Konsumentverket anmärker på miljöargument

Konsumentverket anmärker på miljöargument

I två föga uppmärksammade men betydelsefulla tillsynsärenden anmärker Konsumentverket (KO) på marknadsföring med osanna miljöargument. Först en kort sammanfattning av KO:s ställningstaganden som de framgår av myndighetens egna skrivelser.

Det ena ärendet gäller elhandelsföretaget Mälarenergi (Dnr 2017/1359) som på sin hemsida dels marknadsför budskapet Teckna ett klimatsmart elavtal, dels påstår att Vi har 100% vattenkraft i våra elavtal. KO anser att denna marknadsföring ger en konsument intrycket att denne genom att teckna ett avtal med Mälarenergi på något sätt bidrar till en bättre miljö. KO underkänner denna argumentation och konstaterar att den är både otydlig (ej bevisad) och vilseledande och därför att betrakta som otillbörlig.

Det andra ärendet gäller företaget Polarbröd AB som på sina brödförpackningar uppger att brödet är Bakat med egen vindkraft (Dnr 2017/1098). Som grund för detta påstående skriver bolaget på sin hemsida att det investerat i fyra egna vindkraftverk som producerar minst lika mycket el som bagerierna förbrukar. Företaget uppger emellertid samtidigt att det inte kan garantera att den el som förbrukas vid bakningen kommer från de egna vindkraftverken! KO anser att en konsument ändock får uppfattningen att brödet är bakat med el från vindkraft som produceras av företagets egna verk. Detta är felaktigt och marknadsföringen är därför vilseledande.

Gemensamt för miljöpåståendena i de två ärendena är vanföreställningen att det är möjligt att skilja el som är producerad av t.ex. vindkraft från annan el i nätet och att det är just denna el som en konsument eller ett företag kan köpa och få levererad. Det är en gåta att vuxna människor med (förhoppningsvis) godkända skolbetyg i fysik nedlåter sig till sådant geschäft. En del av förklaringen ligger väl i att det från politiskt håll inte finns någon vilja att ifrågasätta skojeriet. Tvärtom, kommuner och landsting deltar själva med liv och lust genom att antingen investera i egna vindkraftverk eller teckna elabonnemang med miljögarantier och samtidigt försäkra att deras egen verksamhet därmed helt eller delvis försörjs av grön el.

Ett tydligt exempel är region Skåne som i ett pressmeddelande 2016 efter beslut om inköp av sex vindkraftverk (Fröreda) meddelade att ”under hösten kommer sex nya vindkraftverk att leverera 40% av Region Skånes elbehov.” Eolus Vind sålde de sex vindkraftverken till regionen. I ett pressmeddelande 20/1-2016 skrev företaget att ”Region Skåne kommer genom anläggningen att producera förnybar el och använda denna i sin verksamhet.”

Trots miljardstöd genom statlig försorg har vindkraftutbyggnaden från första stund kantats av omstridda beslut vid miljöprövningar. Forskningsmiljoner har gått till projekt vid Lunds universitet med syfte att ”identifiera förutsättningar och strategier som skapar acceptans för vindkraftetableringar bland lokalbefolkningen”. Vi kan inte låta bli att ställa frågan om skojeri med miljöargument blev ett resultat av ”forskningen” i Lund. Är det inte pinsamt för den industri och det politiska miljöetablissemang som eldar på vindkraftutbyggnaden att ha låtit sig fångas i en argumentvärld av fiffel med fakta, utan att reagera?

Vi hoppas att Konsumentverkets kritik nu betyder ett stopp för den här sortens oseriösa argumentering för vindkraft eller annat förnybart energislag i elnätet. Förnyelsen av vår energiförsörjning skall inte ske med falska miljöargument.

Einar Fjellman, Färingtofta Norra, ideell förening
Bengt Halén, ordförande Färingtofta Norra, ideell förening
Henrik Wachtmeister, presstalesman Föreningen Svenskt Landskapsskydd

5 Kommentarer
Av Einar Fjellman
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 1. mats persson skriver:

  Jag har också slutat att köpa polarbröd trots att flera av deras produkter är riktigt goda.
  När de köpte in sig i vindkraft och påstod att de kunde baka bröd med vindkraft då var måttet rågat!

  Och det mest häpnadsväckande var att ett av argumenen var att det var betydligt svårare (läs kostsammare) att göra något åt de utsläpp som transporterna av brödet ger upphov till. Men att man ”kompenserade” för det genom att omvandla skog och natur till industriområden för elproduktion.
  Det är bara ännu ett exempel på att ”klimatsmart” bara är något som företagen köper sig i syfte att få en grönare image.

 2. Einar Fjellman skriver:

  Helt rätt, ärendena är inte avgjorda och de två företagen kommer säkerligen att överklaga. Det välkomnar vi. Ju mer det bråkas om vindkraftens förmenta miljönytta, desto mer kommer opinionen
  att svänga mot ett ifrågasättande.

 3. Johan Torselius skriver:

  Om vi helt bortser från värderingar och åsikter i ovanstående text så känns den dessvärre lite oärlig i sin framställan.

  Inget av de två ärenden som hänvisas till från konsumentverket är avslutade och konsumentverket har inte beslutat någonting i dom.
  Skribenterna beskriver ärendena med definitiva slutsatser som ställningstaganden från konsumentverket vilket helt enkelt är oriktigt. Det må väl vara så att konsumentverket KOMMER att ta beslut som innebär det skribenterna menar, men så har inte skett ännu.

 4. Berndt Lundqvist skriver:

  Polarbröd har Vindkraftsverk avbildat på sina paket. Det har gjort att tyska turistsgrupper ej vill köpa brödet. Trots att brödet smakat bra.

 5. Ove Bornvall skriver:

  Bra artikel. Författarna skall ha en eloge för ett välskrivet och klargörande dokument. Under mina 50 år som verksam inom energiområdet har jag tidigare ej stött på den oseriösa reklamkampanj som näst intill dagligen sätts framför våra ögon. Bra att också konsumentverket tittat över detta teknikområde. De senaste 6-7 åren har den oseriösa marknadsföringen av s.k förnybar EL verkligen eskalerat. Den ena operatören efter den andra skall till varje pris överträffa sina konkurrenter och tar till argument i sin reklam som jag inte trodde var möjligt att få se från de jag bedömt vara seriösa branchföretag. Det olyckliga blir när både allmänhet och personer i beslutsställning tror på dessa oseriösa artiklar, och sedan tar viktiga beslut, utifrån den mediala informationen. Bra att det sprids ljus över denna verksamhet.

  Vid pennan Ove Bornvall S.Sandby/Lund

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet