”Kärnkraften osjungen miljöhjälte”

”Kärnkraften osjungen miljöhjälte”

Vi borde vara stolta över våra reaktorer och människorna som driver dem, dessa osjungna miljöhjältar, vars hårda arbete under decennier fått gå obemärkt förbi, skriver Agneta Rising och John Lindberg på World Nuclear Association.

Sverige har under många decennier varit en stormakt. Vi må inte ha världens största försvarsmakt, eller finansiella muskler som kan rå på USA eller Kina. Men Sverige är en energipolitisk stormakt, ett föregångsland inom hållbar utveckling – landet som en gång för alla bevisade att det var möjligt att drastiskt minska utsläpp, samtidigt som levnadsstandarden för befolkningen fortsatte att stiga, långt innan klimathotet var på tapeten. Detta är till mångt och mycket tack vare kärnkraften, samma kärnkraft som Sveriges nuvarande politik aktivt underminerar.

Bild: Bränslebyte vid kärnkraftverk. Foto: Vattenfall.

Stabil elförsörjning är en av grundbultarna för både den svenska välfärden och för näringslivet. Kärnkraften har under många år försörjt hem och industrier med billig, hållbar och tillförlitlig el, samtidigt som kärnkraften subventionerat alternativa energislag genom diverse beskattning.

Agneta Rising

Runt om i världen generar kärnkraften den mest ekonomiska och konkurrenskraftiga elen, särskilt ur ett helhetsperspektiv – låga driftskostnader, lägst utsläpp och bara ytterst lite avfall i jämförelse med mängden energi som produceras. Bland elproducenterna med låga koldioxidutsläpp så har kärnkraften inte bara lägst systemkostnader, den stabiliserar även hela elnätet och försvarar oss mot vädrets nyckfullhet. Detta har bekräftats genom modellering från två av världens ledande organisationer inom området – det Internationella Energirådet (IEA) och OECD:s Nuclear Energy Agency. Energirådet har även påvisat att driva befintliga reaktorer längre är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska växthusgasutsläpp. Tyvärr har energipolitiken i Sverige lett till onödiga förtidsstängningar av välfungerande kärnkraftverk vilket leder till effektbrist och skadar hela samhället till följd.

Det är inte bara våra grannar i Norden och Baltikum – förmånstagare av den fossilfria och stabila kärnkraftsel vi exporterar – som följer den svenska energipolitiken med stort intresse. Det finns också ett stort symboliskt och politiskt värde om en traditionell kärnkraftsnation med ett högt energi- och miljöpolitiskt anseende, såsom Sverige, aktivt tror på kärnkraftens framtid.

John Lindberg

Vi har ett moraliskt ansvar med en av världens högsta levnadsstandarder att stödja de energilösningar som levererar mest och bäst i de delar av världen som inte är lika välbeställda. Ett grundläggande steg på resan mot välstånd är tillgången till stabil elektricitet. I många delar av världen innebär detta kol och om valet stod mellan kol eller ingen el, blir valet ganska enkelt.

Men vi måste se till att dessa länder kan undvika de misstag som många nu utvecklade länder gjorde och se till att de följer Sveriges utvecklingskurva. Det svenska kärnkraftsprogrammet såg till att vårt ökade elektricitetsbehov försågs av atomen, snarare än kolet. Om utvecklingsländer skulle förlita sig på atomen så skulle det leda till en snabbare utveckling och att de kan nå samma standard som oss inom en kortare tidsperiod.

Vi har inte råd att vänta – vi behöver alla delar av pusslet för att kunna lösa några av vår tids största utmaningar. Effekterna av klimatförändringarna kommer att drabba de fattigaste och de allra mest sårbara först. Om vi inte agerar resolut så kommer detta att få betydande humanitära konsekvenser.

Vi borde vara stolta över våra reaktorer och människorna som driver dem, dessa osjungna miljöhjältar, vars hårda arbete under decennier fått gå obemärkt förbi. Kärnkraftverk runt om i världen utgör den utsläppsfria ryggrad som många länder är beroende av, kapabla till att producera enorma mängder elektricitet till ett fördelaktigt pris, oberoende av väder eller årstid.

Kärnkraften har bidragit – och fortsätter att bidra – i kampen mot luftföroreningar, i att lindra fattigdom, i byggandet av ekonomiskt välstånd, i stärkandet av energisäkerheten och i bekämpandet av klimatförändringar. Med kärnkraftens hjälp så kan vi bygga en renare, mer hållbar och rättvisare värld.

Agneta Rising, generaldirektör World Nuclear Association
John Lindberg, analytiker World Nuclear Association

1 Kommentar
Av Agneta Rising och John Lindberg
World Nuclear Association
Profil Second Opinion drivs på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Läs mer

Vid publicering av en kommentar gäller följande regler:

– vi vill att alla som kommenterar ska vara identifierbara personer och vi vill därför för- och efternamn anges av den som kommenterar

– vi vill att diskussionen på Second Opinion ska hålla en god och respektfull ton och publicerar inte kränkande omdömen om enskilda personer.

Second Opinion förbehåller sig rätten att radera texter som bryter mot våra villkor och regler.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Sven Fernqvist skriver:

    Tack för ert raka budskap. Det som behövs nu är ett rejält omtänk av våra politiker. Vi måste jobba på att få dom att förstå den verklighet vi lever i. Ekonomiskt och miljömässigt är fortsatt drift av Ringhals 1 av utomordentlig betydelse för ett Sverige som arbetar hårt för att minska användningen av kol, olja och gas. Vi har i Sverige mer än 45 års erfarenhet med drift av våra kärnkraftverk. Låt oss fortsätta med det.

Prenumerera på artiklar


Boken om Sveriges gasberoende

Läs boken om vad Sverige använder energigas till och hur sårbar den svenska gasförsörjningen är.

Boken om Sveriges elsystem

Det svenska elsystemet går i otakt med omvärlden och marginalerna krymper. I ett läge där vi behöver allt högre överföringskapacitet i elsystemet har denna i stället krympt och elpriserna har skjutit i höjden. I den här boken beskriver tre initierade ingenjörer hur trenden kan vändas.

Senaste artiklarna

Skriv på Second Opinion

Alla är välkomna att skriva på Second Opinion. Vi publicerar dels artiklar som fördjupar kunskaper om energifrågor dels aktuella debattartiklar.
Skicka in din text
Vara-amnen

Ur arkivet