Låt inte energikommissionen bli en elkommission

Låt inte energikommissionen bli en elkommission

Regeringen ska inom kort tillsätta en energikommission. Detta är ett utmärkt initiativ för att kunna ta ett samlat grepp om de utmaningar som finns när det gäller de framtida ramvillkoren för en trygg och effektiv energiförsörjning. Men för att nå kostnadseffektiva miljö- och klimatsmarta lösningar och säkerställa industrins behov av konkurrenskraftiga villkor får energikommissionens uppdrag inte bara begränsas till handla om elektricitet.

Stabil och trygg försörjning av elektricitet till rimliga kostnader är naturligtvis av avgörande betydelse för industrin men energifrågan handlar om mer. Exempelvis hänger el och värmemarknaden ihop för energibolagen där kalkylen för ny kraftvärmeproduktion både innehåller intäkter från el- och värmeförsäljning. 

För industrin är däremot värmemarknaden inte alltid tillgänglig då fjärrvärmen fortfarande är ett monopol. Det är upp till monopolet att avgöra om de vill släppa in industrins restvärme i sina nät. På många håll fungerar samarbetet mellan industri och fjärrvärmeföretag utmärkt till gagn för värmekunder, industrin och miljön – men på andra håll går fortfarande restvärme till spillo.

I praktiken förekommer både värme och el i samma produktion och processer men när bara en part har tillgång till fjärrvärmemarknaden skapas asymmetrier som kan leda till slöseri. Fortsatt storskalig satsning på utbyggnad av kraftvärme utan hänsyn till den lokala tillgången på industriell restvärme innebär ett dyrt och dumt slöseri med primärenergi.

En energikommission som tar hänsyn till både el- och värmemarknaden har goda förutsättningar att för första gången ta tag i och lösa denna assymetri som skapades när elmarknaden, men inte fjärrvärmemarknaden, omreglerades på 1990-talet. Regeringen bör därför ta chansen att ge energikommissionen ett mandat som inte begränsar den till elektricitet.

Ett vidare mandat skapar möjlighet att komma runt låsningar och hitta smartare energilösningar för framtiden.

Stig Nilsson
Ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Av Stig Nilsson
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet