Kostnaden för en bristfällig energipolitik betalas av dig

Kostnaden för en bristfällig energipolitik betalas av dig

Domarna i Kammarrätten om elnätsavgifterna var förutsägbara och urholkar samtidigt förtroendet för Ei.

Nyligen möttes Svenska elnätskunder av nyheten om det faktum att elnätsbolagen ännu en gång vunnit på alla punkter i domstol mot statens tillsynsmyndighet och kundombud Energimarknadsinspektionen (Ei). 

Svensk lag underkänner därmed den av Ei föreslagna övergångsmetoden och begränsning av kalkylräntan och domen innebär att kunderna nu kan tvingas betala uppemot 40 miljarder kronor mer för perioden 2012-2016 för en monopoltjänst som redan i dag är mycket lönsam.

Ett tydligt tecken
på att tillsynsmyndighetens regelverk, kompetens, eller direktiv är undermåligt, och då elnätskunderna är helt utelämnade till Ei:s välvilja, är de i det närmaste rättslösa. I pressmeddelandet från Ei, framkommer en skarp ton mot nätbolagen, vilket dock inte framkommer om man detaljgranskar de yttranden som Ei lämnat till Kammarrätten. Tyvärr framkommer det i stället att Ei lämnat ett mycket slätstruket yttrande.

Trots kloka inlägg och synpunkter från extern expertis, finns en rad oklarheter i Ei:s argumentation till Kammarrätten. De allvarligaste är att Ei:s otydliga argumentation kring kalkylräntan, som främst hänvisar till tyckande, snarare stjälper än hjälper elnätskunderna. Sedan är det märkligt att argumentationen kring vinstmarginaler är baserad på en förmögenhetsbevarande ansats, trots att Ei känner till att regleringen utgår från en kapacitetsbevarande princip.

Domarna i Kammarrätten var därför förutsägbara, vilket samtidigt urholkar förtroendet för Ei. Man talar gärna om vinster i välfärden, men ingen verkar bry sig om de orimliga vinsterna som Sveriges viktigaste infrastruktur genererar till sina, till stor del utländska ägare. Något som gör det än mer problematiskt är att Vattenfall agerar ytterst kundfientligt och har varit en stor pådrivare till det regelverk som nu gäller och ger elnätsföretagen möjlighet till dubbeldebiteringar.

Därför är det viktigt att statens kundföreträdare och tillsynsmyndighet Ei, ligger organisatoriskt avskilt och på behörigt avstånd från Vattenfall, helst av allt att man säljer ut Vattenfall på öppna marknaden och att man överlåter nätet till Svenska Kraftnät. Svenska elkonsumenter har rätt att få svar från andra berörda myndigheter, hur detta har kunnat ske, och sedan vilka krav dessa kommer att ställa på ansvarigt statsråd, så att kunderna skall kunna skyddas bättre i nästa prövningsinstans.

Ei har ju haft mer än fyra år på sig att skapa ett regelverk som skulle hålla för rättslig prövning och som skulle skydda elkunderna, och nu ser vi resultatet av det.

Torbjörn Egerhag, SPIF
Eric Anderzon, Svenska Elnätsupproret
Båda representerade i Energimarknadsrådet

Av Agneta
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet