Låt marknaden vara – ändra intäktsramarna

Låt marknaden vara – ändra intäktsramarna

Samma politiker som nu förfasas över den fria marknaden, straffar oss nu med högre skatter och tillåter vinstmarginaler på upp emot 35 procent efter finansnetto i nätbolagen.

Energiminister Ibrahim Baylan förfasar sig över att 13,2 procent av elkunderna inte har gjort aktivt val i sitt elavtal. Soffliggarna får betala dyrt, och ändras inte detta måste staten gå in och reglera marknaden, säjer Baylan. Men varför ge sig på den fria marknaden, där kunderna faktiskt kan välja vilken leverantör och vilket avtal de vill ha? Kommer näringsministern även att lägga sig i vilka som av lathet inte vill gå längre än till butiken runt hörnet, och därför får betala dyrt?

Elpriset på ett fast ettårsavtal exkluderat certifikat är i dag cirka 25 öre/kWh. Elskatt plus certifikat och moms är cirka 45 öre/kWh. Finansministern har paradoxalt aviserat höjning av elskatten med 5 öre. Till detta kommer ytterst generösa regler för nätbolagen. Elnätet ägs av ungefär 170 bolag. Eon, Ellevio (före detta  Fortum) och Vattenfall är de klart dominerande. Nätbolagens intäktsramar bestäms av Energimarknadsinspektionen, och regelverket beslutas av politiker.

I officiella bokslut för 2015 kan vi läsa att de tre nätbolagen har intäkter på 23,5 miljarder kronor. Cirka 1/3 av detta går till investeringar och underhåll, 1/3 till driften, resten är vinst! Över tiden har samma nätbolag haft utrymme att sätta av motsvarande tre årsomsättningar till obeskattade reserver, vilket bevisar graden av överdebiteringar som redan gjorts. I rättvisans namn skall nämnas att våra kommunalt ägda bolag håller en betydligt mer kostnadsrelaterad prissättning.

Samma politiker som nu förfasas över den fria marknaden, straffar oss nu med högre skatter och tillåter vinstmarginaler på upp emot 35 procent efter finansnetto i nätbolagen. Och värre blir det om inte politikerna tar sig an det de själva ställer till med, istället för att lägga sig i den fria marknaden!

Svenska Elnätsupproret
Eric Anderzon

BILD: Elnät i Norrbotten. Foto: Daniel Löfstedt

Av Eric Anderzon
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet