bli fria!

***

Fredrik Andrén-Sandberg arbetar på vindkraftföretaget Vestas. Åsikterna i artikeln är hans egna.

18 Kommentarer
Av Fredrik Andrén-Sandberg
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Bengt skriver:

  Vi behöver bla ha stabila elleveranser så vi slipper köra Karlshamnsverket, vindenergin löser tyvärr inte problemet inte heller solenergi. Dina kommentarer är det många som håller med om men vi måste ha en realistisk lösning!

 2. Lars i Huddinge skriver:

  Inte mycket sans i det du skriver Fredrik.

  1. Fredrik Bruno skriver:

   Inte mycket substans i den kritiken. Vad är det som är fel med de frågor jag ställer, jag vet ju mycket väl att det är många olösta utmaningar som återstår, om vi ska leva upp till de förväntningar som ställs. Det är skillnad på vad man teoretiskt sett skulle kunna göra och vad som i praktiken går att åstadkomma. Det finns ju en prisbild att ta hänsyn till också. Vi kan inte leva på fromma förhoppningar och halvfärdiga luftslott.

 3. Lars i Huddinge skriver:

  Du Fredrik kommer ju bara att blåsa bort med den vind som ibland blåser. Gjut in alla fundament á 5000 kubikmeter betong och res alla stålmonument á 150 meter i luften och chasha in alla subventioner därefter så kommer nog du och dina fans att jubla när vi andra tvingas betala för eländet. Skäms på dej och de som inte inser galenskapen.

 4. Nils-Åke Sandberg skriver:

  Jomenvisst men det kostar minst dubbelt så mycket att producera inhemsk syntetisk bensin.
  Dessutom extrabeskattad och priset gick ner marginellt nu när skatten sänktes med 1,8 kr/liter.

 5. Fredrik Bruno skriver:

  Jag saknar fortfarande en mer genomarbetad plan för hur vi ska genomföra ”vätgassamhället”.
  Vad ska göras? Hur många vindkraftverk behövs, var ska de ligga, vem ska tillverka dem. Vad finns det för resurser och vad måste tillföras.
  Hur ska elen eller vätgasen distribueras till slutförbrukaren. Svenska Kraftnät verkar ju ha ekonomiska problem och större munsbit än de kan svälja. Infrastrukturen måste ju byggas ut, den finns ju tydligen i stort sett inte idag. Ska vi distribuera vätgasen med pipelines eller med tankbilar?
  Vad blir verkningsgraden om vi ska driva bilarna med vätgas och inte med el/batterier/bränsleceller? Det är väl en tre-fyra miljoner bilar som måste ersättas eller byggas om bara i Sverige. Plus laddinfrastrukturen, det problemet har vi ju redan.
  Den här satsningen måste ju också ske globalt, det räcker ju inte bara med att vi är bäst i klassen. Hur ska vi få med Kina på det tåget?
  Det är många frågor som måste besvaras och mycket som måste göras. Vem betalar och vad kommer det att kosta t.ex.
  Vad säger ett företag som Linde t.ex. om vad de tror om planerna, det är ju sådana som de som skall tillverka elektrolysörerna.
  Råvarufrågan är en annan stötesten, räcker kapaciteten för produktion av litium, kobolt, nickel, koppar och vad som nu kan komma att behövas? Behöver vi öppna nya gruvor och bygga nya smältverk för att få fram de materiella resurserna för den här förebådade omställningen?
  Det är många frågor som kräver ett svar.
  Eller är jag en pessimistisk glädjedödare?????

  1. Magnus Brunell skriver:

   Fredrik, du ställer mycket relevanta frågor som ingen politiker, klimatextremist eller sol- och vindkraftförespråkare ens vågar eller klarar av att tänka.

   Ta detta stycke ur texten:

   ”Pengarna vi slösar på import av olja skulle med fördel kunnat användas för att istället bli kvitt oljan. Importnotan under enbart 2.5 år hade räckt till miljöbilspremien för att ställa om hela Sveriges fordonsflotta, och under ett decennium hade vi kunna betala den fulla kostnaden för splitter nya elbilar för alla nuvarande Svenska bilägare också .”

   Att se till att samhället fungerar med en säker el- och driftsfunktion är alltså ett ”slöseri”? Transporter, uppvärmning av hus, säker drift av sjukhus och industrier, en fungerande räddningstjänst med fordon, en fungerande tele- och internetkommunikation, allt detta är ett ”slöseri” som kan avskaffas bara vi övergår till batteribilar och en komplett elektrifiering av samhället.

   Vad och hur pengarna ska tas för att ”kunna betala den fulla kostnaden för splitter nya elbilar för alla nuvarande Svenska bilägare” är höljt i en tjock dimma. Ska kanske ”staten” betala? ”Staten” har ju en outtömlig kassa…

   Som vanligt inte ett vettigt och genomförbart förslag om var elen ska komma ifrån, utan omställningen till el ska genomföras på något magiskt sätt.

  2. Erik Eriksson skriver:

   Fredrik, Nej du är ingen glädjedödare utan en realist. Lägg till dina kommentarer även risker med vätgas samt att vätgasframställning i stor skala handhas av processindustri. En verksamhet som kräver kontinuerlig tillgång till el, mycket el. Alltså inte bara elen från vindkraft som producerar då det blåser utan även el från vatten- och kärnkraft. Sen, konverteringen el från vindkraft – produktion av vätgas – åter produktion av el har idag en total ”verkningsgrad” drygt 10%. Med verkningsgrad menar jag då att kapacitetsfaktorn för vindkraft tas med i beräkningen.
   Så, dina kommentarer är mycket realistiska. Bortom då att länder som Kina och Indien t ex bör agera likartat om det skall ge någon global effekt. Hur sannolikt är det?

   1. Fredrik Bruno skriver:

    Vi har flera problem som vi måste ta oss an om vi vill åstadkomma en global förändring mot lägre CO2-utsläpp eller inga alls. BRICS-länderna har tillsammans mer än hälften av koldioxidutsläppen och vi har inte med dem på tåget, NOAA:s siffror talar sitt tydliga språk. Löften om vad man skall göra om 20 – 40 år är så luftiga att det är svårt att tro att det är någonting annat än ”det är då det, och då är det inte mitt bekymmer”. Vi pratar om att minska våra egna med uppåt 10 % varje år fram till 2030. Det har vi gjort i flera år och ingenting händer. Jag är väl medveten om att koldioxiden lagrar på och snart är vi uppe i 600 ppm. Min egen prognos hamnar på 700-800 ppm till nästa sekelskifte (vilken hybris!?), det motsvarar 4-5 grader temperaturhöjning, och det är inte problemfritt. Men det är det vi har att utgå ifrån och förbereda oss för. Under tidigare geologiska tidsåldrar var temperaturen upp till 10 grader högre i jämförelse med vad vi upplever idag, och vi hade en fantastiskt djurliv med dinosaurier (under jura och krita) och allehanda vattenlevande varelser med kalkskal och bildningen av Gotlands och Ölands kalkberggrund (under ordovicium-silur-devon) Jag är trött på allt (anilinstämpel) önsketänkande och blundande för att framtiden kommer att bli varmare än idag – och att vi måste ta höjd för det.

    1. Magnus Brunell skriver:

     ”Under tidigare geologiska tidsåldrar var temperaturen upp till 10 grader högre i jämförelse med vad vi upplever idag, och vi hade en fantastiskt djurliv med dinosaurier (under jura och krita) och allehanda vattenlevande varelser med kalkskal och bildningen av Gotlands och Ölands kalkberggrund (under ordovicium-silur-devon) ”

     Tja, där har vi beviset att dinosaurierna både flög och körde mycket bil… 🙂

     1. Fredrik Bruno skriver:

      Jag föredrar en seriös debatt. Jag har tagit uppgifterna bl.a. ur min kurslitteratur i paleontologi. (Stanley och Luczaj, (ISBN: 9781319154028) ). Det är snarare så att jag funderar kring vad den geologisk/paleontologiska historien kan ha för betydelse för vår situation idag. Dinosaurier är inte bara pojkboksromantik.

      1. Magnus Brunell skriver:

       Det är ett bidrag till den seriösa debatten eftersom det tyvärr finns ett stort antal personer som vägrar inse och förstå att klimatet alltid har ändrat sig, ändrar sig nu och kommer också att ändra sig i framtiden. Vad människan gör är helt underordnat.

       Enligt dessa personer är endast mänskliga CO2 utsläpp orsaken till den påstått onaturliga höjningen av en mycket diffust definierad ”världsmedeltemperatur”. D.v.s. enligt denna grupp måste det på dinosauriernas tid ha funnit både bil och flygplan. Varför skulle annars temperaturen då för tiden varit så hög jämfört med idag?

       Denna grupp har ingen förklaring till de temperatursvankningar som förekom innan ungefär 1950 och miljontals år tillbaka i tiden.

       1. Fredrik Bruno skriver:

        Hugnesamt att veta att det finns debattörer som är helt säkra på vad andra kan, vet och tänker.

        Koldioxidens svängningar under de senaste 500 miljonerna år har studerats i GEOCARB-projektet, här är länken till deras rapport:
        https://earth.geology.yale.edu/~ajs/2001/Feb/qn020100182.pdf
        Jag citerar bara vad de har kommit fram till. Så jag hänvisar fortsatta diskussioner om inverkan av utsläpp från bilar och flygplan under tidigare geologiska epoker till forskarna Robert Berner och Zavareth Kothavala vid Yale University. Jag har skygglapparna på mig och litar som ett lindebarn lika blint som godtroget på deras forskningsresultat.
        För den som vill tränga djupare in i paleontologin och geologins historia rekommenderar jag boken Earth System History av Stanley & Luczaj:
        https://www.bokus.com/bok/9781319154028/earth-system-history/
        samt klimatböcker av William F. Ruddiman:
        https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=no&search_word=William+F.+Ruddiman

        1. Magnus Brunell skriver:

         Att föra en seriös debatt med personer som svänger sig med begrepp som ”klimatförnekare”, ”klimatskeptiker” eller som påstår att Vasaloppet ska vara utan snö, Manhattan ska stå under vatten eller att Maldiverna sjunker i havet är meningslöst. Allt detta har vi hört upprepade gånger de senaste 50 åren eller så. Inget har inträffat.

         Att påstå att någon förnekar eller är skeptiska till klimatet är mer än lovligt dumt.

         Att klimatet har svängt sedan urminnes tider (du sa visst själv 500 miljoner år) är något som inte diskuteras av personer som tror att jorden nu ska gå under p.g.a. människans nuvarande levnadssätt.

         Här finner du sansade fakta och logiskt tänkande:

         https://www.youtube.com/channel/UChM94nG_Lkc9duDAZdGq3qQ

         1. Fredrik Bruno skriver:

          Vem är det som kritiseras som klimatförnekare/klimatskeptiker eller var det klimatalarmist? Den här kommentarsidan är väl knappast till för personkonflikter utan för att på ett sakligt sätt debattera naturvetenskapliga frågor, samhällsekonomi, ny teknik och liknande. Jag upplever att de här inläggen har spårat ur och det gagnar inte en saklig debatt. Läs vad jag har skrivit och håll dig till det.

          Kan för övrigt tillägga att Manhattan verkligen översvämmades, på så sätt att orkanen Sandy svepte in stora vattenmassor in över New York i oktober år 2012, så att det rann ner vatten i tunnelbanan. Men det berodde på den kraftiga orkanen och den ovanliga orkanbanan, inte på havsnivåhöjning. Vi är vare sig betjänta av överdrifter eller förnekanden. Det finns tillgång till ett otal forskningsrapporter på nätet som sammantaget kan ge en balanserad bild av det som sker och som är på gång. Om orkaner t.ex. av Adam Sobel (som speciellt forskat på orkanen Sandy) och av Kerry Emanuel. Den senare har varit i Sverige för några år sen (2019) och hållit föreläsning för Kungl. Vetenskapsakademin. Finns att lyssna på på KVA. https://kva.screen9.tv/media/6KB5DQGp1jNw0k9PbCMK5Q/tropical-cyclones-medicanes-and-polar-lows-in-a-warming-world

          1. Magnus Brunell skriver:

           ”Kan för övrigt tillägga att Manhattan verkligen översvämmades, på så sätt att orkanen Sandy svepte in stora vattenmassor in över New York i oktober år 2012, så att det rann ner vatten i tunnelbanan”

           Varför nämner du överhuvudtaget en temporär översvämning av Manhattan till följd av en orkan? Al Gore påstod på fullt allvar att Manhattan ständigt skulle stå under vatten som en följd av att klimatet påverkas av människan.

           Om du tycker att debatten är oseriös, så undrar jag vad du tycker om personer i beslutsfattande positioner som låter publicera inlägg här, i vilka dom uttrycker sin oro for påstådda ändringar i klimatet orsakade av CO2-utsläpp men att allt kan lösas med vindkraft och elektrifiering av samhället? Det är ingen saklig diskussion.

           1. Fredrik Bruno skriver:

            1: Den tropiska orkanen Sandy är intressant, därför att den illustrerar att utvecklingen på orkanfronten kan ställa till mer problem än den havsnivåhöjning (om högst en meter enligt auktoriteterna) till 2100, som verkar vara huvudfokus i debatten. Det är därför jag gjorde så mycket reklam för Adam Sobel och Kerry Emanuel.
            2: Beträffande Al Gore så får han predika vad han vill, vi har som det nyligen har framgått en vid yttrandefrihet här i Sverige. Sen får man ta ställning till vad det är vad han säger, det är en annan fråga. Historiskt sett har den eustatiska vattennivån varit upp till 200 meter högre än vad den är idag. Diagram finns i de böcker jag har rekommenderat.
            3: Det här kommentarsfältet borde handla om Fredrik Andrén Sandbergs artikel, det är dags att kommentera den nu. Dina åsikter om lämpligheten att publicera den får du stå för själv.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet